menu

access_time 16/12/2022 13:30:25 PM (GMT+07:00) notifications phone_iphonePhiên Bản Di Động message Hỗ Trợ Trực Tuyến Tiếng Việt VN88 Việt Nam

© 2021 VN88PLUS.COM. Đã Đăng Ký Bản Quyền | 18+

Kubet 888 NHHA CAI 20XX Phòng điều hành Kế hoạch làm việc của Kế hoạch làm việc

5. Tăng cường truyền thông của bệnh nhân điều dưỡng, tổ chức các bài giảng về kiến ​​thức bệnh tật và hội thảo trong hàng tháng, lắng nghe lời khuyên của bệnh nhân và thành viên gia đình, và cải thiện công việc điều dưỡng. . Làm tốt công việc nghiên cứu chăm sóc chuyên gia, hoàn thành kiến ​​thức lâm sàng và học tập kỹ thuật điều dưỡng về các bệnh và bệnh thông thường, tăng cường cuộc họp buổi sáng, câu hỏi ngẫu nhiên và cải thiện mức độ kinh doanh điều dưỡng. 2. Tổ chức chăm sóc nội bộ và học tập kinh doanh mỗi tháng, tìm hiểu kiến ​​thức mới về điều dưỡng, hiểu các động lực mới của điều dưỡng, thảo luận về những khó khăn trong các sự cố điều dưỡng, thiết lập một nhóm học tập điều dưỡng, giải quyết các khó khăn lâm sàng trong các nhóm và phân bổ hợp lý các nguồn lực điều dưỡng. Hy vọng sẽ giúp bạn, cảm ơn bạn để tải xuống và đọc! 3. Tăng cường nhận thức về đào tạo tài năng, và gửi các y tá đến gia đình XX và các chuyến tàu XX để nghiên cứu; khuyến khích các y tá đi đến khoa học trẻ em để nghiên cứu công nghệ đâm thủng tĩnh mạch của trẻ em, và dần dần nuôi dưỡng xương sống của điều dưỡng chuyên ngành. 4. Tăng cường quản lý giảng dạy của nhân viên đào tạo và thực tập, có các chương trình giáo dục đặc biệt, thực hiện nghiêm ngặt quản lý của giáo viên, đánh giá dài hạn và kiểm tra thông tin giảng dạy và cải thiện tài liệu giảng dạy. Cảm ơn bạn đã đọc. Nếu bạn hữu ích cho bạn, bạn có thể tải xuống trình soạn thảo. Cảm ơn bạn đã tìm kiếm “DIYIFANWEN.NET” hoặc “Trang web gia đình đầu tiên” để tìm tất cả các bài tiểu luận để đọc miễn phí trên trang web này. Yêu thích trang web này để thuận tiện bên cạnh đọc. Fanwen.com đầu tiên cung cấp kế hoạch làm việc mới nhất DAQUAN 20XX Phòng điều hành của y tá của y tá làm việc đầy đủ dịch vụ đọc văn bản và tải xuống từ.