Kế hoạch làm việc tài chính của công ty Dự Oán XSMN Kubet 2018

Kế hoạch làm việc tài chính của công ty 2018 (1) 1. Tăng cường quản lý tiêu chuẩn, thực hiện kế toán hàng ngày 1. Theo yêu cầu kế toán của công ty và tình hình thực tế của các bộ phận khác nhau, làm tốt công việc khởi tạo phần mềm tài chính theo các yêu cầu của Luật kế toán và hệ thống kế toán doanh nghiệp. 2 3. Hợp tác với các tổ chức kiểm toán bên ngoài để kiểm toán doanh thu tài chính và chi tiêu của Trụ sở chính trong năm trước để cải thiện hiệu quả của các quỹ. 4. Hợp tác với các nhà lãnh đạo của công ty để hoàn thành ngân sách và xây dựng các chỉ số trách nhiệm kinh tế của từng trung tâm trách nhiệm và thực hiện tốt các dự thảo của công ty trên hệ thống quản lý tài chính và tăng cường xây dựng hệ thống tài chính. 5. Làm tốt công việc kế toán hàng ngày. Theo hệ thống kế toán, phân biệt các kênh vốn, xem xét cẩn thận từng chứng từ ban đầu, sử dụng các đối tượng kế toán một cách chính xác, chuẩn bị các chứng từ kế toán và thực hiện kế toán. Để đạt được “ba lần kịp thời”: nghĩa là chuẩn bị kịp thời các báo cáo kế toán có liên quan, báo cáo thuế và các bộ phận khác một cách kịp thời; các chứng từ kế toán ràng buộc kịp thời; làm sạch kịp thời tiền. Nhân viên thu ngân nên tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp quản lý tiền mặt và hệ thống giải quyết kubet NHÀ Cáii xổ số số để xử lý các khoản thu tiền mặt và kinh doanh thanh toán ngân hàng; đăng ký chính xác và chính xác Ngày và mặt trăng; nghiêm ngặt nhận các thủ tục kiểm tra và thực hiện kiểm tra tiền mặt và kiểm tra chuyển giao theo quy định. 6. Hợp tác với bộ phận bán hàng để hiểu việc thu hồi thanh toán và thực hiện tốt công việc thu hồi thanh toán. 7. Chủ động gây quỹ để đảm bảo hoạt động trơn tru của tiền của công ty từ các khía cạnh khác nhau. 8. Phấn đấu để tăng sự phát triển của kinh doanh mới và đạt được sự phát triển của bước nhảy vọt. Không gian phát triển trong tương lai của doanh nghiệp sẽ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh mới. Cần phải thực hiện công việc thực sự về mặt hiểu biết, cơ chế, biện pháp và quảng bá tổ chức và chi tiêu năng lượng mạnh mẽ để tạo ra các doanh nghiệp mới trước ngành công nghiệp khoảng thời gian ngắn., Thống trị thị trường. 9. Hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao bởi ban giám đốc và CEO của công ty tạm thời. Thứ hai, tăng cường phòng ngừa cơ bản và làm tốt công việc an toàn 1. An toàn tiền bạc. Thường xuyên kiểm tra các vấn đề an toàn trong quá trình khai thác tiền mặt và tiền gửi, hãy kiểm tra xem tiền mặt có phải là siêu hàng không hay không; kiểm tra tính toàn vẹn của thiết bị có liên quan và giải quyết kịp thời nếu có những nguy hiểm tiềm ẩn; khắc phục kịp thời. 2. An toàn cho phép quản lý. Làm tốt công việc trong việc quản lý tiền mặt, biên lai, hóa đơn, vé có giá trị khác nhau và các biện pháp phòng ngừa an toàn để đảm bảo rằng không thiếu bỏ lỡ. 3. Chịu trách nhiệm an toàn hỏa hoạn. Thực hiện nghiêm ngặt các quy định quản lý điện và đảm bảo rằng việc cung cấp điện chính bị cắt giảm khi nghỉ việc hàng ngày; quản lý nghiêm ngặt việc hút thuốc và thực hiện các biện pháp hiệu quả để đảm bảo rằng không có tàn thuốc trên mặt đất. 4. Chịu trách nhiệm chống an toàn. Kiểm tra tính toàn vẹn của các biện pháp an toàn thường xuyên và khám phá các vấn đề kịp thời và báo cáo lên trên. 3. Tăng cường đánh giá và đánh giá và cải thiện chất lượng công việc 1. tuân thủ nghiêm ngặt “đạo đức nghề nghiệp của kế toán” và các quy định liên quan, và đưa ra ý kiến ​​xử lý đối với nhân viên vi phạm các quy định. 2. Tham dự nghiêm ngặt. Thực hiện nghiêm ngặt hệ thống đi lại để đảm bảo tiến trình bình thường của công việc hàng ngày. 3. Cần thiết lập và cải thiện hệ thống quản lý cơ bản của quản lý khác nhau để thúc đẩy mức độ quản lý doanh nghiệp tổng thể. Các hệ thống công việc cơ bản quản lý khác nhau trong doanh nghiệp, bao gồm: hệ thống quản lý tài chính, hệ thống kiểm tra tài sản và quản lý vật liệu và kiểm tra, hệ thống quản lý hành chính và thực hiện hệ thống trách nhiệm công việc theo các yêu cầu của công việc cơ bản của các hệ thống quản lý khác nhau, quy định những gì Mỗi nhân viên phải làm, khi nào bạn làm, trong hoàn cảnh nào bạn nên làm, những gì không thể làm được, phải làm gì nếu bạn làm sai. Theo cách này, mỗi người có trách nhiệm ở mỗi vị trí đều rõ ràng về công việc cơ bản của quản lý tài chính tương ứng của họ và mọi người đều được yêu cầu tuân theo. Thông qua việc thực hiện các hệ thống này, mức độ tổng thể của quản lý doanh nghiệp được cải thiện hơn nữa. 4. Thiết lập và cải thiện các cơ chế công ty tự xây dựng để đảm bảo sự phát triển liên tục, ổn định và phối hợp của doanh nghiệp, xem xét nghiêm ngặt chi phí, kiểm soát ngân sách, tăng cường lập lịch hàng ngày và kiểm soát các quỹ và thực hiện hệ thống trách nhiệm quản lý quỹ ở các cấp và bộ phận khác nhau . Cố gắng tránh số tiền không có kế hoạch và không có kế hoạch. 4. Tăng cường phát triển chất lượng và thúc đẩy xây dựng nhóm với sự tăng trưởng liên tục của các nhóm hậu cần, khi đối mặt với các thị trường ngày càng phức tạp và cạnh tranh ngày càng tăng, điều quan trọng là phải cải thiện chất lượng nhân viên tài chính. 1. Nghiên cứu cẩn thận luật kế toán, hệ thống quản lý tài chính của doanh nghiệp, hệ thống kế toán của doanh nghiệp công nghiệp và hệ thống tài chính có liên quan, cải thiện hệ thống pháp lý của nhân viên kế toán, tăng cường đạo đức nghề nghiệp của nhân viên kế toán, thiết lập khái niệm về Quản lý tài chính của công ty theo luật pháp và đạt được luật., Thực thi pháp luật phải nghiêm ngặt, bất hợp pháp phải được điều tra, thực thi các chính sách và chính sách của đảng . 2. Tăng cường học tập kinh doanh và cải thiện trình độ kinh doanh. Đào tạo kinh doanh thường xuyên, cập nhật kiến ​​thức kinh doanh và mở rộng kiến ​​thức. Trong khi làm chủ kiến ​​thức cơ bản, hãy củng cố việc học kiến ​​thức máy tính để đáp ứng các yêu cầu của quản lý tài chính ở giai đoạn này. Đồng thời, nghiên cứu một số kiến ​​thức liên quan về thuế, tài chính và kiến ​​thức liên quan khác để mở rộng kiến ​​thức và cải thiện lý thuyết và cấp độ hoạt động thực tế. 3. Tăng cường trao đổi học thuật. Trao đổi học thuật là một khía cạnh quan trọng của việc cải thiện chất lượng nhân viên kế toán. Thông qua các bài viết, kiến ​​thức lý thuyết có thể được thúc đẩy, kinh nghiệm trong công việc, cải thiện mức độ kinh doanh và cải thiện khả năng viết và khả năng truyền miệng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *