NH GO88 Cấp độ trong năm 2020 Điểm công việc xóa đói giảm nghèo

Điểm chính của việc xóa đói giảm nghèo ở cấp quận vào năm 2020 là năm xây dựng toàn diện một xã hội tốt và chiến thắng trong trận chiến xóa đói giảm nghèo. Yêu cầu chung của công việc năm nay là: Toàn bộ quận phải tuân thủ hướng dẫn về suy nghĩ xã hội của Tập , Phiên họp toàn thể thứ ba và thứ tư của Đại hội Quốc gia 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong nghiên cứu và hiểu biết và sự hiểu biết của Tổng Bí thư XI Jinping về công việc xóa đói giảm nghèo , tuân thủ mô hình xóa đói giảm nghèo, tuân thủ các tiêu chuẩn hiện tại về xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập hộ gia đình, mọi người từ nghèo đói và cải thiện mức độ “ba đảm bảo” giáo dục, y tế và nhà ở; cải thiện nền tảng của nền tảng Các cơ sở xây dựng, tăng tốc phát triển công nghiệp, thúc đẩy sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế tập thể của các ngôi làng nghèo và tiếp tục tăng thu nhập của họ ở người nghèo, đảm bảo rằng các hộ gia đình XX còn lại là người dân XX đã giảm nghèo. Cuộc chiến chống đói nghèo đã đặt nền tảng vững chắc để thực hiện chiến lược phục hồi nông thôn. I. Trong nghiên cứu và sự hiểu biết về sự giải thích quan trọng của Tổng thư ký XI Jinping về công việc xóa đói giảm nghèo 1. Nghiên cứu và thực hiện cẩn thận. Đặt suy nghĩ của Xi Jinping về chủ nghĩa xã hội với các đặc điểm của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới, “Các bài tiểu luận về xóa đói giảm nghèo”, và các giải trình quan trọng của Tổng thư ký Tập Cận Ủy ban Thường vụ và Trung tâm học tập lý thuyết của Ủy ban Đảng Hạt. Là một khóa học bắt buộc để đào tạo cán bộ của Ủy ban Đảng Hạt, đây là một bài giảng quan trọng về việc đào tạo các nhóm xóa đói giảm nghèo. Thông qua văn bản gốc của văn bản gốc, chúng tôi hiểu sâu sắc mục đích của tổng thư ký về sự giải thích quan trọng của công việc xóa đói giảm nghèo. 2. Làm sâu sắc thêm việc sử dụng kết quả. Thật không thể sử dụng được các giải trình quan trọng quan trọng của Tổng thư ký Tập đoàn XI Jinping về công việc xóa đói giảm nghèo, và làm việc chăm chỉ để học và hiểu, và biến đổi các hướng dẫn của Tổng thư ký thành một động lực mạnh mẽ và hiệu quả thực tế của nghèo đói. và các nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, tập trung vào các lợi thế, thu thập tài nguyên và lực lượng hội, và tiếp tục sử dụng sức mạnh thực tế và kết quả thực tế trong “bốn thực tế”, năm đợt “và” sáu độ chính xác “để đảm bảo rằng tất cả các nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo đã bén rễ. 2. Sống lại trách nhiệm chính trị về việc xóa đói giảm nghèo ở quận cách mạng cũ 3. Làm nổi bật sự xóa đói nghèo của các quận cũ cách mạng. Đã xóa đói giảm nghèo ở các quận cách mạng cũ, thúc đẩy hơn nữa việc xóa đói giảm nghèo của các quận cách mạng, thực hiện kế hoạch thực hiện để xóa đói giảm nghèo ở các quận cũ cách mạng và thành phố và thêm 10.000 nhân dân Những ngôi làng nghèo của quận cách mạng. Với công việc giải quyết quan trọng, đẩy nhanh những thiếu sót của cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng, và kiên quyết nắm bắt chiến thắng toàn diện của nghèo đói ở các quận cách mạng cũ. 3. Nắm bắt cẩn thận các vấn đề kiểm tra đặc biệt và phản hồi về chính quyền trung ương 4. Chỉnh sửa chính xác cải chính. Thực hiện một cách kiên quyết các yêu cầu của kiểm tra chính trị, tuân thủ nghiêm ngặt và đúng đắn, tập trung vào các vấn đề xuất sắc, đưa bản thân vào, đưa công việc của bạn vào, đặt trách nhiệm của bạn, tạo thành một liên kết nông thôn của quận, kết nối tất cả các bộ phận, đầu tiên nắm bắt cấp độ đầu tiên, cấp độ đầu tiên, Lớp, lớp và lớp lớp nắm bắt việc thực hiện công việc cải chính. 5. Thực hiện các nhiệm vụ cải chính. So sánh cẩn thận các vấn đề xx của các cuộc kiểm tra đặc biệt của chính quyền trung ương, và tích cực tuyên bố, đào sâu sâu răng, từ điểm và mặt, và nghiên cứu và xây dựng các biện pháp phân tách và chỉnh lưu một. đi.” 6. Sử dụng tốt kết quả chỉnh lưu. Tăng cường các biện pháp công việc, thắt chặt lồng hệ thống, thắt chặt chuỗi trách nhiệm giảm nghèo, thực hiện các biện pháp hỗ trợ chính xác, cải thiện cơ chế ổn định và ổn định lâu dài, tăng cường rủi ro giảm nghèo Bài viết tốt nhất của chúng tôi là “Bài báo”, kỹ năng thêu “để chơi” xương cứng “và giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại nghèo đói. Thứ tư, tập trung vào “hai không bảo đảm và ba bảo đảm” tiếp tục tấn công 7. Bảo vệ nước uống an toàn. Theo nghèo đói ở nông thôn quốc gia và cấp tỉnh và thành phố -tiêu chuẩn người uống nước, phê duyệt số dưới cùng, làm rõ các giải pháp, tăng tốc thực hiện hợp nhất an toàn nước uống nông thôn Bảo vệ nguồn nước, phát triển cung cấp nước tập trung quy mô vừa phải, cải thiện mạnh mẽ tỷ lệ cung cấp nước tập trung, tỷ lệ thâm nhập nước, tỷ lệ bảo đảm nước và tỷ lệ trình độ chất lượng nước. 8. nắm bắt giáo dục xóa đói giảm nghèo. Với cốt lõi của việc đảm bảo giáo dục bắt buộc, thực hiện toàn diện các chính sách xóa đói giảm nghèo giáo dục và liên tục cải thiện những khó khăn tài chính của những khó khăn tài chính của học sinh từ việc thành lập các tập tin từ trường mầm non đến trung học và không bao giờ để trẻ rời khỏi trường do kinh tế gia đình nỗi khó khăn. Thiết lập một cơ chế điều tra toàn diện cho trẻ em của các gia đình nghèo để nghiên cứu, và thực hiện đầy đủ chính sách “hai miễn trừ và một bổ sung” và “ba miễn trừ và một hỗ trợ” chính sách thiết lập các tệp để thiết lập các tệp để đạt được hỗ trợ cho các gia đình nghèo. 9. Thực hiện giảm bớt sức khỏe và nghèo đói. Cung cấp an ninh y tế cơ bản, bảo hiểm bệnh tật lớn và hỗ trợ y tế cho người nghèo thành lập hồ sơ, và cố gắng ngăn ngừa nghèo đói do bệnh tật và trở lại nghèo đói do bệnh tật. Tăng tốc tiêu chuẩn hóa của các tổ chức y tế và y tế quận và nông thôn. Tăng cường các dịch vụ y tế của GASS, tiêu chuẩn hóa các bác sĩ gia đình để ký hợp đồng và tập trung vào việc tăng cường các dịch vụ quản lý và y tế cho những bệnh nhân nghèo mắc các bệnh mãn tính.

Thực hiện “hộp thuốc nhỏ” cho các dự án y tế trên các dự án để cải thiện mức độ đảm bảo toàn diện. 10. Đảm bảo an toàn nhà ở. Thực hiện toàn bộ phạm vi bảo hiểm của các hộ gia đình nghèo, phê duyệt thêm số lượng nhà đổ nát nông thôn, thực hiện các tiêu chuẩn của việc tái thiết nhà đổ nát nông thôn và các yêu cầu công khai thông tin, và hoàn thành nhiệm vụ cải tạo tất cả các hộ gia đình nông thôn ở nông thôn đầy đủ đảm bảo rằng họ nên được thay đổi. Thực hiện các quỹ trợ cấp ở tất cả các cấp và cải thiện các tiêu chuẩn phân loại và phân loại. Tăng cường công việc của “xây dựng việc phá hủy mới”, cải thiện chất lượng của những ngôi nhà nguy hiểm, cải thiện việc xây dựng các ngôi nhà nguy hiểm và đảm bảo rằng những người nghèo sống và làm việc trong hòa bình. 5. Tập trung vào “cơ sở kép” để tiếp tục tấn công 11. Thực hiện dự án xúc tiến cơ sở hạ tầng của các ngôi làng nghèo. Tăng cường sự hỗ trợ của nhiều loại tiền khác nhau, thực hiện việc xây dựng nước, điện, đường, đức tin, nhà ở và xử lý rác trong nước, xử lý nước thải, sửa đổi nhà ở, nấu ăn và cải cách nhà vệ sinh, và cải thiện điều kiện sản xuất và sống. Cải thiện hệ thống dịch vụ công cộng, cải thiện hơn nữa các điều kiện trường học cơ bản cho giáo dục bắt buộc các trường yếu, tăng tốc xây dựng các khóa học tiêu chuẩn, nghèo đói -nhà bảo trì người cao tuổi và nhà hỗ trợ lẫn nhau, và cải thiện các dịch vụ y tế nông thôn, giáo dục và giảng dạy, và môi trường sống . 12. Tăng hỗ trợ công nghiệp. Thực hiện Dự án xóa đói giảm nghèo công nghiệp, tiếp tục tăng tốc phát triển các ngành công nghiệp thuận lợi như du lịch, chăn nuôi, thủ công mỹ nghệ và quang điện, và đảm bảo rằng mỗi ngôi làng nghèo phát triển nhiều hơn các ngành công nghiệp đặc trưng và vượt trội. Mỗi gia đình nghèo có khả năng lao động ít nhất có thể tham gia Trong các đặc điểm của các ngành công nghiệp cạnh tranh đặc tính X. Cải thiện hơn nữa cơ chế mang lại giảm nghèo và lợi ích, củng cố phạm vi bảo hiểm của các hộ nghèo trong các dự án công nghiệp và cải thiện năng suất xóa đói giảm nghèo trong ngành. Tăng cường sự hỗ trợ của các doanh nghiệp hàng đầu trong việc xóa đói giảm nghèo, và tạo ra một ngôi làng mô hình và cơ sở trình diễn cho các ngành công nghiệp đặc trưng. Tăng cường các biện pháp hỗ trợ chính xác từ các làng đến hộ gia đình cho người dân, tăng mức độ tham gia và lợi ích của người nghèo, và tăng cường chức năng của chủ nghĩa tạo máu. 13. Cải thiện môi trường sống nông thôn. Thực hiện mạnh mẽ “ba cuộc cách mạng chính” của rác, nước thải và nhà vệ sinh, và thực hiện các cải tiến môi trường tập trung vào điều trị xử lý bẩn và rối loạn, tách người và động vật Cải thiện môi trường sống nông thôn ở khu vực nghèo. Làm tốt công việc di dời và cải chính các thảm họa địa chất ở các ngôi làng nghèo, và để thực hiện trợ cấp một giờ theo các chính sách và quy định liên quan để di dời tác động của các hộ gia đình nghèo sống trong các nguy cơ tiềm ẩn của thảm họa địa chất, và tránh xa khỏi Mối đe dọa của những nguy hiểm tiềm ẩn của thảm họa địa chất. 6. Tập trung vào việc cải thiện chất lượng xóa đói giảm nghèo. Tiếp tục tấn công 14. Hợp nhất toàn diện kết quả xóa đói giảm nghèo. Tồn tại trong việc xóa đói giảm nghèo và xóa đói giảm nghèo ở một tay, tập trung vào sự hợp nhất và cải thiện, và những ngôi làng nghèo đói và các hộ gia đình xóa đói giảm nghèo, để thoát khỏi nghèo đói và không giải phóng được trách nhiệm Từ sự hỗ trợ và không thoát khỏi sự giám sát. Hỗ trợ chính sách trong việc xóa đói giảm nghèo giáo dục, xóa đói giảm nghèo sức khỏe và xóa đói giảm nghèo giá cả phải chăng, duy trì các chính sách hỗ trợ trong một thời gian ổn định và ngăn ngừa nghèo đói. 15. Thiết lập và cải thiện cơ chế giải thưởng sản xuất cho các hộ nghèo. Để đối phó với tình hình thực tế của các hộ nghèo, mức độ tham gia của các hộ gia đình nghèo có liên quan đến các biện pháp hỗ trợ và “truyền máu” và “làm máu” được thực hiện đồng thời., Hướng dẫn các ngành công nghiệp thực sự nơi người nghèo đang phát triển. Thiết lập một mạng lưới dịch vụ thông tin kinh doanh, khuyến khích nhiều doanh nghiệp và tổ chức kinh tế phát triển các dự án việc làm gia đình, giúp các nhóm nghèo hoạt động bất tiện nhưng một số khả năng lao động và phụ nữ nghèo ở nhà cho phụ nữ nghèo không thể ra ngoài. 16. Cải thiện các biện pháp xóa đói giảm nghèo. Cải thiện hệ thống trợ cấp sinh hoạt nông thôn và cải thiện phương pháp xác định các khoản phụ cấp sinh hoạt, những người nghèo đói đã mất khả năng và một phần năng lực lao động của họ và không thể dựa vào việc làm công nghiệp để giúp giảm nghèo được đưa vào phạm vi tối thiểu Đảm bảo. Phạm vi phụ cấp sinh hoạt. 17. Tăng cường hoàn toàn việc theo dõi nghèo đói. Cải thiện hiệu quả của việc xóa đói giảm nghèo, củng cố và cải thiện giám sát, thực hiện theo dõi và giám sát động của các hộ gia đình xóa đói giảm nghèo và hiểu kịp thời về điều kiện sản xuất và sống của họ. Thông qua thu nhập xóa đói giảm nghèo công nghiệp, khám phá việc thiết lập các quỹ xóa đói giảm nghèo và thực hiện hỗ trợ và giải cứu mục tiêu cho các hộ gia đình không có cấu trúc thấp và các hộ gia đình giảm nghèo ổn định ổn định để ngăn chặn việc giảm nghèo và xóa đói giảm nghèo. 18. Ngăn chặn và giải quyết các rủi ro khác nhau. Ngăn chặn nguy cơ trở lại nghèo đói -các hộ gia đình trong tình trạng xóa đói giảm nghèo, việc ngăn chặn rủi ro xóa đói giảm nghèo như một phần quan trọng trong việc đào tạo giảm nghèo, và nâng cao nhận thức và khả năng phòng ngừa rủi ro của cán bộ và khối làng. Để ngăn chặn rủi ro nợ chính phủ, ngăn chặn chính phủ dỡ bỏ nợ nần trong danh nghĩa xóa đói giảm nghèo, ngăn chặn các tổ chức tài chính cung cấp tài chính bằng cách hỗ trợ giảm nghèo trong tên của các quy định bất hợp pháp và bất hợp pháp, và kiên quyết kiềm chế các khoản tăng nợ ẩn của chính phủ. Ngăn chặn rủi ro xã hội, ngăn chặn mâu thuẫn xã hội do sự mất cân bằng của lợi ích chính sách và làm tốt công việc nạo vét của quần chúng. Ngăn chặn rủi ro dư luận, cải thiện cơ chế phản hồi quản lý và xử lý phân loại của dư luận, tăng cường giám sát dư luận giảm nghèo, hướng dẫn kịp thời dư luận xã hội và ngăn chặn sự cường điệu tồi tệ làm phiền việc xóa đói giảm nghèo trong việc xóa đói giảm nghèo. 19. Làm sâu sắc thêm mô hình xóa đói giảm nghèo. Tiếp tục đào sâu “một ngôi làng, một chiến lược, một hộ gia đình và một trường hợp”, cải thiện hệ thống “túi đôi”, tăng cường hướng dẫn hỗ trợ hỗ trợ và tăng cường đào tạo cán bộ. Thực hiện các hoạt động xóa đói giảm nghèo “10 · 17” “, 100 doanh nghiệp để giúp đỡ và hàng trăm ngôi làng” Các hoạt động xóa đói giảm nghèo chính xác và các hoạt động dịch vụ tình nguyện để xóa đói giảm nghèo.