Cách Chài BÀi Baccarat Luôn thắng internet Cafe Kế hoạch kinh doanh mới nhất đề cập đến bài tiểu luận

Kế hoạch kinh doanh mới nhất của Internet Cafe đề cập đến các từ khóa của người hâm mộ: Kế hoạch, quán cà phê Internet, tài liệu tham khảo, bắt đầu kinh doanh, kế hoạch kinh doanh mới nhất của Internet Cafe mới nhất. Con đường hạn chế của ngành công nghiệp và ngưỡng nhập cảnh không phải là một dự án đầu tư của người dân bình thường. Các quán cà phê Internet nhỏ và vừa đang dần rút khỏi thị trường. Cuộc cạnh tranh độc ác trong cùng ngành đang dần giảm bớt. Kế hoạch của quán cà phê Internet. Ngành công nghiệp đã dần dần chuyển sang con đường tiêu chuẩn hóa và xây dựng thương hiệu ngày nay, nhưng dự án đầu tư cao của nó không phải là dự án đầu tư của những người bình thường. Cuộc thi đang dần giảm bớt. Hành vi có được lợi ích lớn nhất thông qua đầu tư hợp lý. Nó phải được làm rõ để làm rõ một số điểm: 1. Các quán cà phê Internet không phải là một ngành công nghiệp lợi nhuận khổng lồ. Các quán cà phê Internet là một ngành công nghiệp đầu tư tiếp tục ổn định và thấp, vì vậy tôi hiếm khi nghe rằng Có những tổn thất. 2. Bao nhiêu và thu nhập từ quán cà phê internet có thể truy nguyên được. Các quán cà phê internet đầu tư có một nguyên tắc chung. Thông qua kế toán, một khoản đầu tư phục hồi quán cà phê internet thành công là chưa đầy một năm. Theo 3-4 năm thông thường, một lượng nhỏ Internet Các quán cà phê có hơn 5 năm thiết bị, nghĩa là kiếm được một quán cà phê internet trong ba năm. 3. Các quán cà phê Internet là một ngành đầu tư liên tục. Giới hạn, chuỗi và thương hiệu là hướng phát triển của các quán cà phê internet. Chỉ với một số đầu tư trên internet thành công, đây có phải là một nhà đầu tư ngành công nghiệp quán cà phê internet tuyệt vời. 2. Công việc chuẩn bị 1. Xác định các mối quan hệ hợp tác kinh doanh. Làm rõ quyền sở hữu công nghiệp của Cafe Internet và xác định trách nhiệm và nghĩa vụ của cả hai bên. 2. Chọn chính sách mới nhất của các địa điểm hoạt động phù hợp rộng hơn 300 mét vuông của 100 máy làm ngưỡng cửa. các trường trung học. (Tuy nhiên, nó có thể có sẵn trong hơn 50 máy thông qua nhượng quyền thương mại.) 3. Thực hiện các quy trình và điều kiện liên quan. B. Nguồn điện của ngôi nhà là bao nhiêu, giá điện là bao nhiêu? C. Liệu dòng đèn viễn thông có thể được đặt đúng chỗ hay không. D. Một bộ đầy đủ các thủ tục và chi phí của quán cà phê internet. e. Vui lòng kiểm tra địa điểm của Bộ Văn hóa f. Vui lòng kiểm tra xem cơ sở phòng cháy chữa cháy có đủ điều kiện không. 4. ký hợp đồng nhà ở. 5 năm d. Hợp đồng ký một phiên tòa là một thử nghiệm, một trong hai bên được bảo lưu, và phần khác của giấy phép kinh doanh cần được trả cho ngành công nghiệp và thương mại. Đính kèm hợp đồng phải bao gồm một bản sao của Giấy chứng nhận tài sản nhà ở. 3. Chuẩn bị cho các quy trình mở cửa cho việc mở Internet Cafe a. Không khó để có được giấy chứng nhận chữa cháy. B. Có được giấy phép văn hóa, Lan Châu chịu trách nhiệm về Liang Hui. c. Nhận Giấy chứng nhận trình độ cho các quán cà phê Internet công cộng, d. Đăng ký giấy phép công nghiệp và thương mại, e. Đăng ký chứng chỉ đăng ký thuế, f. Tài liệu đặc biệt trong ngành công nghiệp quán cà phê Internet khác. Một mô hình quản lý quán cà phê Internet trưởng thành để theo đuổi các lợi ích tối đa. 7. Internet Cafe Ngân sách và Mô hình lợi nhuận 1. Tổng đầu tư: 2. Thống kê thu nhập (sau đây tính theo giá trị tối thiểu) 2. Chi phí cố định hàng tháng 3. Tái chế chi phí 8. CAFE Internet Chúng tôi muốn xây dựng trong triển vọng của các quán cà phê Internet sẽ không được thành lập. Đó là một quán cà phê internet truyền thống. Chúng tôi phải phát triển các chức năng mới trong các chức năng cơ bản của các quán cà phê internet và bên ngoài Internet. Chỉ bằng cách giới thiệu các dịch vụ mới, các quán cà phê Internet mới có thể là nơi giải trí, giải trí và giao tiếp là thực sự giải trí, giải trí và giao tiếp. Ngân sách đầu tư ban đầu của ngân sách đầu tư CAFE CAFE dựa trên phương tiện 300 -Machine -Scale -Ngân sách Cafe Internet Cafe 1. Giấy phép cho các quán cà phê Internet là điều kiện chính để mở một quán cà phê internet. Đây là một quán cà phê Internet đủ điều kiện với bốn bộ phận của ngành công nghiệp và thương mại, phòng cháy chữa cháy, an ninh công cộng và văn hóa. Một quán cà phê internet thường xuyên, giấy phép của bốn bộ phận văn hóa, công nghiệp và thương mại, và lửa. Số tiền cần thiết để xin giấy phép ở các khu vực khác nhau là khác nhau và phí giấy phép là khoảng 50.000. Ngoài người được ủy thác để tìm một mối quan hệ, phải mất khoảng 100.000 nhân dân tệ trước và sau toàn bộ các chứng chỉ (điều này có nghĩa là nó cho phép Để đăng ký một giấy phép quán cà phê internet. Những người khác mua một lần chuyển giấy phép, giá sẽ rất thái quá) 2. Đơn vị của máy được tính ở mức 5000, 300 cộng với hai máy đã đăng ký tiền mặt, tổng cộng 302 × 5000 = 1510000 Yuan. 3. Ngoài đứng -Alone, máy chủ và công tắc, quán cà phê internet cũng yêu cầu máy chủ (1), công tắc (13 cổng) và bộ định tuyến (1).