Dào de rạng B DCH KIM SÁCH 4 Sách toán học

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Thư mục hàng đầu Chương 1: Phiên bản giáo dục con người Cuốn sách lớp bốn Kế hoạch toán học 2: Phiên bản giáo dục con người Trường tiểu học Sách toán học lớp 3 Kế hoạch toán học 3: Người giảng dạy Phiên bản lớp bốn Kế hoạch toán học lớp bốn 3: Lớp bốn của Kế hoạch toán học lớp bốn của Liên Xô Giải quyết vấn đề thứ năm: (Tiêu chuẩn chương trình giảng dạy mới) Sách lớp 4 Kế hoạch toán học Toán học rộng rãi -Design Design Design Văn bản quạt có liên quan Số 1 Bài viết: Phiên bản giáo dục con người lớp bốn Toán học Kế hoạch People Edition Sách bốn Lớp bốn Kế hoạch-Ba chữ số nhân tên giáo khoa hai chữ số Mô tả và đề xuất giảng dạy Nguồn: Mạng 2014-08-03 22:31:30 [TAGS: Sách giáo khoa toán học Kế hoạch giảng dạy thứ tư] [hiện tại 6664 Phụ huynh hiện tại Thảo luận trực tuyến] 12 Tài liệu văn bản giải thích nghiên cứu về hoạt động nhân số nguyên, học kỳ này đã kết thúc. Đó là, nội dung học tập của đơn vị này là khối kiến ​​thức cuối cùng của phép nhân số nguyên trong giai đoạn giáo dục bắt buộc. Nó được dạy trên cơ sở làm chủ của học sinh phương pháp tính toán hai chữ số và hai chữ số. Nội dung chính của đơn vị này là: phép nhân đường uống, phép nhân PEN -calculation, mối quan hệ định lượng phổ biến -mối quan hệ giữa tốc độ, thời gian và khoảng cách và ước tính phép nhân. Cấu trúc của các nội dung này như sau: các tính năng sau đây có các đặc điểm sau về sự sắp xếp: 1. Tạo một tình huống học tập tích hợp với nội dung giảng dạy và tính toán giảng dạy trong quá trình giải quyết các vấn đề. “Tiêu chuẩn chương trình toán học” đã chỉ ra: “Trong việc giảng dạy của học kỳ này, cần phải tạo ra một tình huống học tập quan tâm đến môi trường sống và nền tảng của học sinh trong học kỳ này. Sự nhân liên quan đến việc liên quan đến phép nhân ba chữ số, liên quan đến ba chữ số, liên quan đến phép nhân ba chữ số. Bối cảnh kiến ​​thức rất rộng. Trong nền tảng kiến ​​thức rộng, quan tâm đến sinh viên và có liên quan chặt chẽ đến nền tảng kiến ​​thức của đơn vị này? Đối mặt với nhiều tài liệu rực rỡ, biên tập viên đã chọn các công cụ vận chuyển khác nhau làm tài liệu học tập. Điều này là do sự trừu tượng giữa tốc độ, khoảng cách và thời gian dựa trên sự chuyển động của vận chuyển khác nhau. Do đó, đơn vị này chọn các chuyển động của các công cụ vận chuyển khác nhau làm vật liệu, khiến sinh viên học sinh nhân nhân ba hình. Một mặt, sinh viên có thể trải nghiệm thêm vai trò của phép nhân trong việc giải quyết các vấn đề và mặt khác, nó cung cấp tài nguyên nền phong phú để hiểu tốc độ, thời gian và khoảng cách. 2. Hãy chú ý đến việc khám phá độc lập của sinh viên và nuôi dưỡng khả năng di cư của sinh viên. Phương pháp tính toán của phép nhân ba chữ số và số hai chữ số phù hợp với phương pháp tính toán của phép nhân hai chữ số và hai chữ số. Sự khác biệt là số lượng một yếu tố đã thay đổi từ hai chữ số thành ba chữ số. Trên cơ sở hoàn toàn xem xét mức độ kiến ​​thức và phát triển nhận thức của sinh viên, sách giáo khoa tích cực hướng dẫn sinh viên di chuyển kiến ​​thức cũ sang kiến ​​thức mới. Các câu hỏi đa kênh được sắp xếp bởi sách giáo khoa (Ví dụ 1: 145 × 12, Ví dụ 2: 160 × 30, 106 × 30 và Ví dụ 5: 49 × 104≈?) Khám phá trên cơ sở hợp tác và trao đổi, hiểu thêm về việc tính toán phép nhân số nguyên, để đạt được mục đích độc lập nắm bắt phương pháp tính toán của phép nhân ba và hai chữ số, và sử dụng nó để giải quyết các vấn đề đơn giản. 3. Tăng cường ước tính và coi trọng tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng nhận thức của học sinh về việc áp dụng toán học. “Tiêu chuẩn chương trình toán học” chỉ ra rằng “ước tính có một loạt các ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày và học toán, nâng cao nhận thức của học sinh về ước tính, phát triển ước tính của học sinh và mang lại cho học sinh cảm giác tốt về số lượng và giá trị quan trọng.” Đơn vị này sử dụng một ví dụ duy nhất của một ví dụ (ví dụ 5) để tổ chức sinh viên học phép nhân ba phép nhân ba chữ số, để sinh viên có thể hiểu thêm về phương pháp tính toán thường được sử dụng trong cuộc sống. Mặc dù phương pháp ước tính là không chắc chắn, nhưng nó phải được xếp hàng hai yêu cầu sau: một phù hợp với thực tế và một là tính toán thuận tiện. Ví dụ, bằng cách giải quyết các vấn đề cụ thể về mua vé, sinh viên có thể khiến sinh viên hiểu rằng số lượng giá vé và mua vé được ước tính một cách thích hợp và họ được ước tính cho họ tổng cộng mười, hàng trăm hoặc hàng trăm chục người Hàng chục, hoặc hàng trăm chục hoặc hàng chục tá. Số lượng, để bạn có thể kiếm đủ tiền để mua vé. Ngoài ra, các sách giáo khoa đã sắp xếp 6 vấn đề đơn giản cần được giải quyết bằng các phương pháp ước tính trong thực hành mười, để sinh viên có thể nắm bắt thêm các phương pháp cơ bản ước tính bằng cách giải quyết các vấn đề này. Ước tính một nhỏ hơn để hình thành quan điểm biện chứng để phân tích cụ thể . 4. Tăng số lượng tập thể dục phù hợp, trong khi phản ánh các yêu cầu của độ đàn hồi. Phép nhân ba chữ số và hai chữ số là phần cuối cùng của kiến ​​thức về học tập nhân trong hoạt động số nguyên, có một bản tóm tắt và tính tổng quát nhất định. Để cho phép sinh viên thành thạo kiến ​​thức điện toán cơ bản nhất này, số lượng thực hành của đơn vị này đã tăng nhẹ so với phần đầu tiên, để sinh viên có thể nắm bắt chắc chắn kiến ​​thức nhân số liên quan thông qua một số lượng bài tập nhất định. Đồng thời, số lượng câu hỏi và câu hỏi suy nghĩ “*” cũng đã tăng lên. Mỗi bài tập trong đơn vị này được trang bị một số câu hỏi “*” “” Cải cách chương trình giảng dạy đáp ứng nhu cầu học tập của các sinh viên khác nhau và cung cấp nội dung học tập rộng hơn và rộng hơn cho những sinh viên có sức mạnh học. Gợi ý giảng dạy: 1. Hãy chú ý đến phương pháp cơ bản để cho phép sinh viên thành thạo các hoạt động nhân một cách độc lập. Các hoạt động nhân được học trong đơn vị này, cho dù đó là bằng miệng hay bút, ước tính hay tính toán, các tính toán cơ bản và phương pháp điện toán không xa lạ gì. Bởi vì trong phần đầu tiên, sau khi học được phép nhân hai chữ số, sinh viên đã thành thạo các kỹ năng cơ bản của các hoạt động nhân. Từ quan điểm này, kiến ​​thức học được của đơn vị này thuộc về kiến ​​thức cũ. Khác nhau, dữ liệu tính toán được mở rộng từ trong vòng 10.000 đến 100 triệu.

Theo Tổ chức Kiến thức này hiện có, khi giảng dạy, bạn có thể cho phép sinh viên cho phép sinh viên tóm tắt các phương pháp tính toán, hình phạt và ước tính chung thông qua các hoạt động khám phá tự trị, thực hành cá nhân, hợp tác và trao đổi. Ví dụ: Ví dụ 1 trong miệng bằng cách nhân, ví dụ 1 Ví dụ 2. Ví dụ 5 Học tập nên cho phép sinh viên tóm tắt phương pháp chung trên cơ sở tư duy độc lập và hoạt động độc lập. Trong quá trình này, giáo viên chỉ đóng vai trò hướng dẫn, hướng dẫn học sinh nắm bắt chính xác các đặc điểm của các thuật toán khác nhau và chọn một thuật toán được tối ưu hóa hơn trong nhiều thuật toán càng nhiều càng tốt và sử dụng phương pháp hợp lý, ngắn gọn và linh hoạt để tính toán. 2. Ghé tầm quan trọng để hướng dẫn sinh viên khám phá mối quan hệ định lượng trong hoạt động và học tập sơ bộ để mô hình hóa các phương pháp toán học. BỐN TIÊU CHUẨN TIÊU CHUẨN VÀ HAI NGHIÊN CỨU KHÔNG CHỈ ĐƯỢC CHIADS NGHIÊN CỨU KỸ NĂNG Tính toán phép nhân số nguyên, mà còn cho phép học sinh thành thạo một mối quan hệ đơn giản với nền tảng thực tế và có thể thể hiện chúng bằng các mối quan hệ hoặc biểu tượng toán học. Mối quan hệ giữa tốc độ, thời gian và hành trình của đơn vị này là một trong những mối quan hệ định lượng phổ biến trong đời sống xã hội. Mô hình toán học của ba mối quan hệ “tốc độ × thời gian = hành trình” để mô tả ba người họ sẽ súc tích và hợp lý. Một. Khi giảng dạy, chúng ta nên chú ý đến việc cho phép tất cả học sinh hiểu mối quan hệ định lượng giữa tốc độ, thời gian và hành trình thông qua các vấn đề cụ thể trong giải pháp. Sau khi trải nghiệm toàn bộ quá trình trừu tượng hóa các vấn đề cụ thể trong bài tập vào mô hình toán học “Speed ​​× Time = Journey”, toàn bộ quá trình sử dụng các mô hình toán học trừu tượng để giải quyết các vấn đề cụ thể. Hãy để học sinh thiết lập các phương pháp tư tưởng toán học dựa trên mô hình sơ bộ trong một loạt các hoạt động toán học trong một loạt các hoạt động toán học như “giải quyết các vấn đề cụ thể -mô hình toán học -mở rộng và giải thích các mô hình -sử dụng các mô hình để giải quyết các vấn đề.” 3. Lấy thực hành luật số trong hoạt động với tư cách là người vận chuyển, khả năng lý luận của học sinh được phát triển. Việc sử dụng các hoạt động nhân để nuôi dưỡng khả năng suy luận của sinh viên, đặc biệt là khả năng lý luận và lý luận là một nhiệm vụ quan trọng của việc giảng dạy trong đơn vị này. Trong thiết kế thực hành, đơn vị này đã sắp xếp nhiều bài tập để hướng dẫn việc khám phá các luật số, chẳng hạn như câu hỏi thứ 8 của trường trung học cơ sở thứ sáu, vấn đề suy nghĩ, câu hỏi thứ 12, 13 của Trung học thứ bảy, câu hỏi thứ 10 của Trường trung học thứ tám, v.v. Mặc dù những câu hỏi này đã được đặt ra “*”, nhưng chúng không đưa ra các yêu cầu giảng dạy, nhưng chúng là một tài liệu tốt để phát triển khả năng suy luận của sinh viên. Trong giảng dạy, học sinh nên được khuyến khích và hướng dẫn tham gia vào các hoạt động khám phá các luật số trong hoạt động. Thông qua việc quan sát các đặc điểm của dữ liệu, cố gắng tính toán bằng các phương pháp đơn giản và giải thích tính hợp lý của tính toán. Khả năng tính toán linh hoạt và có thể trau dồi ý thức của học sinh về số lượng và lý luận. 4. Phần này có thể được dạy trong 9 bài học. Cuốn sách toán học lớp bốn “Dạy học ba chữ số và hai danh mục chữ số” phản ánh về trọng tâm giảng dạy của bài học này là để học sinh học cách tính toàn bộ mười hoặc một trăm và một chữ số, làm chủ phương pháp tính toán bằng miệng và hiểu ý nghĩa của phép nhân. Việc dạy bài học này không khó đối với sinh viên. Tất cả họ đều học trên cơ sở nhân của việc học trước đó, vì vậy tôi luôn thực hiện các hoạt động với sinh viên như cơ quan chính, cho phép sinh viên tham gia trực tiếp, chủ động khám phá, và tóm tắt nó hợp tác với hợp tác. Xuất khẩu được tính toán mười hoặc một trăm số lượng. Học sinh có mối quan tâm cao trong việc học tập và tham gia rộng rãi. Trong giảng dạy, các tài nguyên giảng dạy được cung cấp bởi sách giáo khoa được sử dụng để đề xuất các vấn đề toán học dựa trên nội dung của bức tranh. Điều này nhanh chóng gợi lên lợi ích của các sinh viên, để họ bước vào tình huống học tập với một cảm xúc dễ chịu ngay từ đầu, đặt nền tảng để có thể chủ động khám phá kiến ​​thức mới. Khi sinh viên được nuôi dưỡng theo các vấn đề. Sau khi liệt kê công thức, tôi đã tổ chức các sinh viên suy nghĩ độc lập, sau đó giao tiếp tại cùng một bảng, sau đó truyền đạt và tóm tắt cả lớp. Thông qua việc thăm dò và hợp tác miễn phí và trao đổi của sinh viên, sinh viên đã trải nghiệm sự hình thành của phương pháp tính toán, không chỉ phản ánh khái niệm đa dạng về thuật toán, mà còn phát triển suy nghĩ của học sinh. Đồng thời, học sinh được đặt vào các vấn đề thực tế để học toán. Nó có thể nâng cao sự quan tâm của học sinh đối với việc học, nhưng cũng cho phép học sinh hiểu toán học và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Phần 2: Phiên bản giáo dục con người Trường tiểu học Sách lớp bốn Kế hoạch toán học Phiên bản người lớp bốn Lớp 4 Kế hoạch toán học: Mô tả thường xuyên của Phòng Thương mại: Bài học này là đơn vị thứ tư của lớp bốn của phiên bản giáo dục cá nhân. Một điểm kiến ​​thức, nó được dạy trên cơ sở học cách nhân và phương pháp hình phạt. So với các sách giáo khoa cũ, điểm kiến ​​thức này đã được điều chỉnh một cách thích hợp: chỉ có luật kinh doanh không thay đổi trong sách giáo khoa cũ, nhưng sách giáo khoa mới được thay đổi thành sự thay đổi của doanh nghiệp, hướng dẫn sinh viên thảo luận về những thay đổi của việc loại bỏ không thay đổi và những thay đổi được loại bỏ với số lần loại bỏ không được thay đổi. Luật thay đổi và những thay đổi thay đổi chỉ số không thay đổi đang thay đổi, điều này làm cho phần này của kiến ​​thức có hệ thống và toàn diện hơn. Bài học này bắt đầu với luật nhân và sử dụng mối quan hệ chặt chẽ của phương pháp nhân để khiến học sinh vô tình nghĩ đến: Có luật thay đổi như vậy trong việc loại bỏ không? Có thể là gì? Điều này khơi dậy sự quan tâm của sinh viên để tìm hiểu. Tuy nhiên, chỉ đoán là không đủ. Nếu bạn muốn chứng minh liệu điều đó có đúng hay không, bạn phải đưa ra sự thật và chứng minh rằng thông qua hướng dẫn của các góc độ khác nhau của ba quá trình xác minh, sinh viên sẽ được thúc đẩy để hiểu và nắm bắt các điểm kiến ​​thức của điều này Bài học, và họ sẽ trải nghiệm sự suy đoán -Xấu xác -xác minh -Kết luận -Việc áp dụng nghiên cứu toán học trên ứng dụng, cố gắng đoán và xác minh và xác minh các phương pháp nghiên cứu toán học. Đây không chỉ là các mục tiêu thiết kế giảng dạy của bài học này, mà còn là khái niệm giảng dạy được ủng hộ bởi cải cách chương trình giảng dạy mới. Nội dung giảng dạy: Chương trình giáo dục giáo dục của con người Sách giáo khoa Kinh nghiệm Trường tiểu học Toán học lớp 4 Tập 93 Ví dụ 6. Mục tiêu giảng dạy: 1. Bằng cách đoán, khám phá và hướng dẫn sinh viên khám phá và nắm bắt các luật được chia cho các con số, bộ phận và kinh doanh, họ có thể sử dụng luật để giải quyết vấn đề.

2. Hướng dẫn sinh viên đoán quá trình nghiên cứu chung về việc xác minh việc áp dụng kết luận và nuôi dưỡng khả năng học tập và giải quyết các vấn đề của sinh viên. 3. Tu luyện những sinh viên giỏi quan sát, can đảm để khám phá và tích cực khám phá. Tập trung vào giảng dạy: Giúp học sinh khám phá và hiểu luật thay đổi kinh doanh. Dạy Khó khăn: Hiểu chính xác các ước số không thay đổi, luật thay đổi giữa các bộ phận và doanh nghiệp. Chuẩn bị các hỗ trợ giảng dạy: Phép chiếu vật lý, máy tính. Quá trình giảng dạy: 1. Sử dụng di chuyển và đoán táo bạo. Giáo viên: Trong nghiên cứu trước, ai nhớ luật thay đổi trong tích lũy? 1: Một yếu tố không thay đổi, và yếu tố khác mở rộng hoặc giảm nhiều lần, và sự tích lũy cũng được mở rộng hoặc giảm. Sheng 2: Một yếu tố mở rộng nó nhiều lần và các bản in khác được giảm cùng một bội số, vẫn không thay đổi. Giáo viên: Tất cả chúng ta đều biết rằng phép nhân có liên quan chặt chẽ với bộ phận. Bây giờ chúng ta đã phát hiện ra rằng có một luật như vậy trong phép nhân. Bạn nghĩ gì? Sheng: Có luật tương tự trong việc loại bỏ? Giáo viên: Vâng, tôi có những nghi ngờ như vậy. Vì vậy, chúng ta có thể đoán mạnh mẽ: Có một luật tương tự trong việc loại bỏ? Nếu có bất kỳ luật? Sự phản ánh giảng dạy: Thông qua việc giảng dạy này, tôi nghĩ rằng một hoạt động giảng dạy thành công nên chú ý đến các khía cạnh sau: 1. Sách giáo khoa Reline, xây dựng giảng dạy lớp học cuộc sống là một nghệ thuật, và một lớp học tốt là một bản chất tác phẩm nghệ thuật được chế tạo cẩn thận Có thể thấy rằng tầm quan trọng của việc giảng dạy trong lớp học; nhưng sách giáo khoa là tĩnh, là người mang điểm kiến ​​thức -TextBook, đòi hỏi chúng ta không thể tuân theo kỷ luật của thông báo này. Thay đổi năng động. Trong phần này, tôi đã tạo ra một câu chuyện cổ tích về “Bước vào lâu đài của vương quốc Pháp thông qua phong tục thập tự Lớp học. Kích thích sự quan tâm của họ. 2. Cung cấp đầy đủ không gian cho tư duy độc lập và hợp tác và trao đổi, và nuôi dưỡng nhận thức của sinh viên về hợp tác và tư duy độc lập là điều kiện tiên quyết cho sự hợp tác nhóm. Chỉ bằng cách suy nghĩ độc lập mới có thể hợp tác hiệu quả. Trong giảng dạy, tôi đã thiết kế để cho họ suy nghĩ độc lập, giao tiếp với cùng một khía cạnh và hợp tác nhóm, để sinh viên có thể tóm tắt luật kinh doanh không thay đổi thông qua việc học trước đó và để học sinh thể hiện kết quả hợp tác nhóm, trải nghiệm điều tra và thành công , thành công và thành công hạnh phúc, thực sự trở thành bậc thầy của học tập. 3. Bầu không khí chạy qua sự lỏng lẻo của toàn bộ bài học với các ưu đãi cảm xúc, tâm trạng hạnh phúc và giao tiếp hài hòa là một sự đảm bảo cho học sinh tích cực tham gia học tập. Do đó, trong quá trình giảng dạy, tôi cố gắng thực hiện nhiều khía cạnh của học sinh càng nhiều càng tốt, và việc đánh giá chủ yếu quan tâm đến sự nhiệt tình của họ khi tham gia vào các hoạt động học tập. Ngoài ra, tôi cũng cho phép sinh viên trở thành sáng kiến ​​của họ phát triển. 4. Các trò chơi thích hợp có lợi cho việc cải thiện hiệu quả học tập trong 40 phút. Đối với học sinh ở mức độ thấp, nếu bạn đã ngồi nghiêm túc, kết hợp với sách giáo khoa nhàm chán, bạn sẽ mở ra một sự khác biệt nhỏ và ảnh hưởng đến niềm đam mê học tập. Trong quá trình thiết kế sách giáo khoa, các trò chơi phù hợp có lợi cho việc giảng dạy. Do đó, khi thiết kế các bài tập, tôi chủ yếu cho phép sinh viên áp dụng hình thức cạnh tranh. Theo cách này, học sinh có thể thư giãn và hoàn thành các nhiệm vụ giảng dạy như mong đợi. Thực hành giảng dạy này cho phép tôi hiểu sâu sắc rằng chỉ bằng cách chú ý đến công việc của lớp học và nghiên cứu của học sinh, có thể chuyển đổi trong lớp học từ một lần truyền sang tương tác hai chiều; do đó, nó được chuyển thành một RE – Quá trình học tập để một khóa học có thể được thực hiện. Thứ ba: Phiên bản giáo dục lớp bốn Kế hoạch toán học lớp bốn của Kế hoạch toán học của đơn vị thứ ba của Phiên bản giảng dạy nhân dân Sách toán học lớp bốn Tiêu đề thứ ba: Nội dung hình thành của sự hình thành: Khám phá sự thay đổi của yếu tố khác và yếu tố khác và Sự thay đổi của sự tích lũy khi một yếu tố không thay đổi. Luật pháp. . 2. Quá trình khám phá luật thay đổi ở học sinh, cảm thấy rằng các luật về toán học rất thú vị. 3. Cố gắng phát triển các khả năng tóm tắt và biểu hiện sơ bộ với các quy luật thay đổi sự tích lũy của ngôn ngữ đơn giản. 4. Phương pháp và kinh nghiệm sơ bộ để có được luật khám phá và phát triển khả năng suy luận của học sinh. 5. Tu luyện sự trừu tượng sơ bộ của học sinh, khả năng khái quát hóa và những thói quen tốt trong việc quan sát, siêng năng trong suy nghĩ và can đảm để khám phá. Tập trung vào giảng dạy: Hướng dẫn học sinh khám phá và tóm tắt luật thay đổi. Khó khăn trong giảng dạy: Hướng dẫn học sinh khám phá và tóm tắt luật thay đổi. Chuẩn bị hỗ trợ giảng dạy: Hình ảnh. Quy trình giảng dạy: 1. Nghiên cứu “Bằng cách nhân, một trong số đó thay đổi, làm thế nào để tích lũy có thể thay đổi luật đói. 1. Các vấn đề nghiên cứu, tóm tắt các luật. Tính toán, bạn muốn tìm gì? Bạn có thể viết hai tính toán theo đặc điểm của mỗi bộ không? Hãy thử 6 × 2 = 8 × 125 = 6 × 20 = 24 × 125 = 6 × 200 = 72 × 125 = Truyền thông nhóm tổ chức . Luật tóm tắt: Nhân với hai số, khi một yếu tố không thay đổi và yếu tố còn lại mất một vài lần, sự tích lũy phải được nhân lên.

(2) Bằng cách nhân, một yếu tố không thay đổi, và làm thế nào để cái kia được chia cho yếu tố khác? Học sinh đã hoàn thành hai bộ tính toán sau đây. Họ đã tìm thấy gì? 8 × 4 = 25 × 160 = 40 × 4 = 25 × 40 = 20 × 4 = 25 × 10 = Hướng dẫn học sinh tóm tắt: Nhân với hai số, khi một yếu tố không thay đổi, yếu tố khác được chia cho sự tích lũy và Tích lũy phải được loại bỏ. Đến một số. (3) Câu hỏi về luật tổng quát hóa: Ai có thể tóm tắt hai quy tắc được tìm thấy trong một câu thành một? Hướng dẫn học sinh tóm tắt các luật. 2. Quy tắc xác minh 1) Điền vào các quy tắc tích lũy trước, sau đó sử dụng bút hoặc máy tính để xác minh tính toán. 26 × 48 = 17 × 12 = 26 × 24 = 17 × 24 = 26 × 12 = 17 × 36 = Sự thay đổi của sự tích lũy của ví dụ 3, các quy tắc ứng dụng của ứng dụng 4 của ứng dụng sau và thực hành 9 Cấm 1– 4 câu hỏi. Thứ hai, nghiên cứu “hai số nhân lên, cả hai thay đổi yếu tố, định luật tích lũy và thay đổi”. 1. Suy nghĩ độc lập, tìm các tính toán sau và nói luật. 18 × 24 = (18 2) × (24 × 2) = (18 × 2) × (24 2) = 105 × 45 = (105 5) × (45 × 5) = (105 × 3) . Thứ ba, củng cố Xinzhi 1. Thực hành 1, 2, 3.2 và diện tích hình chữ nhật của chín là 256 cm vuông. Nếu chiều dài được giảm xuống thành bản gốc và mở rộng rộng đến khu vực ban đầu là diện tích của Quảng trường này? Độ dài bên của nó là gì? 5. Tóm tắt: Những lợi ích trong bài học này là gì? 6. Bài tập về nhà: trang 59 4, 5. Bài học 6 Chủ đề: Nội dung giảng dạy ước lượng bội số: Phương pháp ước tính nhân cơ bản. Ví dụ 60 của văn bản 5. Tương ứng “làm một -đến -6 và câu hỏi thứ nhất thứ nhất của mười) mục tiêu giảng dạy: 1. Làm cho học sinh thành thạo phương pháp ước tính nhân và ước tính phép nhân. 2. Nuôi dưỡng nhận thức của học sinh về ước tính, tóm tắt, khái quát hóa, di cư và khả năng giải quyết các vấn đề thực tế một cách linh hoạt để giải quyết các vấn đề thực tế. 3. Để học sinh trải qua toàn bộ quá trình học ước tính nhân và thành thạo các phương pháp cơ bản của ước tính. 4. Tu luyện thói quen học tập tốt của học sinh. Tập trung vào giảng dạy: Làm chủ phương pháp nhân, ước tính nhân sẽ được thực hiện. Khó khăn trong giảng dạy: Nuôi dưỡng nhận thức của học sinh về các vấn đề thực tế ước tính và linh hoạt. Chuẩn bị hỗ trợ giảng dạy: Hình ảnh. Quy trình giảng dạy: 1. Tạo kịch bản và giới thiệu các khóa học mới: Trường tổ chức các hoạt động du lịch mùa thu. Học sinh lớp bốn của chúng tôi đến Công viên XX. Chi phí đi có 49 nhân dân tệ mỗi người, bao gồm vé và vé công viên. Có 104 người trong lớp bốn. Giáo viên nên chuẩn bị bao nhiêu? Hiển thị hình ảnh: 2. Khám phá phương pháp, tìm hiểu kiến ​​thức mới: 1. Giáo viên: Bạn có thể giúp giáo viên ước tính số tiền nên được chuẩn bị không? 1) Ước tính độc lập và viết một quy trình ước tính 2) Các sinh viên trong nhóm trao đổi các ước tính và nút thắt tương ứng của họ (các bài viết thú vị hơn, vui lòng chú ý đến trái cây của Fanwen www.haoword.com). Và giải thích lý do. 3) Trao đổi trong cả lớp. Phản hồi kết quả ước tính của sinh viên. 4) Khuyến khích sinh viên nói một loạt các ý tưởng. Đánh giá kết quả. Giáo viên: Bạn nghĩ ai là người gần gũi hơn với số tiền chính xác? Tại sao? Bạn đã làm gì khi ước tính? Tóm tắt: Gần với giá trị chính xác (phù hợp với thực tế); tính toán thuận tiện (hai yếu tố được coi là toàn bộ, một trăm hoặc hàng trăm chục). 2. Công ty Yunshui đã giao nước tinh khiết cho cư dân. Nó đã vận chuyển 718 thùng vào tháng 1. Nếu điều này được tính toán, ước tính có bao nhiêu thùng có thể được vận chuyển trong suốt cả năm? Thứ ba, củng cố Xinzhi 1. Bạn đã ước tính như thế nào? “Từ điển trường tiểu học mới” có 592 trang, đó là về (). Xiaoming gõ 108 mỗi phút, khoảng (). Chú Li Ping đã nhận được 1328 kg cam trong năm nay, khoảng () kg. 2 Chiều dài trung bình của lớp Xiaoming là 62cm. Anh ấy đi bộ từ sân chơi đến đầu kia của 252 bước. Sân chơi có bao nhiêu mét? A1800M B1200M C1500M 3 Trường tiểu học định hình có 612 học sinh. Có 19 trường tiểu học trong thị trấn. Có bao nhiêu học sinh tiểu học trong thị trấn? Đó là 17.000 km để bay từ Bắc Cực đến Nam Cực. Nếu anh ta bay 780 km mỗi ngày, anh ta có thể bay trong 20 ngày không? 4. 5, 6, 7 và thu nhỏ ở trang 62: Bạn phải đạt được điều gì và kinh nghiệm thông qua nghiên cứu bài học này? Thứ năm, bài tập về nhà: trang 63 8, 9, 10, 11, 12. Thứ tư: Lớp bốn của Phiên bản Liên Xô có kế hoạch bài học toán học để giải quyết vấn đề của vấn đề. Mạng lưới học tập Boutique đã chỉnh sửa “Chiến lược giải quyết vấn đề” trong lớp bốn của Phiên bản Giáo dục Liên Xô, hy vọng sẽ cung cấp một tài liệu tham khảo hiệu quả cho việc xây dựng một lớp học toán học hiệu quả. I. Cuộc nói chuyện được giới thiệu phân chia: “Hôm nay nội dung nghiên cứu của chúng tôi là” giải quyết chiến lược “, sinh viên có biết” chiến lược “có nghĩa là gì ở đây không? Sinh 1:” Đó là cách. “Sheng 2:” Danh sách. Giáo viên: “Chiến lược ở đây có thể được hiểu ngắn gọn là một số phương pháp và phương tiện được sử dụng khi giải quyết vấn đề. “Tuần trước, trường của chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp thể thao và nhiều sinh viên đã nhiệt tình báo cáo tên của họ (hiển thị đăng ký được ghi lại bằng văn bản). Bạn biết những gì giáo viên sử dụng để tổ chức thông tin, giúp mọi người dễ dàng thấy rằng tất cả các dự án là tất cả Dự án tất cả các dự án. Ai tham gia? “Sheng:” Bạn có thể sắp xếp.

“(Kết quả của việc sắp xếp biểu mẫu dưới dạng màn hình hiển thị). Bộ phận:” Bây giờ trông như thế nào? “Học sinh:” Rõ ràng hơn, có tổ chức hơn. “Giáo viên:” Ưu điểm của danh sách là thuận tiện cho chúng tôi để phân loại một số thông tin. Hôm nay, chúng ta hãy xem danh sách danh sách để giải quyết vấn đề thực tế. “Hai, mới được cấp 1. Hiển thị cảnh của cảnh:” Vào ngày này, một số trẻ em đã đến cửa hàng văn phòng phẩm và chúng muốn mua một cuốn sổ tay (trình bày kịch bản giảng dạy: Xiaomoming: Tôi đã mua 3 Notebook 18 Yuan; Xiaohua: I: Tôi đã mua 5 cuốn sách; Cabbage giáo viên: Xiaohua đã sử dụng bao nhiêu Yuan? Xiaoshi có thể bán 42 nhân dân tệ?) đã sử dụng nó 18 Yuan; Xiaohua đã mua 5 cuốn sách mà không biết anh ta đã sử dụng bao nhiêu tiền; bạn có thể bán bao nhiêu cuốn sách với giá 42 nhân dân tệ? “Bộ phận:” Làm thế nào để trích xuất thông tin này? “3 cuốn sách 18 Yuan; Xiaohua: 5 cuốn sách? Yuan; Xiaojun: 42 Yuan? Ben) Division: “Những phương pháp nào được sử dụng để làm cho thông tin này được tổ chức nhiều hơn? “Giáo viên:” Làm thế nào bảng này có thể được liệt kê tại cùng một bảng. “Danh sách thông tin sắp xếp của sinh viên. 2. Kết quả hiển thị và hoàn thiện, và thảo luận về việc danh sách hợp lý hơn như thế nào.” ? Yuan Xiaojun 42 Yuan? Giáo viên này: “Mẫu này có thể phản ánh thông tin của câu hỏi không?” Sheng: “Bạn có thể phản ánh thông tin của câu hỏi.” Giáo viên: “Bạn có gì về hình thức này không?” 42 Yuan và ”? Ben ‘; “Sheng 2:” Thêm một đường thẳng đứng vào cột thứ hai để chia toàn bộ biểu mẫu thành ba cột. “Giáo viên:” Hãy chú ý đến phân loại và thư từ trong danh sách. “3, So sánh. Giáo viên: “Đọc biểu mẫu và sắp xếp biểu mẫu. So với tường thuật văn bản, bạn nghĩ gì về việc sử dụng biểu mẫu? Giải quyết Xiaohua? Và Xiao Xiao? Quân đội đã mua bao nhiêu cuốn sách? Tôi có thể nghĩ gì, nói với các bạn cùng lớp của tôi. “Sheng 1:” bằng 30 nhân dân tệ. “Sheng 2:” ” Cần bao nhiêu nhân dân tệ? ‘Và tôi có thể mua bao nhiêu cuốn sách? Điều kiện: Theo “3 cuốn sách của Xiova 18 Yuan ‘” để hỏi có bao nhiêu Yuan mỗi cuốn sách, sau đó sử dụng kết quả này để trả lời các câu hỏi sau; Tôi có thể mua sách được không? “Trước tiên bạn phải tìm giá của một cuốn sổ.) Giáo viên:” Học sinh nghĩ rằng để giải quyết hai vấn đề này, trước tiên họ phải tìm giá của một cuốn sổ. Bây giờ bạn có biết tại sao thông tin trên bàn là Được liệt kê trong bảng? Vai trò là gì? “Ba cuốn sách 18 Yuan ‘tìm một mức giá để tìm ra các vấn đề tiếp theo. “5. Các cột sinh viên trả lời hai câu hỏi, và sau đó đánh giá chung. 6. Phân chia mối quan hệ định lượng trong bảng trích xuất:” Mối quan hệ định lượng của câu hỏi của chúng tôi được trích xuất và sử dụng mũi tên để thể hiện mối quan hệ tương ứng của chúng: 3 cuốn sách → 18 Yuan 5 Sách → () Yuan () Sách → Điền vào 42 Yuan, đọc nó, bạn đã tìm thấy gì? “Sheng:” Tôi thấy rằng bên trái là 3, 5, 7 và 2 cuốn sách so với một; , 30, 42 bên phải., 12 nhân dân tệ nhiều hơn một. “Giáo viên:” Tại sao bạn có 12 nhân dân tệ hơn một người bên phải? “Sheng:” Mỗi lần bên trái là 2 hơn 6 nhân dân tệ, vì vậy bên phải là 12 Yuan mỗi lần. “Cuộc sống:” Con số càng nhiều, tổng giá tương ứng. “Sheng: ?? 7. Tóm tắt: Giáo viên:” Nhìn lại quá trình giải quyết vấn đề, lợi ích của việc sử dụng phương pháp danh sách để giải quyết vấn đề là gì? “Sheng 1:” Nó giúp chúng tôi tổ chức tốt hơn thông tin. “Sheng 2:” Giúp chúng tôi hiểu mối quan hệ giữa số lượng và làm rõ vấn đề giải quyết vấn đề. “Sheng 3:” Nó giúp chúng tôi kiểm tra. “Thứ ba, thực hành. 1. Hiển thị cảnh thực hiện 1: (6 từ điển cao 168 mm. Có bao nhiêu milimet với chiều cao cùng nhau? Chiều cao này là 504 mm. Có bao nhiêu từ điển?) Xem? “” Vui lòng liệt kê thông tin này và trả lời chúng song song. “(Hiển thị kết quả của công thức thông tin và câu trả lời cho hình thức của biểu mẫu, xin vui lòng yêu cầu một số học sinh nói về quá trình suy nghĩ của chính họ. Khẳng định rằng các học sinh có thể liệt kê chính xác và trả lời.) 2. Vào ngày này, giáo viên đã đến đến cửa hàng hàng thể thao (cho thấy nó suy nghĩ về nó. Làm 2: 56 nhân dân tệ mỗi bóng đá, 48 nhân dân tệ cho bóng rổ. Bạn mua một quả bóng rổ?) Giáo viên: “Thông tin toán học nào?” “Có rất nhiều thông tin ở đây, tôi nên làm gì?” Sheng: “Bạn có thể sử dụng một biểu mẫu để hoàn thiện. “Giáo viên:” Danh sách đầu tiên và tổ chức. “(Hiển thị kết quả hoàn thiện và kết hợp biểu mẫu để hướng dẫn học sinh hiểu ý nghĩa.) Giáo viên:” Số tiền tôi mang lại chỉ có thể mua 6 bóng đá hoặc 8 bóng chuyền. Nó có nghĩa là gì ?, Sheng Sheng: “Tiền do giáo viên mang lại chỉ có thể mua 6 quả bóng đá, và nó chỉ là 8 quả bóng chuyền. “Giáo viên:” Kết hợp hình thức, tôi có thể yêu cầu giáo viên mang theo điều kiện nào? “Sheng:” 56 nhân dân tệ mỗi bóng đá, mua 6. “Giáo viên:” Một quả bóng chuyền là bao nhiêu? “Tôi có thể nghĩ gì? Nói với các bạn cùng lớp về suy nghĩ của bạn. “Giáo viên:” Bạn có thể mua bao nhiêu bóng rổ? “Bạn có thể nghĩ gì?” Các cột trả lời, đánh giá tập thể.

Thứ tư, tóm tắt toàn bộ giáo viên lớp: “Bạn học được gì trong bài học này? Những ý tưởng chung về giải quyết vấn đề là gì? 42 Yuan First, 3 cuốn sách → 18 Yuan 18 3 = 6 (Yuan) 1 8 ÷ 3 × 5 = 30 (Yuan) 5 Sách → (30) Yuan 6 × 5 = 30 (Yuan) 42 (18 ÷ 3) = 7 (Dollar) 5 Sách → (30) Yuan. Trong mỗi liên kết, giáo viên đã nhắm mục tiêu các cài đặt dựa trên sách giáo khoa thực tế và thực tế. Cuối cùng, tôi chúc tất cả các bạn học một cách hạnh phúc! Thứ năm: (Tiêu chuẩn chương trình giảng dạy mới) Lớp 4 của Kế hoạch toán học Kế hoạch toán học Thiết kế toán học Toán học rộng rãi -Các mục tiêu giảng dạy: 1. Hãy để sinh viên ban đầu trải nghiệm tối ưu hóa các ý tưởng và ứng dụng trong việc giải quyết các vấn đề thực tế. 2. Làm cho học sinh nhận ra chiến lược giải quyết vấn đề. 3. Nuôi dưỡng khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề của học sinh. Dạy khó và tập trung: Yêu cầu Giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề. Chuẩn bị nhà thờ: Sáu hình ảnh của 的 教 cùng một bảng được sử dụng cho một bản sao, ba chiếc bánh tròn nhỏ và bàn. Chuẩn bị sinh viên: Ba quy trình giảng dạy vòng tròn nhỏ: 1. Đặt trước kịch bản: Sáng chủ nhật, chuông cửa của gia đình Xiao Ming vang lên. Ngã tư . Ai sẽ lắng nghe tất cả mọi người? (Một người bạn cùng lớp) hiển thị hình ảnh. Giáo viên: Ai muốn nói? Giáo viên: Bạn cần làm gì khi nghĩ về trà? Sinh 1: Ai có chất bổ sung? Giáo viên: Chà, chúng ta hãy xem những gì Xiaimate Tea đang làm. Mât bao lâu? Phân chia 1, 2: Xiaomoming muốn làm rất nhiều điều. Bạn có thể giúp Xiaoming nghĩ về những việc cần làm trước đây và làm thế nào khách có thể uống trà càng sớm càng tốt? Đặt trên bàn với hình ảnh của bạn, và mất bao lâu để tính toán? hãy bắt đầu. Giáo viên: Được rồi, nhóm cách nói gì về hai bạn? . Giáo viên hướng dẫn học sinh nói ngôn ngữ hoàn chỉnh. Giáo viên: Được rồi, có cách nào nhanh hơn không? Sau đó, chúng ta hãy nhìn vào hai phương pháp này. Bạn nghĩ ai có thể cho khách uống 1 trà càng sớm càng tốt? Sinh ra 1 Tóm tắt: (Phương pháp thứ hai của hai phương pháp này bây giờ là vì ba điều cùng một lúc, vì vậy khi chúng ta làm điều gì đó, chúng ta càng có thể làm nhiều việc hơn, thì càng ít thời gian (ít hơn (ít hơn (ít hơn (ít hơn ( Ít hơn) Giáo viên: Các bạn cùng lớp mời dì Li và Tea. Mẹ của Xiova nên sử dụng các bánh kếp phổ biến nhất để giải trí cho anh ấy Những thông tin toán học đó? (Biết một cái nồi và chỉ đốt hai chiếc bánh cùng một lúc): Hãy nghĩ về nó, chỉ mất bao lâu để đốt một chiếc bánh? ? Live 1 Division: Làm thế nào để bạn đốt nó? Life 1 Division: Khi chúng ta nướng hai chiếc bánh, bạn có thể đốt cháy phía trước và đối diện với hai chiếc bánh cùng một lúc (6 điểm ——–) ( Hiển thị biểu mẫu) Bộ phận: Bây giờ có Xiaimphoming, dì Li và mẹ của Xiaimate trong gia đình. Mọi người đều ăn một miếng bánh và cần tổng cộng một vài chiếc bánh? Cuộc sống 1 Chúng ta có thể cho mọi người ăn bánh càng sớm càng tốt không? Thảo luận (1-5 phút sau 1-5 phút)) Giáo viên: Ai sẽ nói với bạn, kế hoạch cho thiết kế nhóm của bạn là gì? Được rồi, hãy nói về nhóm này! Sheng 1: Giáo viên: Được rồi, ai vẫn còn cách nhanh hơn Hơn họ? Sư phụ: Chúng ta hãy xem xét điều này? Giáo viên có ba vòng tròn, đại diện cho ba chiếc bánh. Lần đầu tiên bánh kếp một, mặt trước của bánh hai, mất vài phút? Lần thứ hai cùng một lúc, mặt đối diện của chiếc bánh cùng một lúc, mặt đối diện của chiếc bánh cùng một lúc. Ở mặt trước của bánh san, ba phút sau, bánh được nấu chín. Đây là đối diện với bánh kếp và bánh san tại đồng thời. Sau ba phút, bánh hai bánh và bánh cũng được bừa bãi. Cái gì? (Có hai chiếc bánh trong nồi mỗi lần trong nồi.) Bạn có đồng ý không? Có 2 chiếc bánh trong nồi mỗi lần. Một lần, chúng tôi gọi cách tốt nhất để đốt ba chiếc bánh, thời gian được sử dụng trong bao lâu? Cuộc sống: (chín phút) Phân chia: Tốt dưới phương pháp được nấu chín.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *