Liên kết KU Sòng bạc KU Sòng bạc Mẫu mẫu mẫu mẫu

Kế hoạch khởi nghiệp mẫu Ví dụ 2 được cung cấp bởi Ủy ban Liên đoàn Thanh niên Đại học Nông nghiệp Hà Lan để cung cấp các thành viên của nhóm Kế hoạch Doanh nhân:

Chen Pengju Changjuan Qiao Jiayun Wang Bo Zhang Han, Zhao Dongming Zhou Gaoyun thứ 99 mới nghề nghiệp cao hơn) (Đại học Nông nghiệp Henan của Đại học Nông nghiệp Đại học Nông nghiệp (Viện Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Đại học Nông nghiệp Hà Nội Kỹ thuật Estatement (Đại học Nông nghiệp Hà Nội và Thương mại 1 I .. Tóm tắt 1.1 Đánh giá ———- ———————————————————- ———————————————————- ————————————— ————— ———————————————— ———- ———————————————————- —- —————————————————— –8 1.4 Trại 2/48 Chiến lược bán hàng ———————————————– ————————————————- —– ———– 9 1.5 生产 ——————————– —– ———————- 9 1.6 投资 财务 财务 ———————- ——————————— 10 1.7 与 人力 资源 资源 —- —– ———————————————————- ——- Nền dự án ——————————————— ——- ——– 10 2.1 Bối cảnh công nghiệp ———————————– ————————————————- —– ————– 11 2.2 Tổng quan về sản phẩm ———————————— ——————————————– ——- ————————- 12 3/48 2.3 产品 竞争力 竞争力 —————— ————————————– 13 2.4 Phân tích sản phẩm nâng cao —— ————————————————– —- ————————————- 13 2.5 市场 调查 与 竞争 预测 预测—– ———————– 14 三. chiến lược công ty———————————————— —————- 14 3.1 Tổng quan về công ty ——————————– ———————————————————- —————————- 14 3.2 使命 ————— ——————————————– 14 3.3 宗旨 — —————————————————– -15 3,4 Tổng số 4/48 Chiến lược hạn ————————————————- ————————————————– —- ———————————————————- ———————————————————- ———————————————————- ———————————————————- ———————————————————- —————————————————– ————————- 15 Cơ hội thị trường———————————————— ————— 15 4.1 市场 ——

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *