KèO NHÀ Cuy C1 H M Tóm tắt công việc hàng năm và phát triển công việc phát triển sinh kế mới nhất của người dân vào năm tới

Kể từ đầu năm nay, XX Town đã thực hiện đầy đủ sự phát triển của nền kinh tế thực sự với sản xuất tiên tiến là cốt lõi và “một ngành công nghiệp, một mạng” hướng dẫn hệ tư tưởng với Wuzhen là cốt lõi và kết hợp chặt chẽ thực tế XX thực tế với Thực hiện “hai lõi” trong nền kinh tế và xã hội của thị trấn. Trong các nhiệm vụ xây dựng khác nhau. 1. Chuyển đổi công nghiệp. Trong tháng X-X, XX Town đã hoàn thành khoản đầu tư tài sản cố định xx.xx 100 triệu nhân dân tệ, tăng xx.xx%hàng năm, chiếm kế hoạch hàng năm xx.xx%; 100 triệu nhân dân tệ, chiếm XX. X%của Kế hoạch hàng năm; X-X hàng tháng đã sử dụng hợp đồng của Capital XXXX nước ngoài để hoàn thành kế hoạch hàng năm XXX%; Vốn nước ngoài thực tế XXX.XX 10.000 đô la Mỹ, đã hoàn thành XX.xx%của Kế hoạch hàng năm; sử dụng thành phố để sử dụng thành phố để sử dụng thành phố để sử dụng Sử dụng thủ đô nước ngoài của thành phố X.xx 100 triệu nhân dân tệ, đã hoàn thành xx.xx%của kế hoạch hàng năm; hoàn thành tổng giá trị sản lượng công nghiệp xxx.xie, tăng một năm -on -anyar tăng x.x%;, chiếm xx.x% của kế hoạch hàng năm; thuế đã trả x.xx 100 triệu, một năm -tăng xx.xx%. 2. Cải thiện thị trường. 1. Tháng x-xx, đầu tư vào các quỹ xây dựng và xây dựng thị trường X.x 100 triệu nhân dân tệ. Thị trường áo len đã đạt được doanh thu XXX 100 triệu nhân dân tệ, tăng xx.xx%so với năm. Nhận ra doanh thu trực tuyến XX 100 triệu nhân dân tệ. Nhận ra khối lượng hậu cần và vận chuyển hàng hóa xx. Xx. X.xx%năm -on -year; dỡ tải x.xx 10.000 tấn, tăng xx.xx%năm -on -year tăng xx.xx%. Đầu tư vào các quỹ xây dựng cơ sở hạ tầng của công viên x triệu nhân dân tệ. 2. Tăng xây dựng cơ sở hạ tầng, tháng X-X, đầu tư vào các quỹ xây dựng và chuyển đổi thị trường XXXX 10.000 nhân dân tệ, và tiến hành ở tầng một của Trung tâm Trung tâm, Thương mại quốc tế, Thương mại Thế giới và Quốc lộ Bắc, chín quận, Chợ Nam Maoya , Thị trường Mao Sa, và bảy quận đầu tiên. Trang trí nội bộ và chuyển đổi bên ngoài. Đầu tư vào các quỹ xây dựng cơ sở hạ tầng của công viên XXXX 10.000 nhân dân tệ để thực hiện các dự án cơ bản xanh như Yuzigang Wascape, Zijin Road và Yongyue Avenue. 3. Hoạt động tổ chức và triển lãm tiêu chuẩn cao, XXXX China XX International Mao Knotong Triển lãm quần áo một lần nữa di chuyển X, nhóm áo len của XX xuất hiện tại XXXX Square Meter “XX Fashion Museum”, tổ chức thành công cuộc thi thiết kế đan giá giá trị pH. Trong Tuần lễ thời trang XX đầu tiên, các thương hiệu XX High trong nước và nước ngoài và các hoạt động chủ đề XX Field như Qiuqiu, Evely, Zhang Yuhao và các hiệu ứng thương hiệu XX Field trong nước khác là nổi bật. 4. Tăng tốc việc thực hiện các dự án quảng bá và tái thiết khối lõi thị trường. Thành phố dệt may XX được mở thành công. Việc xây dựng trung tâm thời trang và việc thúc đẩy các công ty quảng bá đầu tư đã được thúc đẩy đều đặn. 5. Liên tục làm sâu sắc thêm sự hợp tác và canh tác thương hiệu của ngành công nghiệp, đưa ra vai trò của các nền tảng như XXX Plaza, Công viên đổi mới và làm tốt công việc giới thiệu các tài năng thiết kế cao. X tháng, sau kết quả của kết quả đánh giá giá trị thương hiệu quốc gia, đánh giá giá trị thương hiệu “XX Sweater” đã đạt xx.xx 100 triệu nhân dân tệ. Giá trị tiềm năng của thương hiệu áo len XX là xxx.xx 100 triệu nhân dân tệ. 3. Thị trấn nổi bật. 1. Đánh giá hàng năm ở thị trấn đặc trưng 20xx của tỉnh là tuyệt vời và công việc sáng tạo sẽ mới đến một cấp độ mới. Dự án Trung tâm thời trang 2.xx, dự kiến ​​sẽ mở trong 20xx X tháng. Dự án Thành phố Dệt nhẹ XX được mở vào ngày Kubet là X. Quần áo thời trang áo len XX và dự án xây dựng Trung tâm Triển lãm áo len thế giới, giai đoạn thứ nhất và thứ hai đã được đưa vào sử dụng, và giai đoạn thứ ba đang được xây dựng. Dự án SPOT danh lam thắng cảnh cốt lõi của thị trấn cổ dự kiến ​​sẽ được đưa vào hoạt động thử nghiệm vào đầu 20xx. 3. Khu vực đẹp XA tạo ra. Cuộc sống của thị trấn nhỏ đang được tái thiết, và các con đường chính là các kênh, phục hồi và xanh. Nhà vệ sinh du lịch XA mới ở Block X hoàn thành việc đấu thầu, bước vào giai đoạn xây dựng và hoàn thành việc xây dựng lại nhà vệ sinh tour ở Block X. Hệ thống đang bước vào quá trình đàm phán đấu thầu; lối vào chính và xây dựng hình ảnh nút quan trọng của thị trấn. Các nhiệm vụ khác nhau dự kiến ​​về cơ bản sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn chấp nhận vào cuối tháng XX. 4. Cập nhật thị trấn cổ đại. 1. Kể từ khi dự án đã chính thức ra mắt công việc mua lại nhà kể từ tháng 20 năm X, cho đến nay, giai đoạn đầu tiên của việc mua lại nhà của nhà nước đã được hoàn thành các hộ gia đình XXXX (tổng số hộ gia đình XXXX), Tỷ lệ ký kết đã đạt xx.xx%và giai đoạn thứ hai của việc mua lại nhà được trưng dụng. Hoàn thành việc ký kết các hộ gia đình XX (tổng số hộ gia đình XX) và tỷ lệ ký kết đạt xx.xx%. Giai đoạn thứ nhất và thứ hai của dự án bộ sưu tập được thêm vào các hộ gia đình XX trong năm nay và các hộ gia đình XX còn lại chưa ký hợp đồng. 2. Các doanh nghiệp công nghiệp đã nghỉ hưu từ gia đình XX thông qua các chính sách “rút lui gồm hai và ba” và nghỉ hưu từ vùng đất XXX MU. Hiện tại, doanh nghiệp công nghiệp của Shangyu X chưa hoàn thành khóa tu. 3. Đất tập thể nông thôn liên quan đến XX của nhóm dân làng và vùng đất tập thể nông thôn xxxx.x Mu. Việc thu hồi đất đã được hoàn thành xx%. Hiện tại, dự án liên quan đến việc di dời nhà ở vùng đất tập thể nông thôn. 4. Nó được lên kế hoạch để bắt đầu khối mở rộng dự định (khoảng xx.x mẫu đất thuộc sở hữu nhà nước và khoảng xxx mu của vùng đất tập thể nông thôn).