Bet69 Keo NHHA CAI Trường phát sóng kế hoạch làm việc

Là bộ phận cửa sổ của hội sinh viên, đài phát thanh âm nhạc của chương trình làm việc của đài phát thanh truyền hình chịu trách nhiệm hợp tác với công việc tuyên truyền của trường và làm phong phú thêm đời sống văn hóa của khuôn viên trường. Trong năm học vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Trường Nghiên cứu và Công nghiệp (Bộ phận) và Ủy ban Liên đoàn Thanh niên, đài phát sóng tuân thủ định hướng dư luận chính xác và tích cực hợp tác với công việc của trường. Sự xuất hiện của năm học mới đã làm cho công việc của đài phát thanh đối mặt với những thách thức lớn hơn. Để cải thiện hơn nữa chất lượng của lễ hội, tăng cường sự công khai của các đài phát thanh, mở rộng ảnh hưởng của đài phát thanh tại trường, phục vụ tốt hơn cho sinh viên, cải thiện toàn diện chất lượng của học sinh, thiết lập một bầu không khí văn hóa lành mạnh và sống động và không khí văn hóa và Kế hoạch đặc biệt như sau: I. Tuyển dụng tuyển dụng năm học mới, cũng áp dụng sự kết hợp giữa áp phích và phim quảng cáo để công khai bộ phận, đồng thời mở một cột đặc biệt để cung cấp một nền tảng cho sự công khai mới của các bộ phận khác của hội sinh viên. Việc tuyển dụng đài phát thanh như sau: 1. Bộ phận phát sóng áp dụng hình thức phỏng vấn để tuyển dụng công khai và chọn một số thành viên có mức phát sóng cao và khả năng phản hồi mạnh (khoảng 5). 2. Bộ phận biên tập áp dụng hình thức phỏng vấn để tuyển dụng công khai và chọn một số thành viên có khả năng văn bản tốt và khả năng chỉnh sửa mạnh mẽ (khoảng 5). Biên tập viên tuyển dụng là lần đầu tiên trong đài phát thanh. Có tính đến sự gia tăng của các cột âm thanh, cải thiện chất lượng phát sóng và áp lực giảm căng thẳng của thông tin thu thập và chỉnh sửa của đài truyền hình, sự thay đổi này được thực hiện. 2. Trách nhiệm làm việc 1. Tiếp tục áp dụng một hệ thống quản trị trang web nhiệm vụ để tăng cường sự giám sát và hướng dẫn của chương trình. Giám sát quản trị trang web Công việc toàn diện của đài phát thanh, phối hợp công việc và hoạt động của các bộ phận khác nhau, điều chỉnh cấu hình của nhân viên có liên quan, thường xuyên tổ chức các cuộc họp thường xuyên, tóm tắt kinh nghiệm và bài học của đài phát thanh một cách kịp thời, thu thập ý kiến ​​từ tất cả Các khía cạnh, đóng vai trò lập kế hoạch chung và làm tốt công việc hàng ngày của các đài phát thanh. 2. Bộ phận phát sóng: Chịu trách nhiệm về công việc phát sóng suốt cả ngày và các nhóm chương trình có thể chơi đầy đủ cho sự khôn ngoan của các thành viên trong nhóm. Trong Trợ cấp và Sức khỏe của trường, nội dung cụ thể được thiết kế linh hoạt, tập trung vào Cải thiện kiến ​​thức phát sóng của riêng mình. 3 Giám sát nội dung của chương trình để tránh lặp lại chủ đề trong thời gian ngắn. Thứ ba, công việc hàng ngày 1. Thời gian phát sóng. Do trường học ra khỏi lớp 7 và 8 của trường là 18:00, xem xét vấn đề lập kế hoạch thời gian và tốc độ phát sóng của đài truyền hình, thời gian phát sóng của buổi chiều đã được thay đổi từ bản gốc 17: 30-18: 10 đến 18: 00-18: 30. Do đó, thời gian phát sóng của năm học mới là từ 12:00 đến 12: 30, 18: 00-18: 30 mỗi thứ Hai đến thứ Sáu. Mặc dù thời gian phát sóng vào buổi chiều đã giảm, nhưng nó giúp cải thiện sự tinh tế của chương trình và chất lượng của chương trình phát sóng. 2. Cài đặt cột. Trong năm học này, chúng tôi quyết định điều chỉnh các chương trình phát sóng và thiết lập một tấm lớn cố định mỗi ngày. Các đài truyền hình đã chơi các thế mạnh của riêng họ trong phần mà họ chơi và điều chỉnh nội dung cụ thể của chương trình. Hiện tại, lĩnh vực cụ thể của đài phát thanh là “Storm thông tin” vào thứ Hai, liên quan đến các vấn đề nóng và thông tin giải trí mà sinh viên quan tâm rộng rãi. Vào thứ ba, đó là “tour nhạc”, bao gồm tất cả các loại âm nhạc và nhạc sĩ. Thứ tư là “Storm Storm”, liên quan đến các sự kiện lớn trong ngành thể thao, giới thiệu các nhân vật thể thao và tin tức thể thao. Vào thứ năm, nó là “rộng rãi của cuộc sống”, chú ý đến từng chút cuộc sống từ các góc độ khác nhau. Vào thứ Sáu, nó là một “phong cách miễn phí”. Nội dung được triển khai độc lập bởi biên tập viên và đài truyền hình. Là một chương trình tóm tắt và toàn diện, nó linh hoạt hơn. Ngoài ra, việc điều chỉnh chương trình trong các trường hợp đặc biệt nằm dưới sự hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Công nghiệp (Bộ phận) và Ủy ban Liên đoàn Thanh niên. 3. Tiêu chuẩn Đài Loan và ghi lại hoa. Bộ phim quảng cáo cá nhân tiêu chuẩn và tiêu chuẩn mới của Đài Loan sẽ được ghi lại trong tương lai gần. Đồng thời, mỗi nhóm chương trình có thể ghi lại bộ phim chủ đề của chương trình dựa trên nội dung của chương trình hàng ngày. Tìm kiếm “Diyifanwen.net” hoặc “First Fanwen.com” để tìm tất cả các bài tiểu luận để đọc miễn phí trên trang web này. Yêu thích trang web này cho bài đọc tiếp theo. Fanwen.com đầu tiên cung cấp các dịch vụ đọc văn bản và tải xuống đầy đủ cho kế hoạch làm việc mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *