Soi C U Kubet 24h 20xx Năm trong nửa sau của mô hình kế hoạch làm việc hàng năm của công ty

Vào nửa cuối năm 20xx, mô hình kế hoạch làm việc hàng năm của công ty. Hướng dẫn: Kể từ khi mở Công ty XX vào ngày 30 tháng 6, các nhiệm vụ khác nhau của công ty về cơ bản đã thực hiện theo dõi. Nhưng vẫn còn nhiều khía cạnh cần được cải thiện liên tục. Về tình trạng của công ty, xung quanh các nhiệm vụ công việc trong nửa cuối năm, công ty sẽ chú ý đến quản lý sản xuất và dần dần mở rộng sở thích của thành phố để tăng lợi ích kinh tế. Trọng tâm chính của công việc của nó tập trung vào các khía cạnh sau đây I. Quản lý sản xuất đảm bảo rằng việc chuẩn hóa sản xuất đã không đúng lúc kể từ khi mở sản xuất, cũng như nước, điện và các lý do khác. Đó là Không ổn định và bình thường. Ngoài ra, vì công ty đang ở trong tình trạng bắt đầu, một nhóm các hệ thống làm việc vẫn sử dụng hai điểm trên để ảnh hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng của sản phẩm. Trong công việc gần đây, công ty sẽ tích cực thực hiện tất cả các khía cạnh, làm cho nhân viên ở nhiều vị trí khác nhau càng sớm càng tốt và dần dần thực hiện hệ thống làm việc của hai hoặc ba lớp. Cải thiện hiệu quả hoạt động của hội thảo và có kế hoạch tăng sản lượng hàng tháng của công ty lên khoảng 6000-8000 tấn trong tháng 8. Thiết bị được đưa ra càng sớm càng tốt, bởi vì công ty đang ở giai đoạn sơ khai, mặc dù sản xuất hiện tại trong hội thảo về cơ bản đã được đảm bảo trên GO88VN VIP , sản lượng hàng ngày đã đạt tới 270 . Nhưng vẫn còn một khoảng cách lớn giữa các mục tiêu từ ý tưởng ban đầu. Lý do chính là sự cải thiện của thiết bị và sự kế thừa của nhân sự. Các thiết bị hiện có trong hội thảo vẫn có hiện tượng “không đầy đủ và mở”, nghĩa là có một số thiết bị và nhân sự chưa đưa chúng vào sản xuất. Ngoài ra, thiết bị kỹ thuật thứ hai của công ty vẫn còn được áp dụng, ảnh hưởng lớn đến đầu ra của hội thảo và tỷ lệ sử dụng của nhân viên. Do đó, nhiệm vụ chính của công việc trong các giai đoạn gần đây là cải thiện thiết bị hiện tại của công ty và giới thiệu mạnh mẽ thiết bị mới để tăng sản xuất và hiệu quả. 2. Quản lý nội bộ Giảm chi phí sản xuất và cải thiện khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Nó lớn đến mức các nguyên liệu thô được bắt đầu tiết kiệm từng mảnh giấy, điện mỗi tấn, mỗi tấn nước. Điều này là để bắt đầu với mọi thành viên của công ty chúng tôi. Trong công việc hành chính trong tương lai, chúng tôi sẽ thực hiện đào tạo đặc biệt cho nhân viên để giảm chi phí và chi nhánh. Bắt đầu từ ý thức hệ, mọi nhân viên đều có ý thức “bậc thầy”. Theo cách này, chúng ta thực sự có thể cải thiện sự gắn kết nội bộ của doanh nghiệp và khả năng cạnh tranh với thế giới bên ngoài. buộc tỷ lệ sản xuất của sản phẩm và chất lượng sản phẩm được kiểm soát bởi chất lượng tốt. Điểm chính của công việc này không phải là đặc điểm của thép Runpu của chúng tôi, bởi vì điều này là bất kỳ nhà sản xuất nào cũng có thể nhận ra điều này. Nếu tỷ lệ sản xuất của sản phẩm thấp, chi phí sản xuất của doanh nghiệp sẽ tăng, chi phí sản xuất sẽ tăng và lợi ích sẽ giảm một cách tự nhiên. Bởi vì công ty vừa thành lập, tỷ lệ sản xuất sản phẩm của công ty không quá cao và nó luôn ở mức khoảng 86%. Trong công việc trong tương lai, chúng ta phải cố gắng tăng tỷ lệ sản xuất và kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ sản xuất lên hơn 90%và thực sự đạt được vai trò tối đa cho mỗi kg nguyên liệu thô. 3 Cải thiện các hệ thống khác nhau, làm rõ phạm vi trách nhiệm công việc, “sự bất thường và không phản hồi”, và việc thiết lập bất kỳ tổ chức nào không thể tách rời khỏi các ràng buộc của hệ thống. Cùng một thép Runpu phải được cải thiện liên tục về mặt thiết lập hệ thống. Kể từ khi thành lập công ty, phạm vi của các quy tắc và quy định và trách nhiệm khác nhau đang dần được thiết lập, nhưng phải có nhiều hệ thống và trách nhiệm, không hoàn hảo và không đủ rõ ràng. Hoàn thành. 4. Tăng cường trao đổi ý tưởng đào tạo nhân viên. Bởi vì công ty vừa được thành lập, nhân viên cũng được giới thiệu mới được giới thiệu. Thiếu hiểu biết, trao đổi và thiếu hiểu biết giữa nhân viên. Ở trạng thái này, rất khó để làm cho sự thống nhất nội bộ của công ty và thiếu sự gắn kết. Trong các giai đoạn gần đây, các vấn đề hành chính của công ty nên có mối quan hệ giữa các nhân viên của công ty thực tế là nhiệm vụ của công việc. Các nhà lãnh đạo của công ty nên đi sâu vào cấp độ cơ sở để hiểu nhu cầu của nhân viên và cho họ giải quyết Các vấn đề của họ để tất cả nhân viên có thể thực sự cảm thấy rằng họ đang giữ ẩm cho một thành viên quan trọng của gia đình Pu da. 2. Ngoại trừ gần một trăm nhân viên ban đầu đến từ Thượng Hải cho công ty, các nhân viên khác vẫn không quen thuộc với các nhà máy thép, hầu hết là “người nước ngoài”. Mặc dù số lượng nhân viên đang tăng lên, nhưng nó không thực sự cải thiện lợi ích, và lý do chính là. Điều này đòi hỏi chúng tôi phải tăng cường đào tạo nhân viên mới, để đẩy nhanh tốc độ cũ và mới, và tăng cường độ đào tạo hoạt động. Hãy để nhân viên mới có năng lực càng sớm càng tốt và đóng vai trò của họ càng sớm càng tốt. 3. Mở rộng thị trường bán hàng để tăng cường hoạt động vốn 1. Tình hình bán hàng hiện tại là lạc quan, nhưng vẫn không quá lạc quan, bởi vì sự khác biệt giữa các sản phẩm không quá cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *