Anhem888 2020 Kế hoạch làm việc của nửa đầu của bộ phận sản xuất

Hướng dẫn về nửa đầu của kế hoạch sản xuất năm 2020: 20XX là một năm quan trọng đối với bộ phận sản xuất của chúng tôi. Trước tiên chúng tôi chú ý đến việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu thô và xây dựng kiểm soát chi phí nén công thức hợp lý và hiệu quả; thứ hai, thực hiện sản xuất quy trình mới theo tình huống thực tế, tổ chức nhân viên để đào tạo kỹ năng công việc và nâng cao nhận thức sản xuất chất lượng; Giám sát các hội thảo kiểm tra chất lượng, và tăng cường giám sát chất lượng hội thảo, và tăng cường giám sát chất lượng các hội thảo kiểm tra chất lượng. Sử dụng hợp lý và hiệu quả, và thực hiện sản xuất tiết kiệm năng lượng bền vững. I. Hãy chú ý đến việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu thô, kiểm soát kiểm soát chi phí 1. Xây dựng các quy tắc và quy định có liên quan, thiết lập và cải thiện hệ thống đảm bảo chất lượng, và thường thúc giục và kiểm tra việc thực hiện nhân viên thí điểm để thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chuẩn, tiêu chuẩn, và thủ tục. 2. Nhân viên kiểm tra tổ chức đặc biệt kiểm tra và kiểm tra thép, sỏi, xi măng, ngoại thất, than nóng chảy và than thép, sỏi, xi măng, tác nhân bên ngoài, tro bột và than, và từ chối chấp nhận kiểm tra không đủ tiêu chuẩn, hoặc báo cáo cho công ty các nhà lãnh đạo được bảo lưu. 3. Nghiên cứu và kiểm tra và kiểm tra các công nghệ mới, quy trình mới và vật liệu mới, cải thiện và đề xuất công thức thực tế của các công thức công thức. 4. Xem lại báo cáo kiểm tra và dữ liệu gốc một cách kịp thời, phân tích kết quả của các kết quả kiểm tra và chất lượng sản phẩm khác nhau, và đề xuất một kế hoạch cải chính hợp lý để hướng dẫn chính xác sản xuất. 5. Tăng cường quản lý phòng thí nghiệm, kêu gọi nhân viên thử nghiệm sử dụng chính xác thiết bị và chú ý đến việc bảo trì thường xuyên thiết bị được sử dụng. 6. Tăng cường quản lý thiết bị đo lường và tích cực kiểm soát chi phí sản xuất. 7. Làm tốt và chính xác một công việc tốt của nguyên liệu thô và bê tông kèo Cá Cuoc M88 Báo cáo cường độ khối kiểm tra của các dự án công trường theo yêu cầu của bộ phận bán hàng. 8. Thường xuyên triệu tập một hội nghị làm việc chất lượng, và có kế hoạch tiến hành đào tạo và nghiên cứu nhân viên kiểm tra chất lượng. 2. Tổ chức sản xuất quy trình mới và tích cực thực hiện đào tạo và học tập 1. Doanh nghiệp sản xuất cọc ống là một doanh nghiệp không tốn kém. Ở một số vị trí quan trọng, chẳng hạn như hàn lăn, khuấy, khuấy, căng, ly tâm, hấp, v.v. Là nhân viên quản lý chất lượng, chúng tôi thường tiến hành hướng dẫn trang web sản xuất, khám phá và theo dõi các vấn đề trong sản xuất, và thu thập thông tin chất lượng của phản hồi hội thảo, và đề xuất các giải pháp phù hợp và khả thi và giải quyết nó. 2 Do sơ suất nhỏ trong quá trình hoạt động, nó thường gây ra tổn thất không thể khắc phục. Ví dụ, một vít tenxơ được phát hiện kịp thời vì răng không được phát hiện kịp thời. Giá trị rất khác với một đống ống. Có thể thấy rằng một nhận thức chất lượng đặc biệt quyết định sự gia tăng và giảm của một công ty. 3. Sử dụng hợp lý và hiệu quả, giảm tiêu thụ năng lượng 1. Tiếp tục tăng cường bảo tồn năng lượng công khai, cải thiện nhận thức của nhân viên về tiết kiệm năng lượng và tránh lãng phí tài nguyên không cần thiết. 2. Tăng thêm các kỹ thuật tiết kiệm năng lượng, chủ động thực hiện việc sử dụng năng lượng hợp lý và hiệu quả và tạo ra nhiều lợi ích hơn cho công ty. Trong 20xx, bộ phận sản xuất cần trả tiền quản lý toàn diện về quản lý chất lượng, kiểm tra nghiêm ngặt việc kiểm tra nguyên liệu thô, kiên quyết từ chối từ chối không đủ tiêu chuẩn và cố gắng giảm thiểu các yếu tố không thuận lợi tại nguồn. Trong các hạn chế của các điều kiện hiện có, cố gắng đào và khám phá các thông số kỹ thuật quy trình hợp lý nhất, xây dựng các công thức hợp lý và các kỹ thuật ly tâm tiên tiến và hiệu quả, và đảm bảo rằng cường độ của cọc ống tiếp tục tăng. Trên đây là về kế hoạch làm việc của bộ phận sản xuất vào nửa đầu năm 2020. Cảm ơn bạn đã đọc. Tìm tất cả các bài tiểu luận để đọc miễn phí đọc trên trang web này. Yêu thích trang web này cho lần tiếp theo để đọc. Fanwen.com đầu tiên cung cấp các dịch vụ đọc văn bản và tải xuống đầy đủ trong nửa đầu của kế hoạch sản xuất vào năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *