Ku Casino Có

Năm 2018, Tóm tắt về việc xây dựng Quy tắc pháp luật và Kế hoạch làm việc năm 2019 2018. Dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Ủy ban Đảng Thành phố và Chính quyền thành phố của Trung Quốc, và hướng dẫn giải trình quan trọng của các diễn ngôn quan trọng của Tổng thư ký Tập Cận Thúc đẩy việc cải tiến liên tục mức độ của các dịch vụ quản lý quỹ cung cấp. Bây giờ, tóm tắt của Quy tắc xây dựng luật năm 2018 và Báo cáo kế hoạch làm việc năm 2019 như sau: 1. Việc xây dựng luật pháp năm 2018 (1) Tăng cường tổ chức Lãnh đạo và thúc đẩy việc xây dựng các quy tắc của trung tâm luật. Trung tâm của chúng tôi có tầm quan trọng lớn đối với việc xây dựng luật pháp. Năm 2018, trung tâm của chúng tôi đã thực hiện chặt chẽ trách nhiệm của người có trách nhiệm đầu tiên theo luật pháp, đưa việc xây dựng luật pháp vào một vị trí quan trọng, quy hoạch hàng năm được xây dựng , Nghiên cứu đáp ứng thường xuyên, đánh giá trách nhiệm nghiêm ngặt và sử dụng kết quả đánh giá làm kết quả đánh giá là kết quả của đánh giá là kết quả đo lường các nội dung quan trọng của công việc của các bộ phận khác nhau, bao gồm hệ thống chỉ số đánh giá và đưa ra Chơi đầy đủ cho vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy việc xây dựng luật pháp. (2) Tăng cường việc xây dựng hệ thống và thúc đẩy quản lý trung tâm theo luật pháp. Vào năm 2018, Trung tâm của chúng tôi đã thực hiện kỹ lưỡng việc triển khai Quy tắc xây dựng luật của Bộ Nhà và Xây dựng tỉnh, và thực hiện tinh thần của “Kế hoạch thực thi để thực hiện việc thực thi Chính phủ của Chính phủ Luật pháp ( 2015-2020 “” Thực hiện nghiêm ngặt các hệ thống và thủ tục quyết định hành chính lớn. Thực hiện “các điều khoản về các quyết định xã hội của đô thị XX”, làm rõ các đối tượng thực hiện quyết định, phạm vi của các vấn đề, quy trình quyết định, trách nhiệm pháp lý, tiêu chuẩn hóa quyết định – thực hiện các quy trình và củng cố các ràng buộc cứng nhắc của các thủ tục pháp lý để thực hiện quyết định. Cải thiện các quy trình xây dựng công thức tài liệu tiêu chuẩn hóa, thực hiện nghiêm ngặt các hệ thống tỉnh và thành phố có liên quan, thực hiện công thức đăng ký thống nhất, số lượng thống nhất và thông báo thống nhất của các tài liệu chuẩn hóa. Việc dọn dẹp các tài liệu được tiêu chuẩn hóa và đạt được chuẩn hóa các tài liệu tiêu chuẩn hóa. Hệ thống. Theo “Quy định về quản lý Quỹ cung cấp nhà ở”, ba hướng dẫn sử dụng hệ thống của cơ quan thực thi pháp luật hành chính của Trung tâm quản lý quỹ nhà ở XX được biên soạn và “Các biện pháp thực hiện để thực thi việc thực thi công khai thực thi pháp luật hành chính”, các biện pháp thực thi để hồ sơ của toàn bộ quá trình thực thi pháp luật hành chính “, các biện pháp cho quyết định pháp luật của cơ quan thực thi pháp luật lớn” “Bốn hệ thống của thiết bị ghi âm nghe nhìn và danh sách các vấn đề thực thi pháp luật trung ương, cải thiện sơ đồ hành vi thực thi pháp luật và thông báo cho xã hội theo yêu cầu để làm rõ hơn các liên kết và các bước thực thi pháp luật, và tăng cường giám sát hạn chế hành vi thực thi pháp luật Thứ ba, tiếp tục thực hiện hệ thống tư vấn luật. Xây dựng việc quản lý các chuyên gia tư vấn pháp lý trong chính quyền trung ương, làm rõ một loạt các nội dung cụ thể như lựa chọn, trách nhiệm và quyền của cố vấn pháp lý và thực hiện các quyết định chính để xem xét tính hợp pháp Đảm bảo tính hợp pháp và tuân thủ các chính sách và tài liệu khác nhau được đưa ra, làm rõ cố vấn pháp lý cần phải tham gia vào các hợp đồng và thỏa thuận khác nhau được ký bởi Trung tâm đánh giá , đảm bảo rằng Trung tâm đưa ra quyết định theo luật pháp, quản trị hành chính theo luật pháp và được quản lý theo luật. Xây dựng. Đầu tiên là tăng cường giáo dục luật pháp của cán bộ và nhân viên. Thông qua nghiên cứu về nghiên cứu về Nhóm trung tâm và tập trung vào lý thuyết chính trị mỗi tuần, trong nghiên cứu, tuyên truyền và thực hiện tinh thần của loạt bài phát biểu quan trọng của Tổng thư ký Tập Cận Quan điểm mới, đánh giá mới và các yêu cầu mới để cai trị đất nước được vũ trang. Đồng thời, áp dụng nhiều cách khác nhau để thực hiện các hoạt động công khai trong các quy định của đảng thông qua công khai hiến pháp “12,4” và “8,31” Người vận chuyển công khai theo luật pháp để làm nổi bật Hiến pháp Đảng và Hiến pháp Đảng và Hiến pháp Đảng và _ W88 Các đảng viên thực hiện hiến pháp đảng, kỷ luật đảng và luật pháp quốc gia, và luật pháp quốc gia, mô hình các nhân viên, và những người bảo vệ công ty. Đó là đào tạo kiến ​​thức pháp lý. Thực hiện nghiêm ngặt hệ thống các cán bộ hàng đầu, tổ chức các bài giảng về đào tạo kiến ​​thức pháp lý đặc biệt, và củng cố nghiên cứu về Hiến pháp mới và các luật và quy định hành chính liên quan. Nghiên cứu ít nhất 4 lần một tháng, hãy thực hiện phương pháp hóa học không giấy tờ cho Văn phòng Luật pháp thành phố đúng hạn, và tất cả đều vượt qua tất cả. Thứ ba, củng cố việc xây dựng thực thi pháp luật các đội. cẩn thận làm tốt công việc thay thế các chứng chỉ thực thi pháp luật vào năm 2018, tích cực tổ chức và thực hiện nắm giữ Đào tạo pháp lý, tham gia kiểm tra trình độ chứng chỉ thực thi pháp luật của thành phố và củng cố khái niệm thực thi pháp luật trong nhân viên thực thi pháp luật hành chính. Thứ tư là thực hiện luật, quy định và chính sách. Thúc đẩy “luật pháp của pháp luật”, tuân thủ sự kết hợp giữa công khai tập trung và luật hàng ngày, thực hiện các hoạt động với chủ đề công khai hệ thống pháp lý của quỹ nhà ở và tăng cường hiệu quả của quy tắc tuyên truyền luật. Sử dụng đầy đủ các phương tiện truyền thông mới nổi như cổng thông tin, Weibo, WeChat và mở rộng đường dây nóng dịch vụ “12329”, nền tảng dịch vụ toàn diện và các nhà mạng khác, tăng cường tính kịp thời của việc xây dựng quy tắc văn hóa pháp luật và tạo ra một bầu không khí tốt của các quy tắc của pháp luật. (4) Dịch vụ quản lý sáng tạo, thực hiện nhiều biện pháp để tạo ra một môi trường phát triển toàn diện và tuyệt vời. Vào năm 2018, trung tâm của chúng tôi đã lấy “nền tảng dịch vụ toàn diện” làm xây dựng thông tin cốt lõi, môi trường phát triển toàn diện và tuyệt vời làm điểm nhập cảnh và điểm hỗ trợ, và công ty và quần chúng đã được thỏa mãn. Quản lý và dịch vụ của quỹ tiết kiệm dễ dàng hơn, nhanh chóng và hiệu quả và đã đạt được một nhóm người được công nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *