Bet188 Mobile 2018-2019 Kế hoạch làm việc học kỳ đầu tiên

2018-2019 Học kỳ đầu tiên của Kế hoạch làm việc năm học năm học, Thị trấn Fengwangxiang, Trường tiểu học Mushan Tsui ngày 26 tháng 8 năm 2018-2019 Học kỳ đầu tiên của Kế hoạch làm việc của trường I. Ý tưởng hướng dẫn: Với tinh thần của Đại hội quốc gia lần thứ 19 của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc để hướng dẫn, thực hiện toàn diện chính sách giáo dục của đảng. Tập trung vào việc xây dựng các lớp học hiệu quả cao và các cơ sở an toàn, thúc đẩy trung tâm giáo dục chất lượng, tích cực thúc đẩy hiện đại hóa các trường học, cố gắng để đạt được sự cải thiện toàn diện về chất lượng giảng dạy và góp phần phát triển giáo dục của trường chúng tôi. Nhận ra công việc hạnh phúc của giáo viên và học hỏi hạnh phúc. 2. Mục tiêu làm việc: 1. Tăng cường quản lý giảng dạy trong lớp học hiệu quả, cải thiện mạnh mẽ hiệu quả của việc giảng dạy trong lớp và làm nổi bật các mục tiêu chính tập trung vào giảng dạy. 2. Tăng cường công việc quản lý trường học, làm cho quản lý hướng tới tiêu chuẩn hóa và khoa học, và cố gắng cải thiện trình độ quản lý giảng dạy của các trường học. 3. Tăng cường đào tạo giáo viên và ổn định trình độ giảng dạy. 4. Tăng cường việc xây dựng nhóm giảng dạy và nghiên cứu để tất cả các hoạt động khoa học và giáo dục được làm phong phú và hiệu quả. 5. Tăng cường các hoạt động giảng dạy của các ngành khoa học khác nhau, cải thiện toàn diện chất lượng giảng dạy và cố gắng tăng dần trong các môn học khác nhau trong các kỳ thi cuối cùng. 6. Tăng cường sức khỏe và sự an toàn của sức khỏe thể chất của trường, làm tốt công việc phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh. Tuân thủ theo định hướng của mọi người, tích cực thúc đẩy việc xây dựng xây dựng tinh thần và văn hóa trong khuôn viên trường, và cố gắng trau dồi và xây dựng một nhóm giáo viên, đội ngũ quản lý và nhóm dịch vụ hậu cần cao. 2. Tăng cường xây dựng giáo viên và đạo đức, và thiết lập một hình ảnh tốt của giáo viên. Cần phải tăng cường giáo dục giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục giáo dục trong việc xây dựng đạo đức giáo viên trong việc xây dựng giáo viên. Mỗi giáo viên nên sử dụng thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu lý thuyết về đạo đức giáo viên một cách cẩn thận. Tất cả các giáo viên phải hiểu thêm về ý nghĩa sâu sắc của nghề giáo viên, thiết lập vững chắc các hướng dẫn về “học cao như một giáo viên và là một người mẫu” Luật pháp, và dành riêng cho công việc. Có ý thức chống lại những suy nghĩ về chủ nghĩa khoái lạc, chăm sóc cho tất cả học sinh, thực sự bảo vệ học sinh mà không làm cho sinh viên thỏa mãn, yêu cầu học sinh không đối xử với học sinh, kiên nhẫn giáo dục học sinh mà không phân biệt đối xử và đau khổ; Kết quả là, “kỹ sư tâm hồn” được các sinh viên ngưỡng mộ, người làm vườn hài lòng với người dân. 3. Tăng cường quản lý và thúc đẩy xây dựng lãnh đạo và cải cách giảng dạy và nghiên cứu. Trường cải thiện khái niệm về việc điều hành trường học, tăng cường lãnh đạo giáo dục; tăng cường giảng dạy và nghiên cứu dựa trên trường học, tăng cường lãnh đạo giảng dạy và nghiên cứu; xây dựng các lớp học hiệu quả cao, tăng cường sự lãnh đạo của giảng dạy và cải cách; tối ưu hóa hệ thống chương trình giảng dạy và tăng cường lãnh đạo chương trình giảng dạy. 4. Thực hiện mạnh mẽ dự án cải thiện khả năng đọc để làm phong phú thêm đời sống văn hóa trong khuôn viên trường. Đầu tiên là thực hiện “cờ đỏ rung rinh, thu hút tôi phát triển” và cố gắng thực hiện các hoạt động chủ đề “năm công dân nhỏ tốt” “. Thông qua câu chuyện về câu chuyện, chia sẻ nhận thức đọc, giảng dạy và lợi ích, và khiến học sinh hình thành thói quen đọc tốt; thứ hai là hướng dẫn giáo viên và học sinh sử dụng sách, báo và hành lang, lớp học và các không gian góc khác để ủng hộ học sinh ‘Quản lý độc lập, đọc tính toàn vẹn, cải thiện giáo viên và học sinh đọc số lượng và hiệu quả; thứ ba, thực hiện triển lãm và các hoạt động đánh giá cho kết quả hàng tháng của “Cơ sở Nước thơm Book” để làm phong phú các phương pháp tích lũy của giáo viên và học sinh. 5. Thực hiện các hoạt động “Bốn bốn mới”. Thiết lập các khái niệm về “Yêu cầu mới · Thực tiễn lớn”, “Mới bình thường · Hướng dẫn trực quan lớn”, “Hệ thống mới · Xây dựng lớn” và “Tiêu chuẩn mới · Định mức lớn”. Thực hiện một cách nghiêm túc các hướng dẫn công việc của “Lãnh đạo xung quanh giáo viên, các giáo viên xung quanh học sinh, hậu cần bao quanh mặt trận và quay lại, mọi thứ xung quanh chất lượng.” Xây dựng hệ thống làm việc với sự cải thiện chất lượng của lớp học là vị trí chính và đạt được mục tiêu ba trong “Chiến thắng trong hiệu quả lớp học, chiến thắng trong khả năng nghiên cứu khoa học và cấp độ quản lý chiến thắng”. . Lấy nhóm giảng dạy và nghiên cứu làm đơn vị, xây dựng cẩn thận các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tế trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, và lập một hồ sơ về nhóm giảng dạy và nghiên cứu. Cẩn thận thực hiện một hoạt động giảng dạy và quan sát trong lớp học tốt. Mỗi hoạt động giảng dạy công khai nên dựa trên thực tế của trường, xác định các chủ đề nghiên cứu và trọng tâm nghiên cứu, và làm tốt công việc bài giảng, bài giảng, bài học và tài liệu sắp xếp. . ) Làm tốt công việc của các bộ phận giảng dạy và thông tin liên quan được báo cáo. 2 Tăng cường học tập và trao đổi kinh doanh của giáo viên, và cải thiện hiệu quả chất lượng giảng dạy trong lớp ứng dụng ku sòng bạc . Cần phải “cá nhân hóa việc cụ thể hóa các bài học và nghệ thuật hóa giảng dạy lớp học”. 3. Tăng cường học sinh để phát triển giáo dục và tối ưu hóa việc giảng dạy trong lớp. Tập trung vào việc nuôi dưỡng những thói quen tốt của học sinh trong giảng dạy trong lớp, tạo bối cảnh, thu hút sự chú ý của học sinh và hiểu các hướng dẫn của giáo viên. Làm tốt công việc tổ chức kỷ luật và cung cấp một sự đảm bảo mạnh mẽ cho việc giảng dạy trong lớp. Liên tục tóm tắt kinh nghiệm để học sinh có thể chủ động đầu tư vào việc học và có thể phân tích các vấn đề và giải quyết các vấn đề theo yêu cầu của giáo viên. Làm tốt công việc đọc và viết. Bộ giảng dạy sẽ tổ chức các nhân viên có liên quan để xây dựng các kế hoạch và tổ chức thực hiện. Tu luyện và thực hành các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội vào sách giáo khoa, lớp học và tâm trí. 4. Hãy chú ý đến sự khác biệt trong học tập của học sinh và làm tốt công việc tư vấn và chuyển đổi học sinh. Giáo viên được yêu cầu chú ý đến các học sinh bị mắc kẹt, tư vấn bệnh nhân và chuyển đổi học sinh bị mắc kẹt của học sinh và cải thiện khả năng học tập của học sinh.

Các giáo viên của Trung Quốc, toán học, tiếng Anh và các ngành khác phải tuân thủ tư vấn cá nhân và áp dụng các phương pháp giảng dạy thay đổi từ người này sang người khác và dạy theo năng khiếu của họ, để mỗi học sinh có thể phát triển. 5. Tăng cường việc quản lý các lớp tốt nghiệp và hoàn thành các nhiệm vụ giảng dạy với chất lượng và số lượng. Lớp học tốt nghiệp là ưu tiên hàng đầu của giảng dạy trường học. Trường sẽ thường xuyên tổ chức một hội nghị công việc tốt nghiệp để hiểu tình trạng tư tưởng của giáo viên và học sinh, và tìm ra vấn đề để sửa chúng kịp thời. Dưới tiền đề của việc nắm bắt chất lượng của lớp tốt nghiệp, chúng tôi chú ý đến việc trồng trọt xây dựng phong cách tốt nghiệp và chất lượng toàn diện của sinh viên, để sinh viên tốt nghiệp không chỉ có chất lượng văn hóa tốt, mà còn có chất lượng tư tưởng và toàn diện tốt. 6. Khuyến khích giáo viên sản xuất và sử dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại trong giảng dạy, và tích cực thúc đẩy việc áp dụng công nghệ thông tin đa phương tiện trong giảng dạy trong lớp và cải thiện hiệu ứng. 7. Công việc của giáo viên lớp. Giáo viên chủ nhiệm đã sử dụng cuộc họp buổi sáng, cuộc họp nhóm, tờ báo Blackboard và các vị trí khác để thực hiện các hoạt động khác nhau để cho phép học sinh được giáo dục trong Hướng dẫn của giáo viên lớp. 8. Thực hiện các hoạt động hạng hai đầy màu sắc phong phú. Làm phong phú học tập và cuộc sống của học sinh và phát triển khả năng của sinh viên. Cải thiện ảnh hưởng của giảng dạy. 9. nắm bắt hoạt động. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động đánh giá thông thường và sử dụng các lễ hội lớn và kỷ niệm để thực hiện một loạt các hoạt động giáo dục chủ đề. 10. Bắt liên lạc trường học về nhà. Thành lập một ủy ban phụ huynh và trường phụ huynh mới để hướng dẫn phụ huynh thiết lập một quan điểm chính xác về giáo dục, tăng trưởng và chất lượng, và làm tốt công việc giáo dục gia đình; nhanh chóng công khai trường học của trường -thúc đẩy sự hỗ trợ, hiểu biết và hợp tác của phụ huynh của công việc trường học, và giáo dục hình thành kết hợp công việc giáo dục đạo đức. 11. Tăng cường quản lý thường xuyên của sinh viên. Nắm bắt chi tiết quản lý. Tháng đầu tiên bắt đầu trường sẽ được xác định là “tiêu chuẩn hành vi để phát triển tháng giáo dục”, xây dựng các kế hoạch làm việc cụ thể, tăng cường quản lý lớp học, cải thiện khả năng quản lý và tự học của học sinh và kết hợp “thông số kỹ thuật cho trường tiểu học Học sinh “và” Mã học sinh tiểu học “phát triển giáo dục giới tính là dòng chính, nuôi dưỡng học sinh để biết nghi thức, nói trung thực, khoan dung, hợp tác và đổi mới, và cố gắng trở thành” cậu bé tốt trong thời kỳ mới “. 12. Tăng cường quản lý độc lập của sinh viên. Đầu tiên là thiết lập một hệ thống tự chủ lớp học và nhóm tự kiểm soát sinh viên; cải thiện cơ chế đánh giá quản lý độc lập của học sinh; lần thứ hai là chơi toàn bộ vai trò của ủy ban lớp, hội sinh viên và nhóm trường, đổi mới trường học Hệ thống quản lý cán bộ sinh viên; lớp quản lý. Nuôi dưỡng bản thân của học sinh, tự quản lý và nhận thức và khả năng phát triển bản thân, và thúc đẩy sự phát triển toàn diện và tăng trưởng lành mạnh của học sinh. 13. Hành vi ghi danh và tổng hợp, thực tiễn thực hành làm giảm gánh nặng cho ngành công nghiệp hạng nặng ở học sinh tiểu học và trung học. Thứ tư, tăng cường công việc an toàn, để Ping một Yong ở lại trong khuôn viên trường (1) Khi bắt đầu trường, trường đã ký một lá thư trách nhiệm về an toàn với giáo viên. Giáo viên chủ nhiệm của cuộc họp phụ huynh của toàn trường đã ký “trách nhiệm về các mục tiêu quản lý an toàn” với tất cả phụ huynh để làm rõ các quy định quản lý an toàn của trường và trách nhiệm của cả nhà và trường học. Thường xuyên sử dụng nền tảng SMS để gửi lời nhắc ấm áp và ấm áp, các chuyến thăm nhà thường xuyên, liên lạc chặt chẽ với nhà và trường học và làm việc cùng nhau để xây dựng một tuyến bảo vệ an ninh. (2) Thực hiện rộng rãi giáo dục pháp lý và diễn tập an toàn. Tổ chức một cách nghiêm túc “bài học đầu tiên”, thực hiện hoạt động “Tuần giáo dục an toàn”, tổ chức một cuộc họp buổi sáng chủ đề tốt và cuộc họp nhóm, mời phó chủ tịch của hệ thống pháp lý và cảnh sát giao thông để cung cấp các bài giảng, và thường xuyên tổ chức giáo viên và Học sinh tiến hành các cuộc tập trận sơ tán khẩn cấp để cải thiện nhận thức an toàn và khả năng tự bảo vệ của tất cả giáo viên và học sinh. (3) Điều tra nguy cơ an toàn thường xuyên. Hàng tuần điều tra sự an toàn của an toàn xây dựng trường học của trường, an toàn phòng cháy, cơ sở vật chất và môi trường khuôn viên xung quanh của trường. (4) Tăng cường các hệ thống khác nhau. Hệ thống kiểm tra buổi sáng và buổi chiều, hệ thống đặt tên trước lớp học, hệ thống đăng ký đã đăng ký về bệnh tật, và khử trùng thường xuyên và khử trùng thường xuyên trong trường, và cách tiếp cận nhiều người để đảm bảo rằng giáo viên và học sinh an toàn. (5) Nghiêm trọng đặt “mức nhập cảnh”. Hệ thống nhiệm vụ 24 giờ được thực hiện và 8 giáo viên được sắp xếp mỗi ngày để hỗ trợ làm nhiệm vụ. 5. Tăng cường các dịch vụ hậu cần và cải thiện các điều kiện cho các trường học (1) kỷ luật tài chính nghiêm túc và ngăn chặn tất cả các khoản phí. Thực hiện cẩn thận Ngân sách tài chính và hệ thống tính toán, tính toán cẩn thận, nguồn mở và điều chỉnh, tiết kiệm chi phí, tuân thủ sự cởi mở của các vấn đề trường học, cải thiện việc sử dụng quỹ trường học và đưa tiền hạn chế vào giáo dục và giảng dạy. (2) Tiếp tục thực hiện tốt công việc quản lý tiêu chuẩn của các lớp học đặc biệt khác nhau, và cải thiện và cải thiện các hệ thống quản lý và hệ thống sử dụng khác nhau. Lưu trữ đúng cách, sử dụng hợp lý và chơi đầy đủ cho các chức năng chức năng, để tối đa hóa giáo dục và giảng dạy. 6. Tăng cường giáo dục sức khỏe thể chất và sức khỏe, làm tốt công việc phòng chống bệnh tật và kiểm soát 1. Thực hiện cẩn thận các quy định của tỉnh và thành phố , các khóa học thể thao tốt; thứ hai là đảm bảo rằng nội dung và hình thức của các môn thể thao nắng và các hoạt động lớn liên tục được làm phong phú bằng cách tập thể dục trong 1 giờ mỗi ngày; Đối với sức khỏe thể chất của học sinh “và tiêu chuẩn hóa kiểm tra, thống kê, phân tích, công khai, công khai và công khai. Công việc báo cáo. 2. Trong việc thực hiện “các quy định về công việc y tế của trường”, “giáo dục tiểu học và giáo dục tiểu học và trung học cơ sở”, tăng cường hơn nữa giáo dục sức khỏe tâm thần của học sinh và kiểm soát sự xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm dịch bệnh trong trường học ở trường học . 3. Thực hiện mạnh mẽ giáo dục nghệ thuật và cải cách giảng dạy và các hoạt động nghiên cứu, và cải thiện toàn diện khả năng giảng dạy và trình độ giáo viên nghệ thuật thông qua các hoạt động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *