Sòng bạc Truc Tuyến W88 2019 Mô hình kế hoạch giáo dục thành viên của đảng

Vào năm 2019, Kế hoạch Giáo dục Thành viên Đảng năm 2019, Chi nhánh Đảng của Công ty XX, có cơ hội nghiên cứu và thực hiện tinh thần của “Đại hội quốc gia thứ mười chín của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, thực hiện “Ba các cuộc họp và một bài học “là điểm khởi đầu, củng cố giáo dục của các thành viên trong nhóm và tạo ra chất lượng chính trị và kỹ năng công việc tuyệt vời. Các thành viên của nhóm” xuất sắc “với hiệu suất công việc tuyệt vời và đánh giá tuyệt vời về quần chúng cung cấp một sự đảm bảo mạnh mẽ để đảm bảo xây dựng và phát triển của công ty. Đầu tiên, nắm bắt một cách tận tâm học tập lý thuyết, và củng cố hiệu quả việc học tập lý thuyết của nền tảng tư tưởng. Các hệ thống nghiên cứu “Hiến pháp Đảng Cộng sản Trung Quốc”, “Hướng dẫn về đời sống chính trị trong đảng”, “Hướng dẫn về tính toàn vẹn và bản thân”, “Quy định về giám sát của đảng” và “các quy định về trách nhiệm của đảng”. Tinh thần của Cuộc họp công việc, v.v., nâng cao hiệu quả nhận thức “bốn”, thúc đẩy các yêu cầu mới của tinh thần trung tâm và các yêu cầu mới của nhóm đảng của công ty XX và thực hiện việc triển khai triển khai mới. Áp dụng học tập tập thể, đào tạo đặc biệt, rao giảng báo cáo và các hình thức khác để học và thực hiện các quan điểm mới, lý thuyết mới và ý tưởng mới của Đại hội quốc gia thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thực hiện nghiêm ngặt hệ thống. Thực hiện nghiêm ngặt các “Quy tắc làm việc của Chi nhánh Đảng cơ sở” do Công ty XX ban hành và sử dụng các hoạt động “Thư ký chi nhánh của Đảng về bài học của Đảng” với tư cách là một hãng để kết hợp “hai nghiên cứu và một nghiên cứu” vào “ba cuộc họp và một bài học “, và thường xuyên thực hiện tình huống của tình huống. Xung quanh các khía cạnh của” bốn ý thức “,” bốn bài giảng và bốn ” cho lớp học dưới 85%mỗi tháng. Báo cáo về tình hình học tập; chi nhánh của các thành viên của đảng mỗi tháng một lần và nhóm bên tổ chức một nghiên cứu hàng tháng không dưới hai lần. Hình thức học tập phong phú. Áp dụng hình thức đánh giá triển lãm, cạnh tranh kiến ​​thức, đọc bài phát biểu và các hình thức khác để làm sâu sắc thêm ảnh hưởng của học tập và giáo dục. Đổi mới phương pháp học tập, thiết lập một mô hình nghiên cứu, coi trọng nghiên cứu mầm non, cải thiện chất lượng lời nói, tăng cường hiệu ứng học tập và thúc đẩy xây dựng các tổ chức của bên học tập. 2 Đóng vai trò đầy đủ cho vai trò của các thành viên trong nhóm trong sản xuất an toàn, tổ chức các thành viên trong nhóm tìm thấy các hiện tượng không an toàn, các yếu tố và mối nguy hiểm an toàn xung quanh họ, tăng cường xây dựng các khả năng kiểm soát và quản lý an toàn và quản lý an toàn, và tăng cường bản chất và an toàn. Tiếp tục thực hiện các hoạt động chủ đề của “ba ánh sáng và ba so sánh”, làm sâu sắc thêm “Khu vực trách nhiệm thành viên trong nhóm” và “Trình diễn các thành viên trong nhóm”, và tổ chức phần lớn các thành viên trong nhóm cố gắng để đảm bảo sức khỏe và ổn định của lệnh sản xuất và hoạt động của công ty. Thực hiện hoạt động “dịch vụ chất lượng cao”. Đóng toàn bộ vai trò hàng đầu của nhóm Dịch vụ Thành viên Đảng Cộng sản trong tải Go88 Info trong các dịch vụ chất lượng cao, và các quy tắc và quy định mô hình như “Bộ luật Nhà nước của Tập đoàn lưới”, cơ bản Thông số kỹ thuật nghi thức và “ba mười” mới. Tiếp tục thực hiện “năm dịch vụ đối tác” và các hoạt động “tốt”, tổ chức các tiêu chuẩn nghi thức cơ bản và hành vi và liên tục cải thiện mức độ dịch vụ sửa chữa khẩn cấp nhanh chóng và mức độ dịch vụ cửa sổ kinh doanh. Mỗi quý, các hoạt động dịch vụ tình nguyện của “Dịch vụ chất lượng cao vào cộng đồng, vào khuôn viên trường, phục vụ vùng nông thôn, phục vụ khu vực nông thôn vào nông thôn và phục vụ doanh nghiệp”. Tăng cường quản lý thành viên đảng. Thực hiện nghiêm ngặt các thủ tục tổ chức để làm tốt công việc phát triển các thành viên trong nhóm. Theo tiêu chuẩn của các thành viên trong nhóm có trình độ, sâu sắc hơn “đánh giá định lượng của các đảng viên” và bao gồm đánh giá dân chủ của các đảng viên để đảm bảo sự tiến bộ và tinh khiết của các đảng viên. Tiết lộ của các tổ chức của các thành viên trong nhóm, tăng cường quản lý giáo dục về sự phân tán tuyến đầu của các thành viên trong nhóm, chuẩn hóa việc quản lý các thành viên trong nhóm và nhân viên của các thành viên trong nhóm, và tăng cường hơn nữa sự gắn kết của các tổ chức đảng. Kết hợp với các lễ hội lớn như “ngày 1 tháng 7” để chăm sóc các đảng viên. Thứ ba, thúc đẩy việc chuyển đổi kết quả và hướng dẫn các thành viên trong nhóm thực hành nghiêm ngặt và điều chỉnh đời sống tổ chức. Thực hiện nghiêm ngặt “các biện pháp hành chính cho cuộc họp đời sống dân chủ của các cán bộ hàng đầu của đảng” và “các biện pháp hành chính cho cuộc họp cuộc sống của tổ chức đặc biệt của Chi nhánh Đảng CASSO . Trước cuộc họp, chúng ta phải lắng nghe ý kiến ​​rộng rãi và nói sâu sắc; sử dụng các tiêu chuẩn của các thành viên trong nhóm để xem xét bản thân, trong tìm kiếm chính cho các vi phạm kỷ luật của chính họ, và nghiêm túc thực hiện những lời chỉ trích và tự chủ. Thiết lập một phần thưởng và cơ chế trừng phạt cho các đảng viên. Các chi nhánh của đảng nên đánh giá khách quan hiệu suất của các đảng viên dựa trên đánh giá dân chủ và hiệu suất hàng ngày của các thành viên trong nhóm, và khen ngợi các thành viên xuất sắc, và chọn đại diện của các thành viên trong nhóm với tiêu chuẩn “công việc chính trị tốt và kết quả vững chắc”. Nhận xét. , Công ty tổ chức khen thưởng thống nhất; chỉ trích và giáo dục một cách kịp thời cho các thành viên trong nhóm không đủ tiêu chuẩn. Cải thiện mức độ của các thành viên trong nhóm.