Chương trình đào tạo nhân sự GO88 MớI NHớT

Kế hoạch đào tạo cho nhân viên kiểm tra thử nghiệm trong trang web xây dựng thứ hai của tài liệu cửa hàng I. Mục đích đào tạo nhằm cải thiện hơn nữa các khả năng kinh doanh cơ bản và chất lượng kinh doanh của nhân viên thử nghiệm, nó là sự hiểu biết toàn diện và có hệ thống hơn và làm chủ chuyên nghiệp Kiến thức về kỹ thuật đường cao tốc, kỹ thuật cầu và kiểm tra kỹ thuật đường hầm, cải thiện khả năng vận hành thực tế của nhân viên kiểm tra thử nghiệm, nhằm mục đích “nghiên cứu nghiêm túc về kinh doanh, cố gắng học các tiêu chuẩn mới, công nghệ mới và phương pháp thử nghiệm mới và cải thiện mức độ thử nghiệm thử nghiệm “là mục tiêu. Theo tinh thần của các tài liệu liên quan của cấp trên, để thực hiện tốt công việc của bài kiểm tra và đào tạo nhân sự thử nghiệm thử nghiệm năm 2016 của dự án, phòng thí nghiệm xây dựng các chương trình đào tạo học tập sau. 2. Bảo đảm thực hiện 1. Giám đốc phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm kiểm soát và giám sát toàn bộ quá trình đào tạo. 2. Văn phòng chịu trách nhiệm thu thập và lưu trữ của trò chơi baccarat Thông tin liên quan đến đào tạo. 3. Công việc đào tạo và đánh giá sẽ được giám sát bởi người phụ trách phòng thí nghiệm và người giám sát. 4. Phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm cho các vấn đề cụ thể của đánh giá, đưa ra kết quả của kết quả đánh giá và giám đốc của trung tâm báo được xác nhận với chữ ký của kết quả đánh giá. Thứ ba, tất cả các thanh tra của Phòng thí nghiệm Phạm vi Huấn luyện 4. Phần thưởng đào tạo và hình phạt để đảm bảo chất lượng đào tạo, toàn bộ hệ thống đào tạo áp dụng một hệ thống tính điểm. Điểm số của thu nhập được bao gồm trong việc đánh giá nhân sự của phòng thí nghiệm năm. 1. Thanh tra không có lý do, vay mượn vì lý do và không tham gia đào tạo đúng hạn mà không có sự chấp thuận. Nếu có những trường hợp đặc biệt, bạn không thể tham gia khóa đào tạo về thời gian và bạn cần nộp đơn vào giám đốc của Trung tâm và đơn đăng ký được gửi đến văn phòng kinh doanh để lưu trữ để kiểm tra. Nước hoa 1 Chào mừng bạn đến tải về tài liệu cửa hàng 2. Thanh tra và hành khách đã được phê duyệt trong thời gian quy định, 5 điểm; không vượt qua đánh giá trong thời gian quy định, nhưng sau nhiều bài tập lặp đi lặp lại, đánh giá cuối cùng và vượt qua người đã hoàn thành dự án đánh giá là Không đủ tiêu chuẩn vào cuối năm và khấu trừ 10 điểm. 3. Người phụ trách đào tạo và các học viên đánh giá điểm số. 5. Lập kế hoạch lập kế hoạch kế hoạch nội dung đào tạo 2016 10.15 2016 12.15 Đào tạo phòng thí nghiệm đào tạo phòng thí nghiệm đào tạo chính thức đào tạo phòng thí nghiệm tập trung đào tạo nội dung nội dung đào tạo nội dung giáo dục an toàn/ Cầu/nguyên liệu thô và các thông số kỹ thuật khác Phương pháp đào tạo thời gian thí điểm của người tổ chức người tổ chức nhà tổ chức và phương pháp đào tạo của phương pháp đào tạo và các mục tiêu đào tạo thử nghiệm để làm chủ và hiểu các vấn đề an toàn liên quan đến thử nghiệm. Trong bài kiểm tra Dự án, kiến ​​thức chuyên môn trong dự án thử nghiệm 2016 12.30 Phương pháp đào tạo trong phòng thí nghiệm cho phương pháp thử nghiệm phương pháp kiểm tra muối dễ hòa bình, phòng thí nghiệm thực tế trên thực tế 2 ít thời gian hơn để hợp tác với phương pháp vận hành thực tế, phương pháp thực hành hiểu và hiểu Master the Road Engineering, Bridge Engineering, Bridge Engineering liên quan đến kiến ​​thức chuyên môn về kiểm tra địa mạo trong dự án, làm chủ phương pháp hoạt động thực tế của các bài kiểm tra địa chất thường được sử dụng để hiểu và làm chủ kiến ​​thức chuyên môn về kiểm tra địa mạo trong các dự án kỹ thuật cầu cao và kỹ thuật cầu,, làm chủ phương pháp hoạt động thực tế của các xét nghiệm địa chất thường được sử dụng để hiểu các khái niệm cơ bản về vật liệu cát và sỏi, và các khái niệm cơ bản về vật liệu sỏi, và các tính chất kỹ thuật và các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu sỏi đường, lý thuyết về vật liệu trộn khoáng và thiết kế Phương pháp sáng tác, công nghệ thử nghiệm và thử nghiệm thường được sử dụng trong xây dựng đường trong xây dựng đường, và làm chủ bản chất kỹ thuật chính và phương pháp vận hành thử nghiệm chính của vật liệu cát và sỏi hiểu và làm quen với phòng thí nghiệm cơ sở cơ sở dưới cùng của cơ sở 2017, phòng thí nghiệm, Phòng thí nghiệm đào tạo tập trung tập trung phương pháp thử nghiệm thử nghiệm địa mạo, phòng thí nghiệm thực tế trên thực tế 2 ít thời gian để hợp tác với phương pháp vận hành thực tế, phương pháp thực hành 2017 Phòng thí nghiệm tập trung phòng thí nghiệm Sand và sỏi thử nghiệm kiểm tra vật liệu, trên -Phòng thí nghiệm hành động 2 Bài học với phương pháp vận hành thực tế, Phương pháp thực hành 2017 Phòng thí nghiệm Phòng thí nghiệm đào tạo tập trung ở cấp cơ sở, phương pháp kiểm tra vật liệu cơ sở dưới đáy Phương pháp giảng dạy phòng thí nghiệm, ON -Site ON -site thể hiện các khái niệm cơ bản, tính chất kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật của phương pháp vận hành thực tế, phương pháp thực hành và làm chủ các phương pháp thiết kế và phương pháp vận hành thử nghiệm chính của mặt đường ở cấp cơ sở, thành phần vật liệu trộn cơ sở dưới cùng và phương pháp vận hành thử nghiệm chính. Phòng thí nghiệm thử nghiệm bê tông 2 bài học, trên – trên – Trình diễn trang web, kết hợp với sự công nhận thực tế và làm chủ kỹ thuật đường cao tốc, kỹ thuật cầu và kỹ thuật đường hầm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *