Kế hoạch làm việc chi nhánh của bệnh viện FA88

Chương 1: Kế hoạch làm việc chi nhánh của bệnh viện 20xx năm kế hoạch làm việc chi nhánh bệnh viện [Điều 1] Công việc của 20XX là tiếp tục nghiên cứu lý thuyết về khái niệm phát triển khoa học Năm, xây dựng các kế hoạch học tập, kết hợp chặt chẽ công việc thực tế của công việc, và củng cố và cải thiện việc xây dựng đảng theo tình huống mới như một trách nhiệm chính trị lớn cho Ủy ban Đảng và các chi nhánh khác nhau. Tuân thủ hệ thống trách nhiệm của đảng, thực hiện hệ thống trách nhiệm xây dựng đảng, xây dựng một tổ chức đảng học tập và đóng vai trò bảo đảm chính trị mạnh mẽ để thúc đẩy toàn diện nhiệm vụ trung tâm của bệnh viện. 1. Cẩn thận nắm bắt việc thực hiện hệ thống quản lý mục tiêu kép của các chi nhánh của đảng và các thành viên của đảng. Theo nhu cầu và thủ tục của Ủy ban làm việc trực tiếp thành phố, tiến hành kiểm tra và đánh giá quản lý mục tiêu kép vào cuối năm, và cố gắng đạt được các thủ tục nghiêm ngặt và thông tin đầy đủ. 2. Cẩn thận nắm bắt hệ thống học tập và hệ thống “ba cuộc họp và một bài học”, sắp xếp khoa học cho công việc xây dựng bên trong suốt cả năm đầu năm và yêu cầu tất cả các chi nhánh tuân thủ cuộc sống tổ chức bình thường. Cơ chế dài hạn của giáo dục giới tính. Vào cuối năm, việc xem xét và đánh giá đã được chọn theo ảnh hưởng của hoạt động, và chi nhánh bên tiên tiến và các thành viên hợp tác sản xuất xuất sắc đã được chọn. 3. Làm tốt công việc giáo dục và quản lý các thành viên trong nhóm và các yếu tố tích cực trong bữa tiệc, xây dựng kế hoạch học tập và đào tạo, phát triển nghiêm ngặt các thủ tục thành viên của nhóm và thực hiện các nguyên tắc “tuân thủ các tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng, cải thiện cấu trúc và phát triển cẩn thận”. Tuân thủ việc trồng trọt và phát triển các thành viên trong nhóm từ lâm sàng đầu tiên. Hãy chú ý đến việc trồng trọt các yếu tố tích cực của giáo dục cao và các tiêu đề nghề nghiệp cao. Tám đảng viên mới được lên kế hoạch phát triển trong suốt cả năm, tất cả đều là bằng đại học trở lên, 4 người dưới 35 tuổi, 50%phụ nữ và 50%kỹ năng y tế lâm sàng) được chia thành hai đợt để đào tạo 8 -10 người để kiểm tra nhóm. 6-8 người đào tạo. 4. Chủ động thực hiện tốt công việc thu phí của bên và thu phí của bên theo tiêu chuẩn. Mỗi thành viên của nhóm được yêu cầu phải trả phí bên cho chi nhánh hàng tháng. ngày 20 tháng cuối cùng của mỗi quý. Ủy ban Đảng của Học viện liên quan đến các khoản phí của đảng để thu thập các đơn vị nâng cao. 5 Bộ phận tổ chức khăng khăng báo cáo với thông tin công việc xây dựng bên cho cấp trên mỗi tháng. Thực hiện các thành viên trong nhóm và các thủ tục chuyển nhượng theo quy định. 6. Đánh giá và đánh giá các cán bộ theo quyết định thống nhất quyết định của các ủy ban và viện của đảng. 7. Tăng cường mối liên hệ giữa những người trong bệnh viện-bên chính và những người không phải là bên, hợp nhất các đồng chí của đảng, quan tâm đến họ về mặt chính trị, đóng vai trò tốt trong trái phiếu và tiếp tục làm tốt công việc của đảng Công việc thống nhất-warfare. [Điều 2] Bệnh viện 20XX sẽ tiếp tục thực hiện khái niệm khoa học về phát triển, nghiên cứu và tuyên truyền cẩn thận, thực hiện các chính sách cải cách y tế mới của đảng và tập trung vào bệnh nhân là trung tâm và chất lượng như là cốt lõi để cung cấp cho bệnh nhân an toàn và ấm áp và ấm áp và ấm áp. Các khía cạnh: 1. tiếp tục giải phóng tâm trí, cải cách sâu sắc và đẩy nhanh tốc độ phát triển bệnh viện. Chúng tôi sẽ tận tâm tổ chức và nghiên cứu và thực hiện tinh thần của Hội nghị TEN X của đảng, kết hợp với tình hình thực tế của bệnh viện, và tích cực tìm kiếm những ý tưởng mới và những cách mới để tìm kiếm sự phát triển của bệnh viện. Tiềm năng đào sâu và tích cực tạo ra cơ hội. Nó là cần thiết để thúc đẩy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp của công việc khó khăn và thiết lập ý thức ý thức hệ của sự siêng năng và thanh đạm. 2. Tăng cường hơn nữa quản lý và hợp lý hóa cơ chế, và cải cách bệnh viện. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng hệ thống, tăng cường cải cách hệ thống phân phối con người, cải thiện hơn nữa các quy tắc và quy định và cải thiện cơ chế khuyến khích. Cần thiết lập một khái niệm tiếp thị hiện đại, liên tục mở rộng thị phần, liên tục bỏ chặn các quy trình dịch vụ, làm tốt công việc dịch vụ y tế và cuối cùng nhận ra cơ sở của việc thỏa mãn bệnh nhân. 3. Tăng cường hơn nữa việc xây dựng chuyên môn quan trọng, mở rộng phạm vi kinh doanh và tạo ra các đặc sản đặc trưng. Để tồn tại và phát triển trong bệnh viện, cần phải liên tục mở rộng phạm vi kinh doanh y tế trong thị trường y tế ngày càng cạnh tranh. Việc mở rộng phạm vi kinh doanh y tế không thể tách rời khỏi việc xây dựng chuyên môn và chuyên môn quan trọng. Các dự án quan trọng tiếp theo của bước tiếp theo của chúng tôi vẫn là về xây dựng đặc sản và xây dựng đặc sản của chuyên ngành. Nó sử dụng các đặc sản đặc biệt để mở rộng thị trường và sử dụng chuyên môn đặc biệt để phục vụ bệnh nhân. Tăng xây dựng đặc sản đặc sản, và cố gắng biến nó thành một thương hiệu XX và thậm chí cả Tây Bắc Hubei. 4. Tăng cường hơn nữa việc xây dựng ý nghĩa, gắn tầm quan trọng vào đào tạo tài năng và cải thiện khả năng cạnh tranh cốt lõi. Kế hoạch làm việc là lực lượng quyết định nhất trong năng suất. Thông qua việc giới thiệu và trồng trọt bệnh viện trong những năm gần đây, bệnh viện đã có một nhóm các đội ngũ tài năng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trước cuộc thi thị trường khốc liệt, cạnh tranh tài năng là nổi bật hơn. Đội ngũ tài năng của chúng tôi không đủ mạnh. Trong tương lai, chúng tôi sẽ chuyển trọng tâm trồng trọt từ các nhà lãnh đạo kỷ luật cá nhân sang xương sống trẻ và trung bình xuất sắc; tăng sự gắn kết bên trong, tăng cường thu hút thế giới bên ngoài và tăng cường đào tạo tài năng. Nội dung của các khóa đào tạo trong bệnh viện nên phong phú hơn và thực tế hơn, và đa hướng và đa kênh thúc đẩy việc cải thiện trình độ chuyên nghiệp của nhân viên kỹ thuật. 5. Nắm bắt thêm chất lượng điều trị y tế để đảm bảo sự an toàn của chăm sóc y tế và cải thiện hệ thống dịch vụ y tế. Chất lượng y tế, an ninh y tế và hệ thống dịch vụ y tế là kỹ thuật có hệ thống không thể bỏ qua bất cứ lúc nào.

Trong 20xx, chúng tôi sẽ tập trung vào sự nhấn mạnh vào chất lượng y tế, đảm bảo sự an toàn của chăm sóc y tế và cải thiện hệ thống dịch vụ là ưu tiên hàng đầu của bệnh viện. Thông qua các biện pháp như xây dựng thể chế và xây dựng chất lượng nhân sự, chúng tôi sẽ tập trung vào hệ thống này Dự án, do đó bệnh viện sẽ trở thành chăm sóc y tế thực sự của quận Xiangcheng. Các bệnh viện lớn với chất lượng cao và đánh giá xã hội tốt. 6. Tăng cường hơn nữa việc xây dựng nhóm tổng thể và cải thiện toàn diện chất lượng toàn diện của nhân viên. Nhóm nghiên cứu là chìa khóa cho sự phát triển của bệnh viện. Với trọng tâm của việc tăng cường các kỹ năng y tế và cải tiến y tế, bệnh viện sẽ tiếp tục làm nổi bật nguyên tắc định hướng của con người, tăng cường mạnh mẽ việc xây dựng nhóm tổng thể và cải thiện toàn diện chất lượng của nhân viên thông qua đào tạo, nghiên cứu, kiểm tra, đánh giá và khuyến khích cơ chế. Thực hành từ những nơi nhỏ, nhìn thấy tinh thần ở một nơi nhỏ và cung cấp cho bệnh nhân đầy đủ các dịch vụ chất lượng cao. Tạo ra một nhóm nhân viên có ngoại hình tốt, khả năng làm việc mạnh mẽ và có thể thích nghi với sự phát triển của thời đại. 7. Tăng tốc thêm quá trình xây dựng thông tin và đạt được quản lý khoa học và hiện đại hóa. Đó là một lựa chọn không thể tránh khỏi cho bệnh viện để quản lý quản lý tổng thể và làm cho nó trở thành một trong những cơ sở hạ tầng quan trọng của bệnh viện. Đây là một công cụ và phương tiện quan trọng để các bệnh viện tham gia vào các chiến lược cạnh tranh và quản lý. Do đó, tôi không đối xử với tôi khi việc xây dựng thông tin hóa được tăng tốc. Xây dựng thông tin nên xây dựng một hệ thống thông tin hóa bệnh viện dựa trên nhu cầu của các cuộc họp, làm cho nó trở thành một phương tiện quan trọng để quản lý khoa học và hiện đại quản lý và một nền tảng truyền thông để bệnh nhân giao tiếp với xã hội. Chúng tôi sẽ cung cấp những nỗ lực tích cực để cải thiện chất lượng điều trị y tế và thúc đẩy sự đổi mới và phát triển của các bệnh viện với ý thức cải cách và đổi mới, tinh thần tìm kiếm sự thật và thực dụng, và một phong cách xuống – Đức cho sức sống mới vào sự phát triển của các cam kết y tế và sức khỏe của thành phố! Các yêu cầu chung về chủ đề chung là phục vụ quần chúng và chủ đề chung của quần chúng và các yêu cầu chung của các hành động sau, hành động gia đình và các hành động tình nguyện, tập trung vào việc thực hiện một dòng chính của bệnh viện, thực tập hai sự hài lòng, nắm bắt ba nỗ lực , chú ý đến bốn công trình và nâng cao năm ý thức. Ý tưởng tổng thể, củng cố việc xây dựng các chi nhánh của đảng và đóng vai trò đầy đủ cho vai trò của các thành viên trong nhóm Vanguard và vai trò của pháo đài chiến đấu của tổ chức đảng. 2. Thúc đẩy quảng cáo sáng tạo các hoạt động đầu tiên (1) Thực hiện ba hoạt động ghép đôi, chơi đầy đủ cho vai trò của các thành viên trong nhóm 1. Tiếp tục thực hiện các hoạt động của khu vực trách nhiệm thành viên của đảng, phản hồi kịp thời nội dung của các hoạt động Một cách kịp thời, tải lên dư luận một cách kịp thời và giải quyết vấn đề một cách kịp thời. 2. Làm tốt công việc ghép đôi và các thành viên trong nhóm cũ, tăng cường giao tiếp và giúp đỡ lẫn nhau. 3. Làm tốt công việc kết hợp ba chi nhánh của chi nhánh này với phẫu thuật, củng cố các sàn giao dịch giữa khoa công nghệ y tế và khoa lâm sàng, và thúc đẩy sự phát triển tốt hơn của bệnh viện. 4. Thành lập một studio tình nguyện của Đảng Chi nhánh để thực hiện các dịch vụ tình nguyện khác nhau. . kỷ niệm 90 năm của bữa tiệc. 2. Thực hiện lựa chọn chi nhánh này xung quanh chủ đề. 3. Tăng cường xây dựng tư tưởng chính trị của chi nhánh (1) tạo ra bầu không khí học tập của chi nhánh 1. Các thành viên của nhóm trong tổ chức nghiên cứu cẩn thận “Six Why” và “Quản lý bệnh viện từ thế giới”. 2. Với “Six Why I” và “Quản lý bệnh viện từ thế giới” với tư cách là độc giả chính, một đảng viên đã được thực hiện và một bài học đặc biệt được khuyến nghị cho chi nhánh chung sau khi được chọn. 3. Tổ chức các thành viên trong nhóm để tích cực tham gia đào tạo đảng do chi nhánh chung tổ chức. . Học để học các thành viên trong nhóm để học ghi lại kiểm tra thường xuyên. 4. Tăng cường việc xây dựng hệ thống tổ chức chi nhánh 1. Chi nhánh qua ba cuộc họp và một hệ thống bài học để cải thiện khả năng học tập, giáo dục và dịch vụ của chi nhánh. 2. Thanh toán việc xây dựng kế hoạch làm việc và kế hoạch thực hiện hàng năm của chi nhánh này, tổ chức huy động và thực hiện nghiêm ngặt nó. 3. Nghiêm túc làm một công việc tốt trong việc phát triển các thành viên trong nhóm. [Điều 4] 1. Hướng dẫn tâm trí được hướng dẫn bởi lý thuyết XX và những ý tưởng quan trọng của “ba đại diện”. Tập trung vào việc luôn duy trì bản chất nâng cao của đảng, tập trung vào các ý tưởng sáng tạo, cơ chế cải tiến và củng cố nền tảng, liên tục tối ưu hóa Kiến thức, tuổi tác và cấu trúc văn hóa của các đảng viên, tăng cường sức sống và sức sống của các đảng viên, và tăng cường ảnh hưởng của đảng trong toàn xã hội. Và sự gắn kết cung cấp một sự bảo đảm tổ chức mạnh mẽ cho sự phát triển lành mạnh của các cam kết khác nhau của bệnh viện. 2. Mục tiêu yêu cầu toàn bộ bệnh viện có kế hoạch phát triển các thành viên trong nhóm ×*tên, trong đó ×*là một trong những năm dưới độ tuổi; phải có một đồng chí nữ trong tác phẩm đầu tiên. 3. Các biện pháp chính (1) mở rộng nguồn, tăng cường đào tạo và củng cố cơ sở của công việc phát triển của các thành viên trong nhóm 1. làm phong phú và củng cố nhóm hoạt động của đảng. Kết hợp việc trồng trọt các nhà hoạt động trong nhóm với nhiều loại tài năng và cán bộ dự bị, hướng dẫn các yếu tố xuất sắc với mong muốn tiến bộ để tiến gần hơn đến các tổ chức đảng, và thiết lập và cải thiện các tài khoản của nhiều loại tài năng và ứng viên khác nhau để tham gia bữa tiệc. Tăng cường theo dõi và đào tạo, và xác định các ứng viên của bên có trình độ là các nhà hoạt động tham gia bữa tiệc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *