Đề xuất dự án thiết bị cộng đồng thông minh trực tiếp FB88

Hongyu Consulting Macro/ Smart Community Equipment đề xuất đề xuất Dự án Cộng đồng Thông minh Thiết bị lập kế hoạch và phân tích thiết kế/ đầu tư của Hongyu Consulting Macro/ Smart Community Equip Loại nhà cung cấp của mô hình dịch vụ mới đang dần trở thành một trong những phương thức phân phối chính của “dặm cuối” của phân phối rõ ràng. Giải pháp phân phối thiết bị đầu cuối trong tương lai sẽ bao gồm ba hình thức: Courier, Smart Express Box và Trạm dịch vụ cùng tồn tại. Hộp thông minh Express là một giải pháp để kết hợp hiệu quả mọi người và các thiết bị thiết bị đầu cuối dịch vụ. Vào ngày 31 tháng 10 năm 2013, Cục Bưu điện Nhà nước đã ban hành tiêu chuẩn “SMART Express Box”, có chức năng tổng thể, cấu trúc hệ thống, yêu cầu phần cứng, hệ thống điều khiển, quy trình vận hành, giao diện hệ thống, mã, yêu cầu bảo mật và yêu cầu môi trường của thông minh Express Box. Sau khi tiêu chuẩn hóa và tiêu chuẩn hóa, khả năng tương thích sản phẩm giữa các nhà sản xuất được tăng cường rất nhiều, điều này có ý nghĩa lớn đối với việc mở rộng năng lực sản xuất và tích hợp các ngành công nghiệp trong tương lai. Vào cuối tháng 12 năm 2015, Cục Bưu điện Nhà nước đã xây dựng và ban hành “Quy định về Quản lý Dịch vụ Giao hàng Thông minh (Tạm thời)”, sẽ giúp thúc đẩy việc phát triển các dịch vụ phân phối hộp thông minh, duy trì các quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng, khuyến khích sự đổi mới dịch vụ sáng tạo của việc phân phối rõ ràng và khuyến khích đổi mới dịch vụ cuối cùng giao hàng. Thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và có trật tự của thị trường Express. Vào ngày 29 tháng 12 năm 2015, Văn phòng Giám đốc thứ 22 của Bưu điện Nhà nước đã xem xét và phê duyệt “đặc điểm kỹ thuật của SMART Express Box Cài đặt” về nguyên tắc, sẽ hướng dẫn tốt hơn Hộp. Với sự phát triển ngày càng trưởng thành của ngành trong tương lai, cơ chế tiêu chuẩn hóa và tiêu chuẩn hóa của ngành sẽ trở nên được cải thiện để hộ tống sự phát triển lành mạnh của ngành trong tương lai. Trong những năm gần đây, Hội đồng Nhà nước đã ban hành các tài liệu liên quan, chẳng hạn như “một số ý kiến ​​về việc thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp rõ ràng” và “quy định rõ ràng” và các quy định và quy định của địa phương. Thực tế về những khó khăn của trường, cộng đồng và các tổ chức, trong đó cung cấp hỗ trợ chính sách có liên quan cho việc phát triển các tủ thông minh; cùng với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, nó đã thúc đẩy rất nhiều sự phát triển của các phương tiện truyền thông mới nổi. Hình thức đã liên tục thâm nhập vào sự phát triển của cuộc sống hàng ngày và kinh tế xã hội. Cũng , khối lượng kinh doanh của ngành công nghiệp phân phối rõ ràng của đất nước tôi đã tăng nhanh. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng vượt quá 25%. cho biết, có tiềm năng phát triển rất lớn. Thiết bị cộng đồng thông minh thống Kê xsmb rồng bạch Kim Tổng đầu tư của kế hoạch dự án là 32,357 triệu nhân dân tệ, trong đó: đầu tư tài sản cố định là 22,4825 triệu nhân dân tệ, chiếm 69,48%tổng số tiền đầu tư của Dự án; 30,52%tổng đầu tư. Thu nhập hoạt động hàng năm của sản xuất là 69,73 triệu nhân dân tệ, tổng chi phí là 53,425 triệu nhân dân tệ, thuế và thêm 631.400 nhân dân tệ, tổng lợi nhuận là 16,287 triệu nhân dân tệ, tổng lợi nhuận là 19.165 triệu nhân dân tệ, lợi nhuận ròng sau thuế là 12.2156 triệu nhân dân tệ, tổng thuế hàng năm là 69,949 triệu nhân dân tệ; Biên lợi nhuận đầu tư hàng năm là 50,34%, thuế suất lợi nhuận đầu tư là 59,23%, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư là 37,75%, tất cả các giai đoạn tái chế đầu tư là 4,15 năm, cung cấp 123 vị trí việc làm. Theo các đặc điểm hoạt động của dự án, dự án tiến hành phân tích tài chính định lượng của dự án, tính toán thời gian sản xuất của dự án, thu nhập hoạt động hàng năm và chi phí toàn diện của sản xuất hàng năm, các chỉ số lợi ích tài chính của dự án, kết hợp với kế hoạch tài chính Để phân tích trả nợ và dự án không thực hiện dự án. Xác định phân tích, v.v. Dự án Thông tin cơ bản, Phân tích nền xây dựng dự án, Phân tích thị trường, Phân tích kế hoạch dự án, Đánh giá kế hoạch lựa chọn địa điểm, Kế hoạch Kỹ thuật Xây dựng, Quy trình dự án và Phân tích thiết bị, Nghiên cứu Bảo vệ Môi trường Dự án, Dự án Tư vấn Hongyu Hongyu Macro/ Thông minh Thiết bị Cộng đồng Khuyến nghị Sản xuất Sản xuất Sản xuất an toàn , Phân tích đánh giá rủi ro xây dựng, Mô tả bảo tồn năng lượng dự án, Mô tả tiến độ, Phân tích khả thi đầu tư, Phân tích lợi nhuận dự án, Đánh giá dự án toàn diện, v.v. Hongyu Consulting Macro/ Smart Community Thiết bị Đề xuất dự án Chương 1 Phân tích nền tảng xây dựng dự án I. Phân tích phát triển công nghiệp (1) Nền tảng phát triển công nghiệp Trong những năm gần đây, Hội đồng Nhà nước đã ban hành các tài liệu liên quan, chẳng hạn như “một số ý kiến ​​về việc thúc đẩy sự phát triển của Express Express Ngành công nghiệp “các quy định và quy định địa phương và các quy định đã đề xuất rõ ràng các vấn đề thực tế của nội địa hóa để giải quyết những khó khăn của việc chuyển giao rõ ràng trong khuôn viên trường, cộng đồng và các mục nhập. Điều này cung cấp hỗ trợ chính sách liên quan cho việc phát triển tủ thông minh; Sự phát triển của các phương tiện truyền thông mới nổi và các hình thức mới khác nhau đã dần xuất hiện trên các phương tiện truyền thông mới đã liên tục thâm nhập vào sự phát triển của cuộc sống hàng ngày và kinh tế xã hội. Nhu cầu chắc chắn là sự phát triển của tủ thông minh, nó có tiềm năng phát triển rất lớn. Ngày nay, mua sắm trực tuyến đã trở thành một thói quen tiêu dùng tự nhiên và sự thâm nhập nhanh chóng của các phương thức mua sắm trực tuyến đã liên tục làm tăng nhu cầu của mọi người đối với phương pháp mua sắm nhanh này. Hiện tại, việc giao hàng bình quân đầu người của Trung Quốc cao hơn Hoa Kỳ, nhưng khu vực là tương đối rõ ràng.

Từ quan điểm phân phối giao hàng bình quân đầu người ở nước tôi, khối lượng chuyển phát nhanh bình quân đầu người trên đầu người ở khu vực phía đông là cao nhất. hơn 90. Có 29 chuyển phát nhanh trên đầu người trên cả nước. Do đó, từ quan điểm phân phối chuyển phát nhanh bình quân đầu người, thị trường Express của Trung Quốc vẫn có rất nhiều chỗ để tăng trưởng. Hongyu Consulting Macro/ Smart Community Equipment Project cho sự phát triển của ngành công nghiệp Express Trung Quốc có thể giải thích đầy đủ thông qua một bộ dữ liệu. Dữ liệu mới nhất cho thấy vào năm 2018, Trung Quốc dự kiến ​​sẽ hoàn thành tổng số doanh nghiệp bưu chính là 1,23 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 26%; ), tăng 18,81%năm -on -year. Trong số đó, số lượng doanh nghiệp chuyển phát nhanh là 50,5 tỷ, tăng 25,8%, tăng đáng kể so với năm 2013. Ngoài ra, sự phát triển của ngành công nghiệp Express đã giải quyết một số vấn đề việc làm ở một mức độ nhất định. Trong năm 2018, ngành công nghiệp bưu chính đã bổ sung hơn 200.000 việc làm xã hội, hỗ trợ doanh số bán lẻ trực tuyến 6,9 nghìn tỷ nhân dân tệ và hỗ trợ thương mại thương mại điện tử cao hơn 1,35 nghìn tỷ nhân dân tệ; tổng cộng 12 tỷ cửa hàng ở khu vực nông thôn cho khu vực nông thôn . Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp phân phối rõ ràng, ngành công nghiệp cũng đã xuất hiện trong giai đoạn thịnh vượng nhất để được cải thiện, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả hoạt động của ngành. Ví dụ, chỉ có một số ít các công ty phân phối rõ ràng ở Trung Quốc có tài nguyên mạng toàn diện. Tài nguyên mạng hoạt động giữa các doanh nghiệp đã không đạt được cấu hình được tối ưu hóa, ảnh hưởng đến giới hạn thời gian và chất lượng của dịch vụ Express. Nội các Smart Express là một điều tiếp tục phát triển cuộc sống mới với ngành công nghiệp phân phối rõ ràng. Dựa trên Internet of Things, giao hàng rõ ràng, tạm thời gửi, giám sát và quản lý, cải thiện đáng kể hiệu quả giao hàng của việc giao hàng và giảm chi phí của doanh nghiệp sử dụng. Hiện tại, có ba loại loại xây dựng tủ thông minh thông minh của Trung Quốc, là các công ty tự xây dựng, chuyển phát nhanh và các công ty quản lý vận tải Expresscasm thứ ba của các công ty thương mại điện tử. Trong số đó, đề xuất dự án thiết bị cộng đồng thông minh/ công ty thông minh của Hongyu là Hongyu Post Express và Fengchao quen thuộc nhất đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp thông minh. Với việc mở rộng các công ty điều hành tủ thông minh, tủ thông minh của Trung Quốc cũng đang tăng lên. Từ năm 2014 đến 2017, Nội các thông minh của Trung Quốc tiếp tục tăng và tăng đáng kể. Trong năm 2017, Nội các Smart Express của Trung Quốc đã đạt tới 271.000 nhóm. Theo tốc độ này, theo tốc độ này, đến năm 2020, khối lượng phân phối thông minh sẽ đạt 800.000 nhóm. Mặc dù Nội các Smart Express đã mang lại sự tiện lợi lớn cho doanh nghiệp hoặc đại lý, nhưng vẫn có những mối nguy hiểm tiềm ẩn nhất định đối với hầu hết những người có được. Những vấn đề này đã dần được tiết lộ và nên được coi trọng. Ví dụ, sự tồn tại của không thể ký kết vào người có thể gây ra vấn đề thiệt hại về chất lượng trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Giới hạn của thời gian thanh toán và việc quét mã cũng cần được tối ưu hóa hơn nữa để mang lại sự thuận tiện hơn cho xe bán tải. . Khuyến khích và hỗ trợ bưu chính, các công ty chuyển phát nhanh và các quỹ xã hội, và đầu tư vào việc xây dựng các cơ sở tự phục vụ như hộp thông minh Express vào cuối dịch vụ Express. Việc phát triển thiết bị hộp thông minh sẽ thực hiện tiêu chuẩn ngành công nghiệp bưu chính “hộp thông minh Express”. Các thiết bị dịch vụ phụ như thiết bị tự phục vụ như hộp thông minh Express Hộp nên có được sự đồng ý của người dùng trước và sử dụng đề xuất dự án thiết bị cộng đồng/ macro thông minh của Hongyu để đảm bảo an toàn cho việc giao hàng và bảo mật thông tin người dùng. ký kết. 2. Một số ý kiến ​​về việc thúc đẩy sự đổi mới và phát triển của các dịch vụ bưu chính trong Bưu điện Nhà nước nên tích cực đổi mới cơ chế xây dựng và vận hành của các cơ sở bưu chính mới như hộp thư thông minh và thúc đẩy việc áp dụng các cơ sở dịch vụ thông minh và tự trị. Cần phải khuyến khích các cơ sở dịch vụ bưu chính mở và sử dụng cho các công ty chuyển phát nhanh, tăng cường giao hàng chung các cửa hàng cuối cùng và thúc đẩy sự phát triển phối hợp của Dịch vụ công cộng bưu chính và thương mại thương mại cộng đồng. 3. Ý kiến ​​của Hội đồng Nhà nước về việc phát triển mạnh mẽ E -Commerce để đẩy nhanh việc canh tác sức mạnh kinh tế mới để hỗ trợ xây dựng các thiết bị đầu cuối hậu cần và phân phối và nền tảng hậu cần thông minh. Hỗ trợ xây dựng các trạm phân phối hậu cần (Express), hộp thông minh và các cơ sở hậu cần khác, và khuyến khích tài sản cộng đồng, các trạm dịch vụ thông tin của làng (điểm), cửa hàng tiện lợi và các dịch vụ giao hàng khác. Hỗ trợ mạng lưới dịch vụ chuyển phát nhanh mở rộng đến khu vực nông thôn. . Tăng tốc kết nối thông tin của mạng lưới xe chở hàng và công viên hậu cần, cơ sở lưu trữ và cửa hàng phân phối, thúc đẩy thông tin phù hợp hiệu quả như nhân sự, nguồn cung và nguồn xe, giảm hiệu quả tốc độ lái xe của xe tải và cải thiện hiệu quả giao hàng. Khuyến khích phát triển các mô hình phân phối cộng đồng mới như nội các tự tạo của cộng đồng, tủ lưu trữ chuỗi lạnh và điểm dịch vụ thu thập và kết hợp việc xây dựng thông tin hậu cần Hongyu tham vấn Macro/ Smart Desamvent Mạng lưới phân phối hậu cần của quận đến làng xây dựng các cửa hàng phân phối làng để giải quyết vấn đề “dặm cuối cùng” về phân phối hậu cần. 5

6. Văn phòng chung của Hội đồng Nhà nước về việc tăng tốc phát triển của ngành dịch vụ sống để thúc đẩy nâng cấp cơ cấu người tiêu dùng để tích cực phát triển các dịch vụ hậu cần mới như hậu cần chuỗi lạnh, lưu trữ và phân phối dịch vụ hậu cần tích hợp và thúc đẩy việc sử dụng Tủ bưu kiện thông minh và hộp Express thông minh. 7. “Internet+” Ý kiến ​​thực hiện hậu cần hiệu quả sử dụng các phương pháp công nghệ thông tin nâng cao như Internet để định hình lại các quy trình kinh doanh hậu cần của công ty, đổi mới phương pháp tổ chức tài nguyên doanh nghiệp, thúc đẩy tích hợp và phát triển trực tuyến và ngoại tuyến, và cải thiện hiệu quả hoạt động và mức độ an toàn của kho lưu trữ và phân bổ. Thúc đẩy mạnh mẽ việc áp dụng các hộp nhanh (thư) thông minh, xây dựng hoặc chuyển đổi và sử dụng các tài nguyên hiện có, tổ chức các hoạt động đặc biệt để vào cộng đồng, thư) để vào cộng đồng, tổ chức, trường học và khu kinh doanh. 8. Hệ thống dịch vụ cộng đồng thành thị và nông thôn Lập kế hoạch xây dựng Hongyu Tư vấn Macro/ Thông minh Đề xuất Dự án Thiết bị Cộng đồng Thông minh Đề xuất xây dựng cộng đồng thông minh. Thúc đẩy sự tích hợp trong “Internet+” và các dịch vụ cộng đồng thành thị và nông thôn, và dần dần xây dựng các cộng đồng thông minh với các cơ sở thông minh, dịch vụ thuận tiện, quản lý tốt và môi trường có thể sống được. Thúc đẩy việc xây dựng các hệ thống thông tin cộng đồng thông minh, tiếp thu nhiều tài nguyên thông tin của các tổ chức xã hội cộng đồng và các doanh nghiệp dịch vụ cộng đồng và dần dần nhận ra việc tích hợp các tài nguyên thông tin dịch vụ cộng đồng như dịch vụ công cộng, dịch vụ tình nguyện và dịch vụ tiện lợi cho các dịch vụ công cộng cộng đồng. Thúc đẩy chuyển đổi thông minh và nâng cấp lương hưu cộng đồng, vệ sinh cộng đồng, chăm sóc y tế cộng đồng, dịch vụ cứu hỏa cộng đồng và thiết bị và thiết bị tài sản cộng đồng, và tăng cường khả năng an ninh và phòng ngừa công cộng cộng đồng. Phát triển mạnh mẽ thương mại điện tử ở các cộng đồng thành thị và nông thôn, phát triển một mô hình mới về các dịch vụ cộng đồng kết hợp trực tuyến và ngoại tuyến, và dựa vào các cơ sở dịch vụ toàn diện của các cơ sở dịch vụ cộng đồng nông thôn và cơ quan thông tin Yinnong để khám phá chiến lược hội nhập hữu cơ của E -nông thôn E -nông thôn E -nông thôn Dịch vụ thương mại và cộng đồng nông thôn. 9. Hợp nhất nền tảng của các doanh nghiệp mạng lưới để cải thiện mật độ của mạng kết thúc thông qua việc xây dựng các cửa hàng cuối, sự phát triển của hợp tác dịch vụ đầu cuối thứ ba và thiết lập các hộp thông minh, v.v., và đạt được ” dặm “Dịch vụ hiệu quả. Hợp nhất nền tảng của mạng -Research kết hợp các cơ sở dịch vụ Express như Smart Express Hộp vào lập kế hoạch cho các cơ sở dịch vụ công cộng. 10. Bưu điện nhà nước về việc đẩy nhanh việc xây dựng các cải cách cấu trúc bên cạnh của ngành công nghiệp bưu chính. Hongyu Consulting Macro/ Smart Community DỰ ÁN Đề xuất dự án để cải thiện khả năng dịch vụ cuối cùng -Lắp thực của cộng đồng, tham gia vào trường đại học, bước vào Tòa nhà thương mại “Dự án tăng cường trí thông minh để tăng cường tình báo về việc lập kế hoạch và xây dựng các cơ sở dịch vụ thiết bị đầu cuối như The Express Box (hộp thư thông minh, tủ bưu kiện thông minh) và các trung tâm dịch vụ giao hàng công cộng đô thị đã tập trung vào việc giải quyết vấn đề” đặt quầy hàng “. 11. Đổi mới việc quản lý các cơ sở dịch vụ công cộng, làm rõ các thuộc tính công cộng của các hộp thông minh thông minh, thể hiện các địa điểm dịch vụ toàn diện của thiết bị đầu cuối giao hàng và cung cấp các chính sách hỗ trợ như chính sách bảo vệ đất đai như chuyên nghiệp hóa, công khai, nền tảng hóa và các cửa hàng giao hàng chuyên sâu. Tăng cường lập kế hoạch lãnh đạo hợp tác. Để đáp ứng các đặc điểm của Omni -Channel, đa nền tảng, tích hợp trực tuyến và ngoại tuyến, v.v., hướng dẫn khoa học xây dựng cơ sở hạ tầng hậu cần rõ ràng và xây dựng một hệ thống dịch vụ hậu cần rõ ràng thích nghi với sự phát triển của thương mại điện tử. Chuyển phát nhanh hậu cần kho, phân phối, phân phối và các cơ sở khác phải đáp ứng kế hoạch tổng thể của việc sử dụng đất và kết hợp quy hoạch đô thị và nông thôn, và kết hợp hộp thông minh Express và trang web dịch vụ toàn diện của Terminal Express Delivery vào các cơ sở dịch vụ công cộng liên quan đến các cơ sở liên quan . Thúc đẩy các cơ sở giao hàng thông minh. Khuyến khích thúc đẩy các hộp thông minh Express vào các dịch vụ tiện lợi, kỹ thuật sinh kế của mọi người và các dự án khác, và đẩy nhanh bố cục các nút cuối như cộng đồng, cao đẳng, trung tâm kinh doanh và các trạm tàu ​​điện ngầm xung quanh. Hỗ trợ chuyển đổi hộp thư truyền thống, và thúc đẩy sự tích hợp và trí thông minh của các dịch vụ bưu chính và dịch vụ nhanh. . Phân phối cuối cùng của dịch vụ chuyển phát nhanh. Đây là một mô hình ứng dụng mới nổi được áp dụng cho cuối điểm phân phối thành phố. Vào tháng 10 năm 2013, Văn phòng Bưu điện Nhà nước thứ 151 đã xem xét và phê duyệt “các ý kiến ​​hướng dẫn về việc cải thiện cấp độ dịch vụ gửi rõ ràng” về nguyên tắc và đề xuất rằng mức độ dịch vụ phân phối rõ ràng ở các hình thức khác nhau tiếp tục được cải thiện. Khuyến khích và hướng dẫn các công ty chuyển phát nhanh thích ứng với các điều kiện địa phương và tiến hành các hình thức hợp tác dịch vụ giao hàng khác nhau với các tổ chức thương mại chuỗi, cơ sở dịch vụ tiện lợi, tổ chức dịch vụ cộng đồng, bộ phận quản lý trường chính phủ và doanh nghiệp thứ ba chuyên nghiệp. Hướng dẫn các công ty chuyển phát nhanh để tăng tốc độ xây dựng các cửa hàng thương hiệu của riêng mình, cải thiện phạm vi bảo hiểm và sự ổn định của mạng Express; khuyến khích các doanh nghiệp khám phá các thiết bị dịch vụ của riêng họ như hộp thông minh để cải thiện hiệu quả giao hàng. Vào tháng 12 năm 2015, Văn phòng Giám đốc thứ 22 của Văn phòng Bưu điện Nhà nước đã xem xét và phê duyệt “Thông số kỹ thuật cho hộp thông minh thông minh”, sẽ hướng dẫn tốt hơn các công ty giao hàng và các nhà khai thác thứ ba để thực hiện việc xây dựng các hộp thông minh. Là một phương pháp sáng tạo cho dịch vụ phân phối cuối cùng, SMART Express Box đáp ứng nhu cầu của các khu vực cụ thể và đám đông, cải thiện hiệu quả của các dịch vụ giao hàng và dần dần trở thành một bổ sung quan trọng cho các dịch vụ giao hàng cuối đô thị. Bưu điện Nhà nước có các tài liệu liên tiếp được xây dựng như tiêu chuẩn sản phẩm, quy định quản lý dịch vụ giao hàng và thông số kỹ thuật cài đặt hộp thông minh Sản xuất và cuộc sống cần cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ.

Đề xuất dự án thiết bị cộng đồng/ thông minh của Hongyu Consulting Macro 2. Các mô hình phân phối truyền thống truyền thống là thấp và cao cho “Hoạt động hậu cần quốc gia 2017” do Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia phát hành, cho thấy tổng số Hậu cần xã hội năm 2017 Tỷ lệ chi phí cho GDP là 14,6%. Trong số nhiều yếu tố có chi phí hậu cần cao, có quá nhiều liên kết hậu cần và khó khăn trong phân phối cuối. Vào năm 2017, “Eleven Double” vào ngày của các công ty thương mại điện chính đã sản xuất tổng cộng 850 triệu đơn đặt hàng hậu cần chuyển phát nhanh, tăng 29,4%năm -tất cả các công ty giao hàng bưu chính và chuyển phát nhanh đã xử lý 331 triệu mảnh, tăng 31,5%năm -on -year. Trong vòng một tuần sau “Double 11”, phân phối hậu cần cuối cùng của “dặm cuối” đã bị thách thức rất nhiều. Trong tình huống này, Smart Express Box là một ngành công nghiệp mới nổi phù hợp với xu hướng và xu hướng. Smart Express Box là một phân phối hậu cần tham gia của khách hàng, trong đó cải thiện hiệu quả hiệu quả của phân phối tự tạo thiết bị đầu cuối, làm giảm chi phí hậu cần trong khi giảm vận chuyển hàng lặp đi lặp lại. Ngoài ra, hộp Smart Express cũng có một số giá trị gia tăng như quản lý thời gian, bảo vệ quyền riêng tư và ký kết tiêu chuẩn. Các hộp Express thông minh tương đương với một tập hợp các kho thu nhỏ, có giá trị thời gian nhất định, đưa ra điều kiện vật chất để hiện thực hóa lợi nhuận và trao đổi thông minh trong tương lai. Do sự tồn tại của các hộp thông minh, chuyển phát nhanh và người tiêu dùng có thể tự do chọn giao hàng, biên lai và thời gian trả lại. Với hậu cần đô thị ngày càng tắc nghẽn, giá trị của hộp thông minh Express là nổi bật vào thời điểm này. Đồng thời, việc sử dụng thống nhất và tiêu chuẩn hóa các hộp thông minh Express giúp bảo vệ quyền riêng tư và an toàn cá nhân của người tiêu dùng. Địa chỉ nhận của người tiêu dùng có thể là địa chỉ của hộp thông minh Express và nó không còn là địa chỉ dự án dự án thiết bị cộng đồng/ macro/ thông minh của gia đình người tiêu dùng để đạt được mục đích bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng. Nhân viên phân phối hậu cần có ý định vi phạm rủi ro An toàn cá nhân và tài sản của cư dân cộng đồng, chuẩn hóa việc quản lý giao hàng và thu thập rõ ràng, và cải thiện mức độ thông tin phân phối phi tập trung. 3. Sự tăng trưởng liên tục và nhanh chóng của ngành công nghiệp giao hàng và thương mại điện tử cung cấp hỗ trợ liên tục cho thị trường hậu cần toàn cầu với hơn 9 nghìn tỷ đô la. Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của thị trường International Express trong năm năm qua là khoảng 7%. Từ quan điểm của các khu vực, Bắc Mỹ và Châu Âu là các khu vực nơi thị trường phân phối toàn cầu đã hình thành sớm hơn và đây cũng là một thị trường chuyển phát nhanh tương đối trưởng thành. Khu vực châu Á -Pacific và Nam Mỹ là những khu vực nơi thị trường chuyển phát nhanh đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, và cũng là một khu vực khốc liệt cho thị trường. Từ đất nước, Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ, Nga, v.v. đã được tất cả các công ty Express ưa thích. Được thúc đẩy bởi các yếu tố quan trọng như chính sách, hỗ trợ vốn và lái xe tiêu dùng, trong những năm gần đây, thương mại điện tử của Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ, khối lượng giao dịch đã duy trì tăng trưởng nhanh chóng và ngành công nghiệp đã cho thấy xu hướng phát triển của phổ biến và quốc hữu hóa trực tuyến mua đồ. Theo báo cáo giám sát dữ liệu thị trường bán lẻ trực tuyến của Trung Quốc, quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến của đất nước tôi trong năm 2017 đạt 7175,1 tỷ nhân dân tệ, tăng 39,17%. Trong năm 2017, quy mô giao dịch thị trường bán lẻ trực tuyến của đất nước tôi chiếm 19,6%tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng, tăng 4,7 điểm phần trăm từ 14,9%trong năm 2016. Tính đến cuối năm 2017, quy mô người dùng mua sắm trực tuyến của đất nước tôi đạt 533 triệu, tăng 14,3%so với năm 2016. Với sự phát triển của công nghệ thông tin và thương mại điện tử ngày càng phổ biến và bán lẻ trực tuyến, đề xuất dự án thiết bị cộng đồng thông minh/ công ty thông minh Hongyu đã cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng trong ngành phân phối trong nước trong những năm gần đây. Đánh giá từ tình trạng hiện tại của khối lượng kinh doanh rõ ràng tăng đáng kể và nhiều lợi thế của hộp thông minh Express, hộp thông minh có thể trở thành ứng dụng tần số cao trong cộng đồng như một phương tiện hiển thị hoặc lối vào dịch vụ O2O của cộng đồng. 4 Địa điểm làm việc và doanh số bán lẻ Cửa hàng, tủ chuyển phát nhanh chiếm khoảng 2%. Khoảng 35%người tiêu dùng Hoa Kỳ trong năm 2016 có xu hướng chọn phương thức giao hàng phi chính thức để đáp ứng nhu cầu mà họ không ở nhà hoặc hàng hóa không thể bị mất. Loại tỷ lệ này đã tăng từ 26%trong năm 2014 lên 35 %Tỷ lệ của tủ chuyển phát nhanh tăng từ 2%lên 4%. Vào năm 2017, khoảng 37%người tiêu dùng Mỹ có xu hướng lựa chọn các phương thức giao hàng phi chính thức hơn khi mua sắm. 5. Các tiêu chuẩn ngành công nghiệp Box thông minh đang dần được thiết lập. Các yêu cầu bảo mật và các yêu cầu môi trường đã được tiêu chuẩn hóa, khả năng tương thích sản phẩm giữa các nhà sản xuất được tăng cường rất nhiều, điều này có ý nghĩa lớn đối với việc mở rộng năng lực sản xuất của nhà sản xuất và sự tích hợp của ngành công nghiệp trong tương lai. Vào cuối tháng 12 năm 2015, Cục Bưu điện Nhà nước đã xây dựng và ban hành “Quy định về Quản lý Dịch vụ Giao hàng Tàu thông minh (Tạm thời)”, sẽ giúp Hongyu Consulting Macro/ Smart Community Dups Dịch vụ phân phối hộp Express. Duy trì các quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng, khuyến khích sự đổi mới của các dịch vụ phân phối rõ ràng và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và có trật tự của thị trường Express.

Vào ngày 29 tháng 12 năm 2015, Văn phòng Giám đốc thứ 22 của Bưu điện Nhà nước đã xem xét và phê duyệt “đặc điểm kỹ thuật của SMART Express Box Cài đặt” về nguyên tắc, sẽ hướng dẫn tốt hơn Hộp. Với sự phát triển ngày càng trưởng thành của ngành trong tương lai, cơ chế tiêu chuẩn hóa và tiêu chuẩn hóa của ngành sẽ trở nên được cải thiện để hộ tống sự phát triển lành mạnh của ngành trong tương lai. 6. Đất nước làm rõ các thuộc tính công khai của các hộp thông minh và hướng dẫn việc thúc đẩy bố cục của hộp thông minh vào tháng 1 năm 2018. Văn phòng chung của Hội đồng Nhà nước đã đưa ra “ý kiến ​​của Tổng cục Hội đồng Nhà nước về việc thúc đẩy Phối hợp phát triển thương mại điện tử và hậu cần Express “Để làm rõ hộp thông minh Express và kết thúc của kết thúc giao hàng. và các cửa hàng giao hàng Express Express. Đồng thời, chúng tôi khuyến khích tăng cường lập kế hoạch lãnh đạo hợp tác. Để đáp ứng với các đặc điểm của Omni -channel, đa nền tảng, tích hợp trực tuyến và ngoại tuyến, v.v. Điều đó thích nghi với sự phát triển của thương mại điện tử. Chuyển phát nhanh hậu cần kho, phân phối, phân phối và các cơ sở khác phải đáp ứng kế hoạch tổng thể của việc sử dụng đất và kết hợp quy hoạch đô thị và nông thôn, và kết hợp hộp thông minh Express và trang web dịch vụ toàn diện của Terminal Express Delivery vào các cơ sở dịch vụ công cộng liên quan đến các cơ sở liên quan . Thúc đẩy các cơ sở giao hàng thông minh, khuyến khích thúc đẩy các hộp thông minh Express vào các dịch vụ thuận tiện, kỹ thuật sinh kế của mọi người và các dự án khác, và tăng tốc bố cục của bố cục kết thúc của cộng đồng, cao đẳng và đại học, tư vấn Hongyu Macro/ các dự án thiết bị cộng đồng thông minh, trung tâm kinh doanh và các trạm tàu ​​điện ngầm xung quanh. Hỗ trợ chuyển đổi hộp thư truyền thống, và thúc đẩy sự tích hợp và trí thông minh của các dịch vụ bưu chính và dịch vụ nhanh. . các nhà cung cấp. Cung cấp thị trường của nguyên liệu và linh kiện ngược dòng là đủ, và tác động đến hệ thống cung cấp của hộp thông minh Express chủ yếu được phản ánh trong thay đổi giá. Các ngành công nghiệp thượng nguồn này về cơ bản là trong ngành cạnh tranh tự do hóa thị trường. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như cung và cầu, nguyên liệu và các thành phần đã dao động ở một mức độ nhất định, nhưng các công ty sản xuất hộp thông minh có sức mạnh mạnh mẽ để kiểm soát và có sản xuất sản phẩm. Công nghệ phần mềm và phần cứng, có khả năng kiểm soát việc phát triển và sản xuất sản phẩm, và có quy mô nhất định của các doanh nghiệp với hệ thống mua sắm toàn diện. Sự phát triển kinh doanh của các hộp thông minh là đủ, công nghệ đã trưởng thành , nguồn cung sản phẩm tương đối ổn định, giá của nguyên liệu và linh kiện là giá phạm vi biến động là nhỏ. Ngoài ra, các công ty sản xuất hộp thông minh Express có thể chuyển một số nguyên liệu thô và biến động giá thành phần bằng cách điều chỉnh các biện pháp như giá sản phẩm và kiểm soát hàng tồn kho hợp lý. Hạ dòng của chuỗi công nghiệp của dự án chủ yếu là nhiều loại nhà khai thác và khách hàng ứng dụng của các hộp thông minh. Loại khách hàng xuôi dòng chủ yếu là nền tảng của nhà điều hành tự xây dựng và tự sử dụng thương mại điện tử, công ty hậu cần Hongyu Consulting Macro/ Smart Community DỰ ÁN THIẾT BỊ THIẾT BỊ THIẾT BỊ TUYỆT VỜI , Nhu cầu thị trường xuôi dòng phát triển trong tương lai của hệ thống cung cấp hộp thông minh. Chức năng chính của hộp thông minh Express là giải quyết vấn đề tăng chi phí và hiệu quả trong quá trình “dặm cuối” của ngành công nghiệp Express. Vấn đề “Mile cuối cùng” không chỉ thuộc về kết thúc hậu cần, mà còn là kết thúc doanh số của các mạng thương mại điện tử. Do đó, các nhà khai thác thương mại, hậu cần và thứ ba tiếp tục cải thiện trải nghiệm người dùng, nâng cao hiệu quả hoạt động , tăng độ nhớt của người dùng, tăng cường hình ảnh thương hiệu Tất cả các khía cạnh đều có cùng một mục tiêu và giải quyết một phần vấn đề nan giải của “dặm cuối” của hậu cần trong hộp Express Express. Nhờ sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp giao hàng và thương mại điện tử trong những năm gần đây và kỳ vọng tăng trưởng dài hạn trong tương lai, bố cục cửa hàng của nhà điều hành hạ nguồn của hộp thông minh Express cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định. Các hộp thông minh sẽ có kỳ vọng tăng trưởng ổn định trong vài năm tới. Đồng thời, việc cải tiến liên tục các yêu cầu của ngành công nghiệp hạ nguồn đối với các sản phẩm hộp thông minh sẽ đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy nghiên cứu và phát triển độc lập và đổi mới công nghệ của ngành. Ví dụ, trong bối cảnh phát triển liên tục của E – Fresh E – mới Thương mại, thị trường đã xuất hiện trong tủ lạnh để giao hàng mới giao hàng mới., Frozen Smart Express Box. 2. Phân tích về sự cần thiết 1. Theo bình thường mới của nền kinh tế, sự phát triển kinh tế có những cơ hội lớn, nhưng đồng thời, nó cũng phải đối mặt với những thách thức lớn. Vì nhiều thách thức, đó là sự phát triển kinh tế của đất nước tôi. Xu hướng sẽ khiến tỷ lệ tiết kiệm của ngân hàng thay đổi, điều này không tốt cho sự phát triển của nền kinh tế, và nó cũng không thuận lợi cho sự tiết kiệm của khách hàng ngân hàng. Tỷ lệ đầu tư của các thương nhân cũng bị ảnh hưởng. Nếu bạn tham khảo Đề xuất Dự án Thiết bị Cộng đồng Macro/ Smart Community tại thời điểm này tại Hongyu, tại thời điểm này, năng lực sản xuất sẽ có thể tăng tốc phát triển kinh tế, điều này sẽ giải quyết hiệu quả vấn đề quá mức. Mặc dù mức độ đô thị hóa đã tiếp tục cải thiện Quá khứ, nó dựa vào mức độ đô thị hóa để cải thiện nền kinh tế để cải thiện sự phát triển kinh tế là không phải là một chiến lược dài hạn. Sự phát triển kinh tế hiện tại của đất nước tôi dựa trên cơ cấu kinh tế của xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng ròng, nhưng cơ cấu kinh tế này không có lợi cho sự phát triển kinh tế dài hạn của đất nước tôi.

Kế hoạch học tiếng Anh của trường trung học cơ sở FB88

Kế hoạch học tiếng Anh trung học cơ sở 1 1. Xem lại các biểu tượng ngữ âm tiếng Anh. Biểu tượng ngữ âm là quan trọng. Tôi đã nói nó nhiều lần trước đây. 2. Xem lại sách giáo khoa trường tiểu học. Sách giáo khoa tiếng Anh tiểu học vừa được nghiên cứu. Những kiến ​​thức này cần được xem xét. Trong một thời gian dài, nó sẽ bị lãng quên. Hơn nữa, nó sẽ liên quan đến lớp một. Kiến thức cơ bản về trường tiểu học rất giỏi học tiếng Anh. Bây giờ. Bất kể phiên bản nào, nó sẽ sâu, không phải trước đó, không phải trước đó, trước khi bạn học tiếng Anh, bạn sẽ lặp lại. Bây giờ thay đổi “học tập lặp đi lặp lại và lãng phí thời gian”. Thứ ba, đọc một câu chuyện đơn giản. Điều quan trọng nhất đối với việc học ngôn ngữ là học từ vựng. Từ vựng phải được kết hợp với ngữ pháp, điều đó có nghĩa là từ vựng được sử dụng để sử dụng, bạn phải biết, bạn có thể đánh vần, bạn có thể viết nó. Vâng, đọc là rất quan trọng. “Sách sâu” có thể được đọc đầu tiên và thứ hai. Ngày nay, trẻ em không thiếu các đối tượng, nhưng chúng không biết cách học tiếng Anh một cách chính xác. Trong thời đại của chúng ta, có ít sách hơn và có ít thứ hơn Trong hương vị ban đầu. Ngược lại, có rất nhiều bài đọc hay, và các sinh viên đã đọc. Nó thực sự là Cup Cup! Từ mới, sao chép nhóm từ tốt, câu tốt và đọc thuộc lòng. Học tiếng Anh, bạn phải đọc nhiều hơn, những câu tốt, đoạn văn tốt, bài viết hay, văn bản tốt, phải được ghi nhớ. “Khái niệm mới tiếng Anh” phải là từng người một, lưng và được hưởng lợi cho cuộc sống. Văn bản “Khái niệm mới tiếng Anh” mà tôi đã mang theo 30 năm trước vẫn sẽ ghi nhớ. Những văn bản đó thực sự thú vị, ngắn, nhưng lượng thông tin lớn. Với nhiều hơn, ý thức của ngôn ngữ được hình thành. Càng dễ học tiếng Anh càng dễ dàng. Kế hoạch học tiếng Anh trung học cơ sở 2 I. Nguyên tắc chung 1. Tuân thủ mỗi ngày và tận dụng toàn bộ thời gian để học tiếng Anh. Nếu không có sự kiên trì và rất nhiều đảm bảo, mọi thứ sẽ được đảm bảo, mọi thứ đều trống rỗng. 2. Nghe một bài viết mỗi ngày, tập trung vào bài viết này và bắt đầu một ngày học tập. 3, nghe, nói, đọc, viết và viết phải được thực hành, chủ yếu là lắng nghe. 4. Tìm kiếm chất lượng hoặc số lượng, hiểu kỹ về các bài viết, đừng giỏi trong niềm vui, tham lam và tham lam. Solid, bước -By -Step, là cách duy nhất để học tiếng Anh. 5. Tận dụng toàn bộ thời gian để học tiếng Anh và lặp lại. 6. Lắng nghe là một cách tốt để học tiếng Anh, và chúng ta phải tiếp tục tăng cường. 7. Đi ngủ sớm và dậy sớm để học tiếng Anh. 8. Nắm bắt một bộ sách giáo khoa đủ, đừng thay đổi sách giáo khoa một cách mù quáng. 9. Bạn phải có kế hoạch chi tiết và khả thi để học tiếng Anh mỗi ngày và bạn phải kiên quyết thực hiện nó mà không có bất kỳ lý do nào. 10. Tin vào bản thân, bạn sẽ có thể học tiếng Anh tốt. Thứ hai, cổ tức (1) nghe 1. Ngoại trừ cuối tuần, mỗi đêm từ 9:00 đến 11:00 mỗi đêm, nghe một bài luận năm phút khoảng năm phút. Quá trình phân tích sau khi nghe sức mạnh. 2. Mang theo mp3 vào buổi sáng và buổi tối, và nghe liên tục ngay khi bạn có thời gian rảnh cho đến khi anh ấy lắng nghe. 3. Xem một bộ phim nước ngoài vào cuối tuần, xem lại nội dung và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch học tập trong một tuần. (2) Ngôn ngữ nói 1. Đọc và cố gắng lặp lại bài luận nghe. 2. Kiên trì mở miệng mỗi ngày. 3. Hãy chú ý đến phát âm chính xác trong khi đọc. (3) Đọc 1. Đọc một tờ báo tiếng Anh mỗi tuần. 2. Xoay ghi chú mỗi lần. . 2. Hãy chú ý đến việc tổ chức ghi chú. . Bài viết im lặng, bao gồm cả ý nghĩa của Trung Quốc, chúng ta phải làm điều đó với nhau, nói tiếng Anh bằng tiếng Trung và nói ý nghĩa tiếng Trung bằng tiếng Anh. Tìm kiếm “Diyifanwen.net” hoặc “First Fanwen.com” để tìm tất cả các bài tiểu luận để đọc miễn phí trên trang web này. Yêu thích trang web này cho bài đọc tiếp theo. Fanwen.com đầu tiên cung cấp các dịch vụ đọc văn bản và tải xuống đầy đủ cho kế hoạch làm việc mới nhất.