Rồng bạch Kim r ng bạch Kim Kế hoạch công việc tuyên truyền tư pháp

Chương 1: Kế hoạch công việc giáo dục và tuyên truyền pháp lý của Viện tư pháp 20XX XX Kế hoạch giáo dục tuyên truyền tư pháp 20XX là một năm quan trọng để thực hiện kế hoạch luật “Kế hoạch năm năm thứ sáu” và một năm quan trọng. Làm một công việc tốt trong những năm 20xx và công việc tuyên truyền pháp lý. Có ý nghĩa rất lớn khi thực hiện “Kế hoạch năm năm thứ mười hai” và thúc đẩy việc thực hiện toàn diện kế hoạch lập kế hoạch luật “Kế hoạch năm năm”. Tư tưởng hướng dẫn của luật PU 20xx theo luật là: được hướng dẫn bởi lý thuyết Đặng Tiểu Bình và “ba đại diện” là hướng dẫn, trong việc thực hiện Thánh Linh của Đại hội Quốc gia lần thứ 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và phù hợp với Các yêu cầu tổng thể của việc thực hiện tổng thể khái niệm phát triển khoa học và xây dựng một xã hội hài hòa, tập trung chặt chẽ vào tình hình chung của toàn bộ đường phố, chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ kế hoạch lập kế hoạch luật “sáu -five”, tăng cường mạnh mẽ sự công khai và Giáo dục hệ thống pháp lý, đều đặn thúc đẩy công việc của thị trấn (thị trấn) theo luật pháp (thị trấn) và tạo ra một quy tắc xã hội tốt của môi trường pháp luật để xây dựng “ping một xx”. Nhiệm vụ chính của công việc quản trị luật năm 20xx là: thực hiện một cách tận tâm kế hoạch luật “sáu -five”, củng cố và mở rộng kết quả của công việc sơ bộ, và thực hiện các thăng trầm một cách hiệu quả; thúc đẩy sự tuyên truyền của hệ thống pháp lý và giáo dục vào tổ chức, cộng đồng, trường học, doanh nghiệp và đơn vị; tập trung vào các cán bộ hàng đầu, công chức, thanh thiếu niên, nhân viên quản lý doanh nghiệp và người dân liên tục cải thiện nhận thức pháp lý và chất lượng pháp lý của mọi công dân; và liên tục cải thiện mức độ điều chỉnh và dịch vụ của các chính phủ và các nhóm xã hội ở tất cả các cấp. 1. Làm nổi bật các điểm chính và công khai pháp lý và giáo dục hợp pháp 1. Làm nổi bật nội dung chính. Theo các yêu cầu duy trì sự ổn định xã hội và xây dựng một xã hội hài hòa, theo kịp sự phát triển của phát triển kinh tế và xã hội, kết hợp hữu cơ công khai và giáo dục hợp pháp với các dịch vụ, và thực hiện các hoạt động giáo dục và công khai pháp lý trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội. Về nội dung, người ta là làm nổi bật nghiên cứu và tuyên truyền của các luật cơ bản với Hiến pháp là cốt lõi, và cải thiện mạnh mẽ ý thức hiến pháp và khái niệm về luật pháp trong xã hội. Thứ hai là làm nổi bật sự công khai và giáo dục về sự bảo trì và ổn định của sự hài hòa xã hội và các luật pháp và quy định của sự công bằng xã hội, công lý, và thứ ba là công khai mạnh mẽ các luật và các quy định có liên quan chặt chẽ đến việc sản xuất và cuộc sống của quần chúng . Quy định trật tự sản xuất xã hội và cuộc sống; công khai rộng rãi các luật và các quy định liên quan như lao động nhập cư của nông dân, trợ giúp pháp lý và các luật và quy định liên quan khác, tăng cường nhận thức và khả năng của quần chúng để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo Luật pháp, và ngăn chặn và giảm mâu thuẫn xã hội. 2. Làm nổi bật các đối tượng chính. Trên cơ sở luật pháp chung của pháp luật, nó nhấn mạnh sự công khai và giáo dục pháp lý của các cán bộ hàng đầu, công chức, thanh thiếu niên, nhân viên quản lý doanh nghiệp và cư dân là đối tượng chính. Các công chức, đặc biệt là các cán bộ hàng đầu, nên đi đầu trong việc học luật, củng cố giáo dục và học tập các luật chung và quy định của các cơ quan, và nêu bật giáo dục giáo dục pháp lý xã hội chủ nghĩa. Cần phải học cách sử dụng nó, và nâng cao học tập chung và ứng dụng kiến ​​thức pháp lý, và vươn lên mọi khía cạnh của việc sử dụng các khái niệm pháp luật xã hội chủ nghĩa để hướng dẫn luật pháp và thực hiện từng liên kết của các cuộc thảo luận, quyết định, làm Quản lý, tự lập và lãnh đạo. Củng cố thêm giáo dục pháp lý của thanh thiếu niên, tuân thủ các kênh hành chính và trường học giáo dục, và tích hợp hữu cơ xây dựng và giáo dục pháp lý và giáo dục pháp lý; làm tốt công việc tạo ra “trường biểu tình theo luật pháp” để ngăn chặn và ngăn chặn và Giảm tội phạm bất hợp pháp vị thành niên; tăng cường các vấn đề; tăng cường các vấn đề được nhắm mục tiêu và hiệu quả của giáo dục pháp lý vị thành niên cho phép nó phát triển thói quen hành vi của pháp luật và pháp luật. Củng cố công việc công khai của hệ thống pháp luật doanh nghiệp, cố gắng nâng cao nhận thức về tính toàn vẹn và luật pháp của các nhà điều hành doanh nghiệp và nhân viên doanh nghiệp tuân thủ luật kỷ luật và bảo vệ các quyền của họ theo luật pháp. Sự kết hợp giữa tự đào tạo và tập trung. Thông qua các lớp đào tạo, bài giảng về tư vấn đặc biệt và hội thảo trao đổi, v.v., cung cấp các kênh học tập rộng rãi cho nhân viên quản lý kinh doanh và nhân viên cho nhân viên quản lý kinh doanh và nhân viên. Tất cả các bộ phận chức năng có liên quan nên có nhiều hình thức khác nhau trong phạm vi nhiệm vụ của họ theo chức năng của họ, và tăng cường hướng dẫn công khai pháp lý và giáo dục của các cá nhân và doanh nghiệp tư nhân. Đưa ra toàn bộ vai trò của công chúng và giáo dục pháp lý trong việc thúc đẩy việc xây dựng một cộng đồng hài hòa và xây dựng một vùng nông thôn xã hội chủ nghĩa mới, hướng dẫn cư dân cộng đồng tham gia vào các hoạt động tự trị của cơ sở và quản lý xã hội khác theo luật pháp, hiểu và làm chủ các quyền và lợi ích pháp lý của các quyền và lợi ích hợp pháp của chính họ, giải quyết các kênh pháp lý và kiến ​​thức pháp lý về mâu thuẫn và tranh chấp. 3. Làm nổi bật các hoạt động chính. Đó là trọng tâm của công việc năm nay tập trung vào việc thực hiện “Six -entry” (vào cơ quan, cộng đồng, trường học, doanh nghiệp, đơn vị và làng), và cố gắng cải thiện chất lượng pháp lý của toàn bộ mọi người. Cần tập trung vào chủ đề “thúc đẩy tinh thần của hệ thống pháp lý, phổ biến kiến ​​thức pháp lý và xây dựng một xã hội hài hòa”, và thực hiện mạnh mẽ hoạt động “sáu người hợp pháp”, giáo dục công dân trên đường phố đến Học luật có ý thức, quyền nói, nghĩa vụ nói và đưa ra trách nhiệm để tăng cường hơn nữa hiến pháp của công dân Khái niệm về ý thức và luật pháp xã hội chủ nghĩa; và cải thiện hơn nữa mức độ quản lý của luật pháp trong toàn xã hội. Kiên trì gần gũi với thực tế và cuộc sống. Gần với quần chúng, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục và cơ chế giáo dục theo các đặc điểm của các khu vực và ngành công nghiệp khác nhau, và thực hiện các hoạt động “Six -entry hợp pháp” dưới dạng quần chúng, để hợp pháp Hệ thống bắt nguồn sâu sắc trong trái tim của người dân, và bầu không khí tốt của việc sử dụng luật học thuật quốc gia được tạo ra. Tinh hoa Tăng cường giáo dục pháp luật cho cư dân nông thôn. Mỗi cộng đồng làng phải thực hiện các yêu cầu “năm một”: nghĩa là mỗi ủy ban làng thiết lập một cột công khai pháp lý cố định; được trang bị một bộ nội các thư viện pháp lý; thành lập một nhóm các tình nguyện viên tuyên truyền pháp lý; Có một khóa học pháp lý trong mỗi quý; có một nhà tư vấn pháp lý ở mỗi làng.

Tích cực thực hiện hoạt động “cộng đồng nhập cảnh hợp pháp”, củng cố việc xây dựng các vị trí phổ biến luật, tích hợp luật pháp, hòa giải của người dân và cung cấp dịch vụ pháp lý cho người dân và cố gắng cải thiện hiệu quả phổ biến luật. Các cán bộ của ủy ban làng nên dẫn đầu trong việc học phương pháp, là một xương sống tốt và làm tốt công việc. Tiếp tục làm tốt công việc trong các hoạt động tập trung và giáo dục của hệ thống pháp lý, ngày của hệ thống pháp lý và các nút quan trọng khác. Các hoạt động tuyên truyền và giáo dục tập trung nên hợp tác với nhiều bên, tổ chức cẩn thận, liên kết tổng thể, tương tác lên và xuống, tạo động lực và đạt được kết quả thực tế. Thứ hai, tập trung vào trung tâm, vững chắc thúc đẩy quản lý quản trị theo Luật 1. Các dự án chính dịch vụ. Tập trung vào công việc trung tâm và công việc chính của Ủy ban Đảng Thị trấn và Chính phủ, chúng tôi sẽ thực hiện quản trị luật phổ quát theo luật pháp và kết hợp công việc thực tế của công việc xây dựng lớn, phát triển lớn và môi trường. Bắt đầu từ các vấn đề thực tế về lợi ích quan trọng của người dân, kết hợp tuyên truyền hệ thống pháp luật và giáo dục với luật pháp theo luật pháp và giáo dục quần chúng trong quá trình phục vụ quần chúng, hướng dẫn quần chúng bày tỏ lợi ích của họ Theo luật pháp, bảo vệ các quyền và lợi ích của họ theo luật pháp, có ý thức thực hiện các nghĩa vụ pháp lý. Sử dụng các phương tiện pháp lý để điều chỉnh các mâu thuẫn và tranh chấp giữa các đối tượng quan tâm khác nhau, xử lý đúng các mâu thuẫn nội bộ của mọi người, giải quyết mâu thuẫn xã hội và xung đột vào đường đua hợp pháp hóa, và đảm bảo và thúc đẩy xây dựng các dự án chính trên đường phố của chúng tôi. 2. Thúc đẩy việc xây dựng nền dân chủ và luật pháp của cơ sở. Trong các hoạt động quản trị cơ sở của cơ sở như cộng đồng, doanh nghiệp và trường học, tóm tắt kinh nghiệm của họ và tận dụng lợi thế của nó. Với mục tiêu tạo ra “ping một thị trấn”, để thúc đẩy việc xây dựng một cộng đồng hài hòa; mục tiêu tạo ra “ping một khuôn viên”, củng cố việc cải tạo môi trường xung quanh của trường, thúc đẩy giáo dục chất lượng pháp lý của giáo dục hợp pháp sinh viên trẻ, và thúc đẩy việc quản lý các trường theo luật pháp; nhận thức pháp lý và chất lượng pháp lý của nhân viên, thiết lập khái niệm về tính toàn vẹn và luật pháp, hoạt động theo luật pháp và làm mọi thứ theo luật pháp, và Thúc đẩy sự phát triển của công việc theo luật pháp. 3. Tăng cường sự lãnh đạo để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ khác nhau của luật chung theo luật 1. Tăng cường xây dựng các tổ chức tổ chức. Dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Đảng Thị trấn, cải thiện hơn nữa sự lãnh đạo của Ủy ban Đảng, sự giám sát của Đại hội Nhân dân, việc thực thi chính phủ, hợp tác của các bộ phận khác nhau và cơ chế làm việc của luật pháp và toàn bộ xã hội. Thực hiện thêm hệ thống trách nhiệm lãnh đạo, kết hợp việc công khai và giáo dục hệ thống pháp luật vào hệ thống trách nhiệm quản lý mục tiêu của chính phủ, bộ phận, đơn vị và cán bộ hàng đầu của họ, cải thiện chính sách, cải thiện điều kiện, nghiên cứu và giải quyết khó khăn và vấn đề trong công việc trong công việc và chơi đầy đủ cho các trách nhiệm của bộ phận và làm việc cùng nhau để thực hiện tốt công việc cùng nhau tuyên truyền hệ thống pháp lý và công việc giáo dục để đảm bảo hoàn thành suôn sẻ nhiệm vụ quản trị pháp luật theo luật pháp. 2. Hãy chú ý đến công khai, nắm bắt phi công và đổi mới hơn nữa chế độ hoạt động của công việc quản lý theo luật pháp. Hãy chú ý đến sự đổi mới của các phương pháp, hình thức và nội dung làm việc theo luật pháp, tích hợp sự công khai và giáo dục của hệ thống pháp luật vào văn hóa luật pháp và xây dựng một nền văn hóa hài hòa, và được lãnh đạo bởi quần chúng ‘ tình yêu và hiệu ứng thực tế. Đầu tiên, chúng ta phải chơi đầy đủ cho vai trò quan trọng của truyền thông đại chúng trong công khai và giáo dục pháp lý. Tích cực nộp cho các tờ báo và tạp chí khác nhau, các cuộc họp giao ban luật và thông tin tư pháp, chú ý đến việc đào và đóng vai trò của các phương tiện truyền thông khác nhau, và liên tục cải thiện chất lượng và mức độ công khai pháp lý. Thứ hai, chúng ta phải nắm bắt phi công theo yêu cầu. Cần tích cực khám phá và khai thác các mô hình đổi mới điển hình tiên tiến, phương pháp tốt, hiệu ứng vững chắc và kiểm tra thực tế và “nguyên mẫu” với tiềm năng phát triển, báo cáo, trau dồi cẩn thận và tóm tắt việc quảng bá một cách kịp thời. Bằng cách sử dụng Point -to -face để thúc đẩy việc xây dựng luật pháp trên đường phố, tiến bộ mới đã được thực hiện. 3. Tăng cường việc xây dựng nhóm xương sống của luật. Cần tập trung vào việc nuôi dưỡng các quy tắc tuyên truyền pháp luật và các nhóm giáo dục kết hợp với và một phần, phát triển hơn nữa nhóm, nắm bắt các lớp đào tạo xương sống của luật pháp, củng cố ý thức hiến pháp, khái niệm hệ thống pháp luật xã hội , Chính sách chính của các yêu cầu lập kế hoạch và thực hiện quy hoạch luật “sáu -five”, v.v. cấp độ, củng cố ý thức dân chủ và hệ thống pháp lý của các cán bộ và quần chúng của thị trấn (thị trấn), và thúc đẩy sự phát triển trong luật pháp của luật pháp. Viện Tư pháp XX, ngày 13 tháng 1 năm 2012, Chương 2: Sáu TIM của tuyên truyền pháp lý của Viện Tư pháp, và trong công khai và giáo dục pháp lý để cải thiện nhận thức pháp lý và khái niệm pháp lý của cư dân, các nhóm đặc biệt và nhà tuyển dụng trong Quyền tài phán. Theo thực tế của riêng họ, Viện Tư pháp mở rộng các ý tưởng, phương pháp linh hoạt và tiến hành các hoạt động công khai pháp lý thông qua nhiều biện pháp. 1. Bài giảng vào cộng đồng. Vào giữa tháng hai, Viện Tư pháp đã mời các luật sư chuyên nghiệp tổ chức một bài giảng về chủ đề của Luật Bảo vệ Quyền của Người tiêu dùng trong cộng đồng đổi mới và hơn 50 cộng đồng đã tham gia. Bài giảng này giới thiệu cách xác định bẫy người tiêu dùng, kiến ​​thức bảo vệ quyền của người tiêu dùng và các kênh pháp lý và các phương pháp gian lận người tiêu dùng thông thường, v.v., để nhận thức về bảo vệ quyền của người tiêu dùng của những người tham gia sẽ được cải thiện. Vào cuối tháng 5, chị gái của Viện Tư pháp của Viện Tư pháp đã tổ chức một bài giảng pháp lý trong phòng hội nghị của Văn phòng Tư pháp, và hơn 30 cư dân trong khu vực tài phán đã tham gia. Bài giảng này chủ yếu cho phép cư dân hiểu được trách nhiệm chức năng của việc kiểm soát. Sau bài giảng, một số cư dân đã tiến hành tư vấn pháp lý. Thứ hai, tham vấn pháp lý vào đập sân. Viện Tư pháp đã nhiều lần thực hiện kiến ​​thức pháp lý trả lời nghi ngờ trong đám đông của quần chúng trong khu vực tài phán, và mời các luật sư chuyên nghiệp trả lời các câu hỏi pháp lý một cách chi tiết và đưa ra đề xuất liên quan cho quần chúng. Đồng thời, một thẻ dịch vụ thuận tiện đã được cấp cho cư dân để tạo điều kiện cho cư dân tiến hành tham vấn pháp lý bất cứ lúc nào. Thứ ba, giáo dục pháp lý vào trường. Để tăng cường khái niệm luật pháp và tự bảo vệ của các sinh viên trẻ, ngăn chặn và giảm sự xuất hiện của tội phạm vị thành niên một cách hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *