Kubet 171 Kế hoạch công việc sáng tạo làng văn minh Năm báo cáo năm bài báo

Năm báo cáo bài báo về việc tạo ra các làng văn minh [Điều 1] 1. Ý tưởng hướng dẫn được hướng dẫn bởi tinh thần của mười X và Ten X. Hệ thống quản lý và cơ chế làm việc, và tập trung chặt chẽ vào vùng nông thôn xã hội chủ nghĩa mới của “xây dựng phát triển kinh tế, cuộc sống giàu và cố gắng cải thiện chất lượng toàn diện và nền văn minh xã hội của con người. Đào sâu sự sáng tạo của nền văn minh tâm linh hàng loạt để tạo ra một môi trường xã hội tốt. 2. Nhiệm vụ chính (1) chú ý đến giáo dục tư tưởng và tăng cường công khai. Đạo đức của dân làng để thực hiện giáo dục nên tiếp tục đóng vai trò của các thành viên trong nhóm và cán bộ theo “phác thảo về xây dựng đạo đức của công dân” và “Quy định của làng Tô Châu” để hạn chế hiệu quả sự mê tín phong kiến, thu thập cờ bạc công cộng và lãng phí chất thải . Cấm sai gian lận SMS giả, thanh lọc bầu không khí xã hội và hướng dẫn những người trẻ tuổi đi theo con đường làm việc pháp lý. Dali Hongyanghe đã trau dồi tinh thần quốc gia, tiếp tục công khai tám danh dự và xấu hổ, nâng cao khái niệm danh dự và sự ô nhục, và cho phép quần chúng tuân thủ một cách có ý thức bởi các chuẩn mực đạo đức. (2) Phấn đấu để cải thiện văn hóa nông thôn. Tích cực hợp tác và tổ chức các bộ phận liên quan đến làng của chúng tôi để thực hiện các hình thức hoạt động khác nhau để nâng cao kiến ​​thức văn hóa và công nghệ của tất cả dân làng, thúc đẩy công nghệ thực tế, ý thức y tế và sức khỏe, và làm phong phú thêm đời sống tinh thần và văn hóa của người dân ; tiếp tục quảng bá “Quảng trường Trung tâm Văn hóa Giải trí” Việc xây dựng “Trung tâm văn hóa giải trí quảng trường” được sử dụng cho “Quảng trường Trung tâm Văn hóa và Giải trí”. Các hoạt động văn hóa là giải trí thiết yếu ở khu vực nông thôn. Nó có thể tạo cơ hội cho dân làng Tập hợp lại với nhau. Nó có thể khiến mọi người giao tiếp với nhau, tăng tình bạn và thanh lọc tâm hồn. Chống lại trong gió không lành mạnh. Chúng ta phải sử dụng đầy đủ địa điểm của “Quảng trường Trung tâm Văn hóa Giải trí” để cho phép người dân giải trí, và tổ chức các sự kiện văn hóa và thể thao như biểu diễn văn học và nghệ thuật và bóng rổ một cách kịp thời. (3) Thực hiện một hoạt động “gia đình văn minh”. Sử dụng “gia đình văn minh”, củng cố sự gắn kết tập thể, hấp dẫn và thực hiện một cách vững chắc Giáo dục, thực hiện một cách có ý thức kế hoạch hóa gia đình và tích cực thực hiện hành động “cô gái chăm sóc”. (4) Tăng cường xây dựng đạo đức của công dân. Theo “phác thảo về việc thực hiện đạo đức của công dân”, bắt đầu với nghi thức văn minh, trật tự công cộng, và môi trường thị trấn và làng mạc, chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ lối sống và thói quen hành vi và lối sống lành mạnh. Sử dụng các hình thức khác nhau như các bài giảng, cạnh tranh kiến ​​thức và các cuộc thi tiểu luận, tăng cường công khai và giáo dục, và cố gắng giải quyết các vấn đề nổi bật như đối xử với nền văn minh của mọi người, môi trường không làm việc, các dịch vụ bất thường và không quan sát trật tự và tăng cường ý thức đạo đức của quần chúng. Nắm bắt một cách hiệu quả việc giáo dục dân làng mới, thường xuyên tổ chức các bài giảng về nghi thức, luật, kế hoạch hóa gia đình và kiến ​​thức sức khỏe và cải thiện hiệu quả chất lượng của dân làng mới. 3. Yêu cầu cụ thể 1. Tăng cường lãnh đạo và cải thiện cơ chế. Tiếp tục cải thiện sự lãnh đạo thống nhất của ủy ban đảng, và đảng và chính phủ sẽ tập trung vào mô hình công việc của sự quản lý và trách nhiệm của họ. Cần tăng đầu tư vào xây dựng nền văn minh tâm linh, và thiết lập một cơ chế đánh giá tương ứng và cơ chế khuyến khích để làm cho việc xây dựng nền văn minh tâm linh đầy sức sống và sức sống. 2. Hãy chú ý đến nhóm để cải thiện chất lượng và về mặt xây dựng nhóm, cần phải phản ánh cuộc biểu tình. Phấn đấu để xây dựng một người xây dựng nền văn minh tâm linh chất lượng cao. Tăng cường hơn nữa ý thức về trách nhiệm, sứ mệnh và sự cấp bách của các công nhân xây dựng nền văn minh tâm linh. Theo các yêu cầu của khả năng mạnh mẽ, kinh doanh tinh tế và phong cách tích cực, tăng cường hơn nữa việc xây dựng các nhóm văn minh tâm linh, và liên tục cải thiện mức độ của khả năng tư tưởng và lý thuyết và làm việc. 3. Làm những điều thiết thực hơn và chú ý đến việc thực hiện. Để làm những điều thực tế và những điều tốt đẹp cho quần chúng là lựa chọn đầu tiên của xây dựng nền văn minh tâm linh, hãy nghĩ về những gì quần chúng nghĩ, giải quyết mối quan tâm của mọi người, tìm kiếm nhu cầu của mọi người và làm mọi thứ có thể để giải quyết sự gần gũi với công việc và cuộc sống của người dân. Khó khăn. 4. Tăng cường nghiên cứu và thực hành hướng dẫn. Để đến thăm nông dân, tiến hành điều tra và nghiên cứu nhiều hơn, điều tra và nghiên cứu các tình huống mới và các vấn đề mới trong việc xây dựng nền văn minh tâm linh, và tăng cường mục tiêu và hiệu quả của việc xây dựng nền văn minh tâm linh. “Không gian làm đẹp, thiên đường con người, được người dân và ban phước cho người dân.” Đây là sự theo đuổi của chúng tôi và hy vọng của tất cả dân làng. Là đội ngũ lãnh đạo lớn nhất trên cơ sở, chúng tôi là những học viên để đạt được mục tiêu này. Theo những nỗ lực chung của tất cả mọi người, Lianlian Zhongcun chắc chắn sẽ trở thành một viên ngọc xinh đẹp trong thị trấn của chúng tôi và trở thành một “làng văn minh tinh thần” thực sự.


[Điều 2] 1. Thúc đẩy việc tạo ra các ý tưởng, thành lập một chi nhánh của Đảng Village có ý thức để thực hiện một cách tận tâm kế hoạch sáng tạo, thành lập một nhóm công việc sáng tạo hàng đầu, trang bị đầy đủ các cán bộ hàng đầu và đặt ra một nền văn minh làng, các hộ gia đình văn minh và những người văn minh giữa các dân làng. Nhận thức, và thúc đẩy việc tạo ra công việc thành một tên hộ gia đình. Làm rõ mối quan hệ giữa công việc và phát triển kinh tế, tập trung vào việc tạo ra công việc kinh tế, để mọi người đều hiểu sự sáng tạo, mọi người đều coi trọng sự sáng tạo, mọi người tham gia vào việc sáng tạo, tạo thành một bầu không khí sáng tạo và thiết lập nhận thức về sáng tạo. 2. Làm tốt công việc tạo ra sự thúc đẩy và phát triển, cố gắng đạt được những đột phá mới trong công việc kinh tế do điều kiện gia đình, phân loại hướng dẫn, tích cực mở rộng các kênh thu nhập của nông dân và sử dụng nông dân để tăng thu nhập của họ như một bước đột phá, mạnh mẽ Phát triển nền kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao, và tăng cường nội dung khoa học và công nghệ. Cung cấp toàn bộ thời gian của nhân lực, cố gắng tăng hoạt động, thu nhập lương và khuyến khích chuyển giao lao động. Hai ủy ban của làng đang tích cực hướng dẫn để thực hiện tốt các dịch vụ dài hạn và cố gắng đạt được một bước nhảy vọt mới trong phát triển kinh tế. 3. Làm tốt công việc xây dựng văn phòng làng, đặt nền tảng vững chắc cho việc thành lập một ngôi làng văn minh, thực hiện kế hoạch xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và tổ chức một dự án thực tế 1. Thực hiện việc xây dựng công chúng làng Trung tâm dịch vụ. 2. Sửa chữa tỷ lệ làm cứng đường ngôi làng 100%. 3. Thêm Greening River và Greening Road, và tỷ lệ xanh làng đạt hơn 45%. Thứ tư, làm tốt công việc xây dựng nền văn minh tâm linh, đẩy nhanh tốc độ xây dựng một ngôi làng văn minh 1. Tạo các hoạt động đánh giá sáng tạo “gia đình văn minh” và nông dân. Báo cáo từ nhóm báo và phê duyệt đánh giá làng. Thực sự đạt được phong cách so sánh, thúc đẩy và cải tiến so sánh, mức độ đánh giá và sự phát triển hiệu quả của các hoạt động đánh giá gia đình văn minh. 2. Thêm*Hệ thống để thúc đẩy cường độ công khai để thực hiện tốt công việc quản lý toàn diện về sự ổn định xã hội. Chúng tôi sẽ thực hiện giáo dục pháp lý rộng rãi, thực hiện việc tạo ra các ngôi làng an toàn và văn minh, phổ biến kiến ​​thức pháp lý, sử dụng quy tắc của các làng luật, giáo dục những người có giáo dục đạo đức và giáo dục phần lớn những người trẻ tuổi học luật, hiểu Luật pháp, và tuân thủ luật pháp. Cải thiện ý thức của dân làng trong dân làng theo kỷ luật và pháp luật, điều chỉnh kịp thời các tranh chấp dân sự, giải quyết mâu thuẫn ở cấp cơ sở, cải thiện quyền tự chủ của dân làng và thúc đẩy cải thiện bầu không khí xã hội. 3. Công khai chính sách quốc gia cơ bản về kế hoạch hóa gia đình và làm tốt công việc kế hoạch hóa gia đình. Tăng cường lãnh đạo, thành lập các tổ chức, được trang bị các cán bộ phụ nữ đầy đủ, được định hướng, chủ động làm tốt một người, ủng hộ hôn nhân muộn và sinh con, ưu sinh và sức khỏe tốt, và tiếp tục làm công việc kế hoạch hóa gia đình. 4. Tăng cường sự công khai và giáo dục của luật quản lý đất đai, làm rõ tầm quan trọng và sự cần thiết của quản lý đất đai, và tăng cường ý thức của dân làng để bảo vệ đất đai và bảo vệ đất đai. Tuân thủ các nguyên tắc lập kế hoạch điểm tập trung vào các tòa nhà của nông dân, thực hiện nghiêm ngặt các nguyên tắc phê duyệt để xây dựng nhà ở, loại bỏ việc xây dựng nhà bất hợp pháp, đạt được việc thể chế hóa và tiêu chuẩn hóa quản lý đất đai và thực sự đạt được trách nhiệm trân trọng đất đai. Tạo ra một ngôi làng văn minh là một trong những công việc tốt đầu tiên trong công việc của chúng tôi trong năm nay. Nó được bao gồm trong chương trình nghị sự. Đó là chìa khóa để làm việc chăm chỉ cho tiến trình.


[Điều 3] 1. Tổ chức việc xây dựng “hai ủy ban” của làng bằng cuộc bầu cử dân chủ của dân làng. Chất lượng của các thành viên trong nhóm, sự thống nhất dân chủ, liêm chính và siêng năng, chủ nghĩa thực dụng, dịch vụ nhiệt tình, khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, đóng vai trò tốt và sự nhất quán của quần chúng khen ngợi và tin tưởng. Các hệ thống tương ứng được tổ chức và thiết lập tương ứng trong tất cả các khía cạnh của quản trị toàn diện, kế hoạch hóa gia đình, an toàn sản xuất, phát triển kinh tế, phổ biến luật và các hoạt động văn hóa và thúc đẩy hiệu quả sự phát triển toàn diện của nhiều công việc khác nhau trong làng của chúng tôi. Đồng thời, ngôi làng của chúng tôi đã thành lập một nhóm làng văn minh hàng đầu. Thứ hai, xây dựng tư tưởng và đạo đức thiết lập một hệ thống học tập, áp dụng sự kết hợp hữu cơ của học tập tập trung và phi tập trung, củng cố học tập trong công việc hàng ngày, kết hợp hữu cơ học tập và công khai và giáo dục, và nghiên cứu rộng rãi lý thuyết của Đặng Tiểu Biao và “ba đại diện”. Tinh thần của X, “Hiến pháp Đảng” và kiến ​​thức của đảng, luật pháp và quy định, chính trị các vấn đề hiện tại, kiến ​​thức khoa học và công nghệ và văn hóa, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa tập thể, giáo dục tư tưởng xã hội chủ nghĩa và đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp, giáo dục đức tính gia đình. Thông qua học tập và giáo dục, chất lượng tư tưởng chính thức của cán bộ và các đảng viên và khả năng phục vụ quần chúng đã được cải thiện rất nhiều. Phần lớn các hệ thống pháp lý của quần chúng, các khái niệm đạo đức, thời trang văn hóa, chủ nghĩa yêu nước và các ý tưởng tập thể đã được tăng cường rất nhiều, và sự nhiệt tình và ý thức của Ben tốt và tạo ra nền văn minh đã được cải thiện rất nhiều. 3. Xây dựng tự chủ của dân làng tổ chức một cuộc họp của dân làng theo luật pháp để thiết lập các quy định tự trị của dân làng và các quy định của làng. Thực hiện quản trị toàn diện về quyền tự chủ của dân làng, thành lập một nhóm lãnh đạo và thành lập một hệ thống để thực hiện tốt công việc “ba ngôi làng”, nghĩa là theo quy tắc của các làng luật, làng công dân và làng khoa học và công nghệ. Thông qua các nỗ lực, các cán bộ và quần chúng đã tăng cường nhận thức pháp lý của họ, có ý thức tuân thủ luật pháp và quy định và tích cực chống lại các tội phạm bất hợp pháp, thực hiện đầy đủ các quyền dân chủ, thực hiện một cách có ý thức Luật và chính sách lập kế hoạch, và tỷ lệ kế hoạch hóa gia đình ổn định. Việc thực hiện các vấn đề làng hàng quý, giám sát dân chủ, các sự kiện và điểm nóng lớn mà dân làng quan tâm đến việc thực hiện “một vấn đề, một cuộc thảo luận” và công khai một cách kịp thời, dân làng hoàn toàn thích quyền dân chủ và các cán bộ thực hiện đánh giá dân chủ. Nhập đánh giá và chấp nhận sự giám sát của quần chúng. Thứ tư, phòng đọc của Văn phòng Khoa học và Giáo dục làng, xây dựng Văn phòng làng, các luật, quy định, báo và tạp chí khác nhau, và nội dung của khoa học và công nghệ và tài liệu văn hóa được làm phong phú. Các hộ gia đình trong làng có TV màu và xếp hạng nổi tiếng, làm phong phú rất nhiều đời sống tinh thần và văn hóa của dân làng. Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, ảnh hưởng của công khai và giáo dục đã làm phong phú thêm đời sống văn hóa của quần chúng. Tổ chức đào tạo và học kiến ​​thức và trao đổi khoa học và công nghệ, thực hiện đào tạo công nghệ nông nghiệp và phổ biến kiến ​​thức khoa học phổ biến, để dân làng là khoa học, khoa học và khoa học, và chúng tôi làm giàu với khoa học và công nghệ. Phản đối các tổ chức mê tín và sùng bái phong kiến, thúc đẩy và hợp tác với các bộ phận liên quan để làm tốt công việc phòng chống sức khỏe bất cứ lúc nào, và ngăn chặn nghiêm ngặt việc phổ biến các bệnh truyền nhiễm. V. Xây dựng và thiết lập một hệ thống để thiết lập luật pháp và quy định, thiết lập một nhóm tuyên truyền dựa trên luật và thành lập nhân viên tuyên truyền trong mỗi nhóm để áp dụng sự kết hợp của công việc hàng ngày để tổ chức học tập và tuyên truyền, chương trình khuyến mãi slogan và các phương pháp khác Khái niệm khoa học được tăng cường, những thói quen xấu được loại bỏ, và sự mê tín phong kiến ​​bị phản đối. Quét nghiêm túc, đánh bạc, độc, tuân thủ một cách có ý thức bởi luật pháp và quy định, thực hiện nghĩa vụ của họ, thực hiện một cách nghiêm túc các chính sách quốc gia và kiên quyết chống lại các tội phạm bất hợp pháp. Dân làng nói về nền văn minh và lịch sự, sự thống nhất và hòa hợp, tôn trọng người già, tình yêu của những người trẻ tuổi, sự giúp đỡ lẫn nhau và tình yêu lẫn nhau, phong cách làng là thuần khiết và tốt hành động., hòa giải kịp thời và hiệu quả của các tranh chấp dân sự. Phòng chống chữa cháy và trộm cắp, tuần tra vào ban đêm, duy trì hiệu quả an ninh công cộng, duy trì sự ổn định xã hội, và hoàn thành luật pháp và trật tự của pháp luật và trật tự. 6. Phát triển và xây dựng kinh tế đang phải đối mặt với các hình thức mới. Kết hợp với thực tế, sự phát triển kinh tế và văn hóa của ngôi làng của chúng ta rất đa dạng. Một là khuyến khích các nhà máy gạch trong làng mở rộng sản xuất và giúp giải quyết vấn đề một cách hiệu quả; Khuyến khích dân làng trồng và trồng trọt kiến ​​thức thường xuyên; thứ ba, tích cực thúc đẩy việc làm của dân làng và giúp đỡ dân làng làm việc trong các nhà máy gạch hơn 100 người. Thứ tư là tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ nhân sự “năm bảo đảm” và hỗ trợ người khuyết tật và năm hộ gia đình bảo đảm. 7. Sự phát triển ổn định của các chủ trương xã hội là thực hiện tốt công việc xây dựng cơ sở hạ tầng và các điều kiện sống đã được cải thiện đáng kể. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng bảo tồn nước nông nghiệp có một mức độ xây dựng mới; củng cố việc cải tạo vệ sinh môi trường của làng, thực hiện việc làm sạch nhân viên làm sạch và vấn đề “bẩn, hỗn loạn và nghèo” của môi trường sống đã được chi phối triệt để . Thứ hai là tuân thủ chính sách quốc gia cơ bản về kế hoạch hóa gia đình để đảm bảo chất lượng của dân số sinh. Thực hiện việc lập kế hoạch và đăng ký dân số di động, tránh được sự xuất hiện của khả năng sinh sản bất hợp pháp của nhân viên nước ngoài; theo dõi các mục tiêu dịch vụ của các biện pháp trẻ em tránh thai, củng cố và tăng tỷ lệ sinh toàn diện; việc thiết lập kế hoạch gia đình sự kết hợp. Thứ ba là phát triển mạnh mẽ sức khỏe nông thôn và đẩy nhanh tốc độ xây dựng hệ thống an ninh y tế. Thực hiện mạnh mẽ loại hệ thống y tế hợp tác nông thôn mới, và cố gắng cải thiện sự nhiệt tình của công chúng để tham gia vào điều trị y tế mới và 90%người dân trong làng tham gia điều trị y tế mới. Hơn 80%bảo hiểm tài trợ nông thôn; liên tục làm phong phú đời sống văn hóa của quần chúng.

Thiết lập một đội Yangge với các đặc điểm địa phương, các đội Dragon Lantern, v.v. Thứ tư là thực hiện giáo dục giáo dục luật không ngừng lâu dài và tăng cường quản lý toàn diện về an sinh xã hội. Thiết lập một cuộc thăm dò và nhân viên tuyên truyền chuẩn bị, và thường xuyên sử dụng các bên, báo cáo của hội đồng quản trị và các hình thức khác để thực hiện giáo dục an toàn công khai và sản xuất hợp pháp, và thiết lập và cải thiện các quy định của làng. Khái niệm chung và nhận thức về an toàn sản xuất thường được củng cố, và trật tự xã hội là tốt. 8. Cải thiện cơ chế tạo, tập trung vào hiệu quả 1. đào sâu và tạo thành một lực chung. Để thực hiện việc xây dựng một ngôi làng văn minh, chúng ta phải dựa vào sự tham gia của người dân. Chi nhánh của Đảng Village và Ủy ban làng đã làm việc và huy động vai trò của tổ chức, đã tổ chức vai trò của các nhóm, phụ nữ và các tổ chức nhóm khác, đã tích cực hướng dẫn quần chúng để hiểu chính xác tầm quan trọng của việc xây dựng các khu vực nông thôn mới và huy động dân làng để huy động Có ý thức tham gia vào việc xây dựng các ngôi làng văn minh. 2. Tăng cường tiêu chuẩn để đảm bảo tiến bộ. Theo các tiêu chuẩn xây dựng một ngôi làng văn minh, xây dựng quy hoạch mục tiêu chi tiết, các quy tắc và quy định, các quy tắc văn minh, quy định của làng và các chỉ số sáng tạo. Lịch trình của Lệnh xây dựng được thực hiện và việc thực hiện được thực hiện và việc thực hiện được tổ chức càng sớm càng tốt. 3. Tăng cường trách nhiệm và phần thưởng rõ ràng và hình phạt. Mỗi người có trách nhiệm phải tăng cường ý thức trách nhiệm và khái niệm tổng thể, hợp tác chặt chẽ và làm việc cùng nhau. Tất cả dân làng phải tận tâm hỗ trợ và hợp tác với việc thành lập làng văn minh của chi nhánh và ủy ban làng. Dưới sự lãnh đạo chính xác của Ủy ban Đảng Thị trấn và Chính phủ, ngôi làng của chúng tôi nên tiến hành những thành tựu, chính xác một cách chính xác, phấn đấu và tiếp tục đổi mới dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các bộ phận liên quan, để tất cả các khía cạnh của công việc có thể tốt hơn, và nó trở thành Một ngôi làng văn minh đa năng.


[Điều 4] 1. Thiết lập một cơ chế lãnh đạo để hoàn thành công việc lập kế hoạch cao và chất lượng cao, và thực hành các ý tưởng quan trọng của “ba đại diện”. ×, ×, ×*, ×*, v.v., là một thành viên nhóm. Các nhiệm vụ cụ thể rõ ràng và trách nhiệm được tinh chỉnh cho những người khác. Nhìn vào nhóm lãnh đạo bản quyền, nhóm hàng đầu về quyền có kế hoạch hướng dẫn công việc sáng tạo cụ thể và tổ chức thực hiện giám sát và kiểm tra, và tìm ra vấn đề để khắc phục kịp thời. Trưởng nhóm chịu trách nhiệm nắm bắt tình hình chung, và các thành viên của nhóm có nhiệm vụ riêng và trách nhiệm riêng của họ. Thứ hai, làm phong phú các yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể và tiêu chuẩn để tạo nội dung công việc để tạo ra các hoạt động văn minh, và thúc đẩy nội dung và phương pháp hoạt động và phương pháp thông qua các đại hội dân làng. Mọi người đều biết và thực hiện mọi người. 1. Công khai kế hoạch làm việc cho việc tạo ra các hoạt động văn minh cho tất cả dân làng thông qua thanh phát sóng và thông báo công khai, và chấp nhận các đề xuất và giám sát của dân làng. 2. Theo tinh thần mở rộng cuộc họp của Đại hội Quốc gia lần thứ 16 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, xây dựng các mục tiêu của nền văn minh khác nhau. 1 Tăng cường xây dựng nền văn minh tâm linh × kế hoạch hàng năm để tạo ra các trung tâm hoạt động văn hóa, tăng cường khoa học và công nghệ, văn hóa, giáo dục tư tưởng và chính trị, cho phép nền văn minh tâm linh xã hội chủ nghĩa chiếm lĩnh các khu vực nông thôn, và liên tục cải thiện trình độ khoa học và công nghệ của quần chúng và tu luyện chính trị. Thúc đẩy toàn diện sự vinh quang của luật pháp và tuân thủ luật pháp, tuân theo luật pháp của luật pháp và gia đình năm người, và các hộ gia đình được kép có tiêu chuẩn từ 9 trở lên, để sự xuất hiện tinh thần của Quần chúng có một sự thay đổi lớn hơn. Đồng thời, làng của chúng tôi nằm trong dân làng. Ngoài ra, thị trường có một giao thông lớn. Cần phải tăng cường công việc an ninh công cộng và quốc phòng và kiên quyết loại bỏ sự xuất hiện của các vụ án hình sự. 2 Làm đẹp môi trường địa lý của làng Henggou. Chúng ta phải chơi đầy đủ cho những lợi thế của việc hạ cánh và nhà ga. Công việc tốt của những trở ngại và bảo trì trong làng. Sự xuất hiện của làng làm cho mọi người cảm thấy thoải mái. 3 Điều chỉnh cấu trúc công nghiệp và đảm bảo rằng một nhóm các ủy ban làng tăng năng suất và thu nhập và chi tiêu của nông dân phải dựa trên “ba đại diện”, dẫn đầu quần chúng để tiếp tục mở rộng phạm vi và quy mô điều chỉnh cấu trúc công nghiệp , Tăng tốc quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp, liên tục cải thiện các lợi ích nông nghiệp toàn diện, đảm bảo rằng nông dân tăng sản lượng và thu nhập của họ, và cố gắng có thu nhập ròng bình quân đầu người là 2xx cho 32 nhân dân tệ. 4 Phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp thứ cấp và đại học để sử dụng người địa lý và môi trường, thu hút mạnh mẽ các nguồn nhân lực và tài chính, áp dụng chính sách nghiêng, phần thưởng vật chất, hướng dẫn kỹ thuật và các hình thức khác, huy động đầy đủ sự nhiệt tình và sáng kiến ​​của Masses để phát triển, và mạnh mẽ Phát triển các ngành công nghiệp thứ hai và thứ ba và các ngành công nghiệp gia đình. Phấn đấu 5 doanh nghiệp tư nhân mới trong 2xx, thêm 15 hộ gia đình công nghiệp và thương mại cá nhân mới và phát triển 8 nông dân lớn. 5 Tăng tốc chuyển lao động ở làng Henggou và lao động còn lại, và một số có công nghệ chuyên nghiệp nhất định. Chúng tôi phải tập trung vào việc tăng cường lãnh đạo tổ chức và mở rộng sản lượng lao động. Đáp lại các đặc điểm của nhân viên làm việc của dân làng ở Thiên Tân, Qingdao và những nơi khác, chúng tôi tổ chức những người này để giúp đỡ lẫn nhau và tích cực liên hệ với các bộ phận lao động có liên quan, mở rộng các kênh đầu ra lao động và sử dụng đầu ra lao động làm nhiệm vụ chính. Trong 2xx, cần phải đảm bảo tăng 1 người. 6 Tiếp tục tăng cường công việc kế hoạch hóa gia đình để thấy rằng bản quyền là điều kiện cần thiết để tạo ra các hoạt động văn minh. Theo các yêu cầu của phương pháp kế hoạch hóa gia đình, chúng ta phải tiếp tục tăng cường công việc kế hoạch hóa gia đình hàng năm 2XX: Tỷ lệ kế hoạch hóa gia đình là 1, tỷ lệ sinh dân số được kiểm soát trong vòng 1, và bốn hoạt động và hai nhiệm vụ điều tra hai tháng là Hoàn thành đúng hạn và tỷ lệ tham gia là trên 97. 7 Với việc thực hiện và hỗ trợ mạnh mẽ của Ủy ban Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ Nhân dân ở tất cả các cấp, Ủy ban làng thúc đẩy quần chúng tích cực tham gia vào loại chăm sóc y tế hợp tác nông thôn mới. Cần phải hỗ trợ và thúc đẩy chăm sóc y tế hợp tác nông thôn mới, và giải quyết hiệu quả vấn đề khó khăn của nông dân khi gặp bác sĩ. 3. Cải thiện hệ thống quản lý theo các yêu cầu cụ thể của việc xây dựng nền văn minh của các ủy ban đảng quận và thị trấn, thiết lập một hệ thống quản lý nghiêm ngặt và tiêu chuẩn, thực hiện các yêu cầu tiêu chuẩn, đánh giá nửa năm -end bồi thường. Vào cuối năm, nhóm đánh giá của dân làng đại diện cho đánh giá chung về công việc của các thành viên của nhóm công việc văn minh hàng đầu và đã công bố kết quả của kết quả đánh giá thông qua thanh phát sóng. Sự phát triển toàn diện của vật liệu làng Nền văn minh và nền văn minh tinh thần.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *