Lễ hội mùa xuân GO888VN 2019 Kế hoạch làm việc của Công viên Mẫu giáo

Vào mùa xuân năm 2019, Kế hoạch làm việc vườn mẫu giáo I. Tư tưởng hướng dẫn trong học kỳ này sẽ tiếp tục thực hiện hệ tư tưởng hướng dẫn của “sự siêng năng cho trẻ nhỏ để phát triển và phục vụ cha mẹ hết lòng”. Cải thiện chất lượng giáo dục ở mẫu giáo. Theo các yêu cầu của công việc giảng dạy và giảng dạy của Cục Giáo dục quận, sử dụng khái niệm phát triển khoa học để dẫn đầu toàn bộ khu vườn, tìm kiếm sự phát triển với sự đổi mới, thiết lập “bốn ý thức, tiêu chuẩn, tiêu chuẩn, chất lượng và nhận thức phát triển) và Có được sự phát triển liên tục của các trường mẫu giáo, thực hiện các chiến lược phát triển tích cực, xây dựng một nhóm, nắm bắt đào tạo, tích cực thực hiện giáo dục giáo dục và nỗ lực để cải thiện kết quả công việc. Phấn đấu để đạt được một bước đột phá mới trong việc điều hành các trường học và làm tốt công việc giáo dục của người dân. 2. Ý tưởng công việc Trong năm 2018, khu vườn của chúng tôi tiếp tục tuân thủ “trẻ em đang phát triển, phục vụ phụ huynh và thành công giáo viên” để điều hành công viên. Dòng chính được phát triển với ý nghĩa. Bầu không khí, thành lập một nhóm, tạo ra Khuôn viên học thuật, những điểm nổi bật, thể hiện các đặc điểm, tạo ra một thiên đường thương hiệu; các dịch vụ tuyệt vời, làm những việc thiết thực và tạo ra một khuôn viên hài hòa. Phong cách làm vườn tuyệt vời của “sự cống hiến, tình yêu, sáng tạo và sự cống hiến” và “lành mạnh, sự thống nhất và hiệu quả, sôi động, theo đuổi sự xuất sắc” của bầu không khí văn hóa trong khuôn viên trường; tiếp tục thực hiện hướng dẫn “sự siêng năng và trách nhiệm cho trẻ em để phát triển, Phục vụ cha mẹ hết lòng “hướng dẫn”. Suy nghĩ; tạo ra các trường mẫu giáo cao chất lượng với “tính chất lượng cao+thông số kỹ thuật+đặc điểm”. Thứ ba, mục tiêu làm việc (1) làm tốt công việc đào tạo trong công việc của công việc. (2) Tạo môi trường góc phù hợp với đặc điểm tuổi của trẻ nhỏ để làm phong phú cuộc sống mẫu giáo. (3) Chú ý đến việc quản lý vệ sinh chế độ ăn uống của trẻ em và làm tốt công việc phòng ngừa và cô lập các bệnh truyền nhiễm. (4) Tăng cường quản trị toàn diện về an toàn trong khuôn viên trường và xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, thoải mái, hài hòa và tốt. Thứ tư, điểm công việc (1) cải thiện đạo đức nghề nghiệp, định hình danh tiếng tốt, tăng cường xây dựng của giáo viên và tăng cường sức mạnh của nhóm. 1. Tăng cường nghiên cứu lý thuyết chính trị và thực hiện các nội dung và thảo luận phong phú. Với chủ đề nghiên cứu “hướng dẫn phát triển cho trẻ em 3-6 tuổi”, các hoạt động học tập công việc được thực hiện trong số tất cả các giảng viên và nhân viên. Vào tháng Tư, họ đã tổ chức học tập và tổ chức giáo viên để giao tiếp và viết kinh nghiệm mới ngay tại chỗ. 2. Trong việc thúc đẩy xây dựng giáo viên và đạo đức, và chủ động thực hiện các hoạt động nghiên cứu và tuyên truyền của các giáo viên mô hình điển hình của “học tập như giáo viên, trình diễn hành vi”. Vào tháng Năm, hoạt động bài phát biểu quan trọng của Diễn đàn giảng dạy và giáo dục của giáo viên đã được tổ chức. Làm cho công việc tỉ mỉ hơn, các dịch vụ nhiệt tình hơn, phong cách nghiêm ngặt hơn, sức mạnh bên trong và hình ảnh của cây bên ngoài. 3. Kết hợp với các hoạt động giáo dục tại nhà, Hội nghị Phụ huynh và Ủy ban Phụ huynh đã được tổ chức vào tháng 3. Thực hiện “Báo cáo cho mọi người, xin vui lòng xem lại mọi người.” Liên quan đến công việc đạo đức và giáo dục của giáo viên, bảng câu hỏi và hình thức chào mời đã buộc phải cho phụ huynh. . 2. Sáng tạo đa kênh và đa hướng đã thực hiện các trò chơi ở góc mẫu giáo và thảo luận về sự phát triển của các hoạt động góc của quận. 3. Hội thảo quan sát trò chơi Carrobinage. Hợp nhất các hoạt động khu vực và tiếp tục cải thiện mức độ hoạt động của khu vực. 4 để nuôi dưỡng những cảm xúc phong phú của trẻ em. 5. Tăng cường quản lý thường xuyên cuộc sống của trẻ em. Trò chơi được đặt là hoạt động cơ bản của mẫu giáo và chạy qua ngày trẻ em. 6. Thực hiện các hoạt động thơ cổ xưa vào buổi sáng, khuyến khích giáo viên hướng dẫn trẻ đọc những bài thơ cổ điển, đọc sách hay, cải thiện kiến ​​thức văn hóa của giáo viên và trẻ em và thúc đẩy cải thiện khả năng ngôn ngữ của trẻ em. 7. Tiếp tục làm một công việc tốt ở quê hương và điều hành một trường phụ huynh. Vào tháng 3, một cuộc họp phụ huynh đã được tổ chức và các hoạt động chủ đề của “ngày 8 tháng 3”. Thực hiện các hoạt động ngày khai mạc của phụ huynh theo lễ hội. (3) Tối ưu hóa chất lượng giáo dục, thực hiện đào tạo công viên đa dạng và thúc đẩy sự phát triển chuyên nghiệp của giáo viên. 1. Làm tốt công việc đào tạo giáo viên trong công việc. 2. Kiểm tra công việc chăm sóc sức khỏe và công việc y tế mẫu giáo mỗi tháng. 3. Sự kết hợp giữa nghiên cứu và giáo dục của khu vườn. (4) Quản lý hậu cần vững chắc, hoạt động thực dụng và tiêu chuẩn hóa, và đảm bảo sức khỏe của giáo viên và học sinh. 1. Cải thiện hệ thống quản lý công việc chăm sóc sức khỏe, thiết lập và cải thiện các tập tin quản lý chăm sóc sức khỏe của trẻ em, và thực hiện nghiêm ngặt hệ thống chăm sóc sức khỏe và tiêu chuẩn thời thơ ấu. 2. Thiết lập một tập tin tăng trưởng lành mạnh cho trẻ nhỏ và thường xuyên thực hiện kiểm tra thể chất cho trẻ nhỏ, hãy chú ý đến sự phát triển của chúng. 3. Làm tốt công việc phòng ngừa và cô lập các bệnh truyền nhiễm. Cải thiện hệ thống truy tố và báo cáo cho các bệnh truyền nhiễm mẫu giáo. 4. Hãy chú ý đến quản lý chế độ ăn uống của trẻ em. Các nhà quản lý căng tin xây dựng một công thức khoa học và hợp lý mỗi tuần, và hoạt động nghiêm ngặt theo các yêu cầu của trạm phòng ngừa sức khỏe và dịch bệnh của Cục Thực phẩm và Dược phẩm.

Tăng cường đào tạo kỹ năng kinh doanh cho nhân viên nấu ăn. 5. Vào tháng Hai, toàn bộ giáo viên vườn đã được tổ chức để tiến hành kiểm tra sức khỏe thể chất. . Thiết lập một hệ thống kiểm tra an toàn và thường xuyên kiểm tra sự an toàn của thiết bị. Liên tục cải thiện hệ thống chọn -up. Khi vào công viên, các giáo viên với lớp phải nồng nhiệt gặp trẻ em. Khi rời khỏi khu vườn, giáo viên của mỗi lớp phải được trao chính xác vào tay mỗi phụ huynh. Tiếp tục thực hiện hệ thống thuế hành chính và thực hiện tốt công việc kiểm tra -UP. Lớp tiêu chuẩn từng lớp và thực hiện sự an toàn của trẻ em. 2 Hoạt động, chúng tôi sẽ ở trong trẻ em thực hiện các hoạt động giáo dục và kiến ​​thức an toàn giao thông. Người phụ trách ở tất cả các cấp đã ký một lá thư trách nhiệm đối với các trách nhiệm bảo mật và nhấn mạnh vào hệ thống báo cáo cho các vụ tai nạn an toàn lớn. Tổ chức một cuộc họp đặc biệt về công việc an toàn mỗi tháng để thực hiện một hoạt động kiểm tra lớn về công việc an toàn để làm cho công việc an toàn bắt nguồn sâu sắc trong trái tim của mọi người. 3. Làm tốt công việc kiểm tra an toàn hàng ngày, công việc kiểm tra buổi sáng và buổi chiều sẽ được thực hiện và hồ sơ. Ghi lại cẩn thận các bản ghi vườn, nhật ký an toàn mẫu giáo, hồ sơ điều tra hàng tháng, điều tra và khắc phục tài khoản và đảm bảo rằng hội nghị công việc an toàn được tổ chức mỗi tháng một lần và các cuộc tập trận an toàn trong học kỳ này ít nhất 4 lần. . 2. Tăng thiết bị văn phòng giáo viên. 3. Mua đồ chơi trẻ và trung bình cho trẻ nhỏ. 4. Tháng hai của việc sắp xếp công việc sắp xếp công việc hàng tháng của trường mẫu giáo 1. Xây dựng kế hoạch công viên học kỳ này và kế hoạch công việc giảng dạy, kế hoạch làm việc an toàn, kế hoạch làm việc giáo dục đạo đức, kế hoạch làm việc chăm sóc sức khỏe và kế hoạch tập thể dục của trẻ em. 2. Tổ chức toàn bộ giáo viên vườn để tiến hành kiểm tra sức khỏe thể chất. 3. Tổ chức một học kỳ mới của Hội nghị công việc an toàn, tổ chức các nhân viên hậu cần và các lớp học để tiến hành kiểm tra an toàn của các trường mẫu giáo. 4. Tạo môi trường góc phù hợp cho các đặc điểm tuổi của trẻ nhỏ và làm phong phú các vật liệu môi trường chơi game của góc của mỗi lớp. 5. Làm tốt công việc đăng ký khi bắt đầu đi học. 6. Công thức lớp kế hoạch làm việc lớp, kế hoạch làm việc giáo dục đạo đức trẻ em và kế hoạch làm việc cá nhân. Ngày 1 tháng 3 2. Thực hiện các hoạt động giáo dục an toàn “Bài học đầu tiên về an toàn”. 3. Làm một công việc tốt trong quán cà phê học kỳ mới và chăm sóc sức khỏe và an toàn, và làm các mẫu và hồ sơ tốt. 4. Giữ các bài giảng về trường phụ huynh sinh viên năm nhất. 5. Thực hiện ba hoạt động tám theo chủ đề của “tình cảm mạnh mẽ”. 6. Kiểm tra vệ sinh môi trường. Ngày 1 tháng 4. Chuyển đổi các cuộc họp công việc an toàn của giảng viên và nhân viên. 2. Thực hiện các hoạt động giáo dục “Tháng giáo dục an toàn”. 3. Thực hiện các hoạt động giáo dục chủ đề phòng cháy chữa cháy và an toàn giao thông mùa xuân. 4. Thực hiện các bài tập đi xe an toàn. 5. Nghiên cứu chủ đề của “Hướng dẫn phát triển cho trẻ em 3-6 tuổi”, thực hiện các hoạt động học tập sau tất cả các giảng viên và nhân viên, tổ chức học tập vào tháng Tư và tổ chức giáo viên để giao tiếp và viết kinh nghiệm mới ngay tại chỗ. Thực hiện một cuộc thảo luận về hoạt động khu vực mẫu giáo. 6. Thực hiện sự kiện chủ đề “Anh hùng In My Heart” của Lễ hội Thanh. 7. Thực hiện các hoạt động đào tạo kiến ​​thức cho nhân viên căng tin. 8. Kiểm tra vệ sinh môi trường. Ngày 1 tháng 5. Thực hiện sự kiện chủ đề Ngày Lao động Ngày Lao động Tháng 5 ” 3. Chuẩn bị và tổ chức loạt chủ đề “lễ hội của tôi, tôi là loạt chủ đề chính” chính “. 4. Tổ chức một cuộc họp công việc an toàn của giảng viên và nhân viên. 5. Thực hiện điều tra các mối nguy hiểm an toàn toàn diện ở mẫu giáo. 6. Thực hiện các hoạt động giáo dục an toàn và các bài tập sơ tán động đất của ngộ độc thực phẩm. 7. Thực hiện bài giảng đạo đức của một giáo viên. 8. Trồng cây và trồng hoa để làm đẹp khuôn viên. 9. Kiểm tra vệ sinh môi trường. Ngày 1 tháng Sáu 2. Thực hiện các hội thảo quan sát trò chơi khu vực. 3. Tổ chức một cuộc họp công việc an toàn của giảng viên và nhân viên. 4. Làm tốt công việc giáo dục an toàn ngoài trời và các hoạt động giáo dục an toàn chết đuối. 5. Thực hiện các bài tập sơ tán lửa và chống khủng bố. 6. Thực hiện đào tạo sức khỏe và các hoạt động công khai và giáo dục. 7. Kiểm tra vệ sinh môi trường. 8. Tích cực chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp. Ngày 1 tháng 7. Thực hiện lễ tốt nghiệp của “Tăng trưởng mộ và giấc mơ mơ ước”. 2. Làm tốt công việc giáo dục an toàn và quản lý an toàn trong kỳ nghỉ hè. 3. Kiểm tra toàn diện và chi tiết các phần chính của mẫu giáo. 4. Tóm tắt công việc của mẫu giáo.