Xê Sê Siốu Tổc Kế hoạch làm việc hàng năm

Chương 1: Kế hoạch làm việc y tế DU 20xx Y tế hàng năm 20xx tuân thủ các khái niệm thay đổi, thay đổi hơn nữa, nhận ra ý tưởng đổi mới, đổi mới kinh doanh và đổi mới quản lý, nâng cao khả năng cạnh tranh của nhóm và thực hiện, tập trung vào việc cải thiện các tài liệu y tế, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học và Viện công nghệ, Chiến lược của các bệnh viện tài năng mạnh mẽ cố gắng đạt được những đột phá mới trong các khía cạnh của xây dựng kỷ luật, đổi mới công nghệ, đánh giá hiệu suất, xây dựng văn hóa, dịch vụ y tế và triết học kinh doanh. Thái độ đã được cải thiện hơn nữa, và khả năng phát triển của bệnh viện đã tăng lên đáng kể. Bây giờ kết hợp với công việc thực tế của bệnh viện, kế hoạch làm việc năm 20xx được xây dựng đặc biệt. I. Hướng dẫn các ý tưởng để thực hiện kỹ lưỡng tinh thần của Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các ý kiến ​​về cải cách y tế của Hội đồng Nhà nước, hướng dẫn khái niệm khoa học về phát triển, định hướng con người và phục vụ bệnh nhân hết lòng. Thực hiện toàn diện việc triển khai Ủy ban Kế hoạch Gia đình và Y tế Tỉnh Quảng Đông, thực hiện một cách tận tâm tinh thần của các tài liệu của các bộ phận quản lý y tế ở tất cả hệ thống, tiêu chuẩn hóa hành vi dịch vụ, coi tầm quan trọng với kiểm soát chất lượng của các liên kết, đào sâu ý nghĩa dịch vụ, cải thiện chất lượng dịch vụ tăng cường hơn nữa quản lý kinh doanh, huy động đầy đủ sự nhiệt tình và năng lượng của nhân viên, cho phép nhân viên của chúng tôi đóng góp dựa trên các bài đăng, phấn đấu cho các mô hình xuất sắc , và định hình một đội hạng nhất có tính kỹ thuật cao, thống nhất và hợp tác, tích cực và đấu tranh. Thứ hai, mục tiêu làm việc (1) Các chỉ số chất lượng y tế: 1. Tỷ lệ sử dụng của giường là ≥60-70%. 2. Tỷ lệ trình độ theo toa là hơn 98 %. 3. Ngày nhập viện bình quân đầu người ≤ 10 ngày. 4. Tỷ lệ rò rỉ bệnh truyền nhiễm là 0,5, tỷ lệ đủ điều kiện của hồ sơ y tế là 100 %và hồ sơ y tế của cấp A là hơn 90 %. 6. Tỷ lệ chẩn đoán là hơn 90 %. 7. Chữa bệnh nhập viện và tỷ lệ cải thiện hơn 95 %. 8. Tỷ lệ thành công của việc giải cứu bệnh nhân quan trọng đạt hơn 85 %. 9. Tỷ lệ vượt qua của hoạt động điều dưỡng là hơn 95 %. 10. Tỷ lệ dương tính của siêu âm Doppler màu là hơn 80 %. 11. Tỷ lệ nhiễm trùng trong bệnh viện dưới 1 %. 12. Đơn thuốc bình quân đầu người của các phòng khám bảo hiểm y tế 1. Loại bỏ các vụ tai nạn y tế trên mức. 2. Kiểm soát nhiễm trùng nặng trong bệnh viện. 3. Nó hoàn toàn bị cấm bị mất và bị đánh cắp sự cố. 4. Phá hủy các thiết bị có trách nhiệm thiệt hại và thất bại nghiêm trọng. 5. Kiểm soát nghiêm ngặt các lỗi y tế. (3) Nhiệm vụ và biện pháp làm việc 1. Tăng cường xây dựng các nhóm kỹ thuật. Để tăng cường hơn nữa việc xây dựng tài năng, cuộc thi trong thị trường y tế cuối cùng là sự cạnh tranh của tài năng. Bất cứ ai tài năng có thể được giới thiệu một cách kịp thời, việc canh tác vuông, sử dụng đúng cách, người có thể tối đa hóa lợi ích của tài năng và có thể có động lực phát triển và sức chịu đựng liên tục trong cuộc thi. Do đó, chúng ta cần giới thiệu tài năng, trau dồi tài năng, giữ chân tài năng và sử dụng tài năng một cách hợp lý. 2. Tăng cường xây dựng kỷ luật. Tập trung vào việc xây dựng các ngành học, chọn các bộ phận đặc biệt và tập trung vào lực lượng kỹ thuật và ảnh hưởng xã hội của họ. Kết hợp hiện trạng của sự gia tăng ở phụ nữ mang thai cao, tập trung vào việc xây dựng sản khoa và phụ khoa, tăng cường cơ cấu nhân sự kỹ thuật của bộ phận, tăng cường quản lý khoa học, tăng cường đào tạo chuyên nghiệp và tăng cường hiệu ứng thương hiệu. 3. Tăng cường quản lý chất lượng y tế. Đầu tiên là làm tốt công việc giáo dục. Chúng tôi phải tăng cường nhận thức về quản lý của nhân viên chủ chốt, nhận thức về quản lý của các bộ phận chính và cải thiện trách nhiệm của họ đối với các quy tắc và quy định khác nhau và vị trí của các nhân viên khác nhau ở tất cả các cấp, đặc biệt là Ý thức thực hiện hệ thống cốt lõi của chăm sóc y tế. Thứ hai là cải thiện cơ chế phòng chống an toàn y tế và thực hiện cảnh báo sớm và các biện pháp phòng ngừa cho các tác dụng phụ y khoa. Thiết lập một hệ thống quản lý khiếm khuyết y tế, thực hiện thêm hệ thống trách nhiệm an toàn y tế và hệ thống trách nhiệm, và xử lý nghiêm ngặt các khiếm khuyết và phòng ban. Thứ ba, tập trung vào việc cải thiện chất lượng y tế và đảm bảo an toàn y tế, nghiên cứu chuyên khoa thường xuyên để cải thiện chất lượng y tế, đảm bảo công việc an toàn y tế, thiết lập mục tiêu chính là chất lượng và công việc an toàn, tổ chức kiểm tra đặc biệt thường xuyên và thực hiện các biện pháp cải tiến liên tục để thực hiện các vấn đề . Thứ tư là đưa ra vai trò đầy đủ cho vai trò của Tổ chức Quản lý Chất lượng Hai Lực lượng của Học viện, củng cố trách nhiệm của Tổ chức Quản lý Chất lượng Cục -và thực hiện các biện pháp khác nhau để thực hiện kiểm soát chất lượng của liên kết. Thứ năm, theo các tiêu chuẩn đánh giá hàng năm và các tiêu chuẩn mới để đánh giá và chấp nhận nhập viện, cải thiện hệ thống liên quan và hệ thống đánh giá tương ứng. Thứ sáu, tăng cường đào tạo kiến ​​thức kinh doanh, tăng cường đào tạo “ba cơ sở và ba cơ sở nghiêm ngặt” của nhân viên y tế, và cải thiện khả năng khẩn cấp. Thứ bảy để điều chỉnh việc áp dụng hợp lý kháng sinh. 4. Tăng cường quản lý chất lượng của công việc điều dưỡng. Đầu tiên là tiếp tục thực hiện hệ thống quản lý ba cấp về chất lượng điều dưỡng, tuân thủ việc thực hiện các hệ thống kiểm tra, đánh giá và phản hồi, thiết lập một cơ chế truy xuất nguồn gốc chất lượng để đảm bảo chất lượng chất lượng điều dưỡng đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn. Thứ hai là tập trung vào việc thực hiện hệ thống cốt lõi của điều dưỡng và điều dưỡng, tăng cường quản lý và thường xuyên quy kết các khiếm khuyết điều dưỡng và khiếu nại điều dưỡng, học bài học từ họ, và đưa ra các biện pháp phòng ngừa và cải tiến. Thứ ba là tập trung vào việc tăng cường đánh giá kỹ thuật của các y tá mới -JOB và các y tá thấp. Xây dựng kế hoạch đánh giá đào tạo nhân viên điều dưỡng hàng năm và kế hoạch đào tạo tiêu chuẩn cho các y tá, và thực hiện các biện pháp khác nhau để tổ chức cẩn thận thực hiện. Thứ tư là tiếp tục chuẩn hóa các hoạt động điều dưỡng, thông báo các thủ tục và kỹ năng giao tiếp, và nuôi dưỡng các y tá để thiết lập một hình ảnh chuyên nghiệp tốt. Thứ năm là để chơi đầy đủ cho những lợi thế của tài năng điều dưỡng lâm sàng và cải thiện trình độ nghiên cứu khoa học và khả năng đổi mới công nghệ của nhóm điều dưỡng. Thứ sáu, củng cố giám sát cảm giác của Viện để ngăn chặn những tai nạn như vậy. 5. Tăng cường quản lý bảo hiểm y tế. Để chơi đầy đủ vai trò của bảo hiểm y tế trong các tổ chức y tế tư nhân, chúng tôi phải thúc đẩy mạnh mẽ các chính sách bảo hiểm y tế, tăng cường các thương hiệu bảo hiểm y tế và cho mọi người biết rằng bệnh viện của chúng tôi là một tổ chức bảo hiểm y tế được chỉ định. Đồng thời, cần phải tăng tốc độ xây dựng phần mềm bảo hiểm y tế, tăng cường đào tạo và cho phép nhân viên y tế nắm bắt hoàn toàn chính sách, hệ thống và tiêu chuẩn bảo hiểm y tế.

Thiết lập một quy trình tư vấn khoa học, hợp lý, phân và dễ dàng, tăng cường giám sát và quản lý, kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng và phí của bệnh nhân xuất viện và làm cho sự phát triển lành mạnh của công việc bảo hiểm y tế. 6. Tăng cường quản lý tập tin cơ bản. Chúng tôi sẽ tận tâm thực hiện “các quy định về viết các tài liệu y tế”, và thiết lập và cải thiện các tệp dữ liệu của bộ phận y tế và bộ phận điều dưỡng. Tăng cường các quy tắc của các tài liệu y tế, tiếp tục nâng cao nhận thức về chất lượng, tổ chức nhân viên y tế trong các khoa khác nhau để nghiên cứu cẩn thận về văn bản tiêu chuẩn của hồ sơ y tế ngoại trú, hồ sơ y tế nhập viện, đơn thuốc, ứng dụng kiểm tra phụ trợ và các mẫu báo cáo. về chất lượng của hồ sơ y tế và cẩn thận yêu cầu cư dân chú ý đến logic của hồ sơ y tế, bản chất khoa học của chẩn đoán bệnh, tính hợp lý của điều trị bệnh và tính xác thực của bác sĩ và hành vi bệnh nhân . Hãy để bác sĩ ngoại trú thực hiện đăng ký ngoại trú, đăng ký bệnh truyền nhiễm, đăng ký ngoại trú đường ruột, sốt mẹo chơi baccarat đã đăng ký. Cải cách các tài liệu y tế khác nhau một cách kịp thời để thực hiện các thủ tục chữ ký, không chỉ cải thiện hệ thống kiểm soát chất lượng, tinh chỉnh kế hoạch kiểm soát chất lượng và các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, thực hiện mô hình quản trị chất lượng và lợi ích, và cố gắng cải thiện cấp độ kinh doanh y tế. 7. Tăng cường đào tạo kinh doanh. Trọng tâm của bệnh viện nên tăng cường đào tạo kinh doanh nhân sự chuyên nghiệp và kỹ thuật, và tổ chức “ba cơ sở và ba đánh giá lý thuyết nghiêm ngặt” cứ sau sáu tháng. Trong trường hợp các điều kiện cho phép, họ sẽ được gửi đến các bệnh viện cao hơn để nghiên cứu, Hấp thụ các công nghệ tiên tiến, và cải thiện mức độ công nghệ. Nhân viên chuyên nghiệp và kỹ thuật của các danh hiệu chuyên nghiệp cấp trung nên được kết hợp chặt chẽ với tính chuyên nghiệp, khuyến khích bản thân, bổ sung một cách có ý thức và tăng các lý thuyết mới, công nghệ mới và phương pháp tăng trưởng trong công nghệ chuyên nghiệp này và làm chủ kiến ​​thức về chéo -chéo – kỷ luật và các ngành liên quan. Nhân viên chuyên nghiệp và kỹ thuật của các danh hiệu Junior nên kết hợp các bài đăng của họ để đào tạo kiến ​​thức và kỹ năng chuyên nghiệp và kỹ thuật. Họ thành thạo công nghệ chuyên nghiệp. Họ có thể áp dụng các nguyên tắc mời, gửi họ và học cách cải thiện chất lượng kinh doanh của các đội chuyên nghiệp. Cũng có thể mời các chuyên gia cấp cao hơn tiến hành hướng dẫn chuyên nghiệp và kỹ thuật đến bệnh viện, và liên tục cải thiện trình độ kinh doanh của bệnh viện dưới dạng kiểm tra, phẫu thuật, bài giảng và các hình thức khác. 20XX, ngày 10 tháng 1, Chương 2: Kỹ thuật viên làm việc nhân viên kỹ thuật 20xx Các bài luận mô hình kế hoạch làm việc hàng năm LAI TOÁN HÀNG ĐẦU, cho phép bạn thực hiện công việc mới để có thể thực hiện trong năm tới. Mô hình lập kế hoạch, mô hình lập kế hoạch, Chào mừng mọi người học hỏi từ! Tiểu luận mô hình kế hoạch làm việc hàng năm của Kỹ thuật viên 20XX. Hôm nay, vào cuối năm nay, tôi muốn tự hào nói: “Một trong những nông dân và một vụ thu hoạch, tôi đã không thất vọng về những kỳ vọng của lãnh đạo.” Tuy nhiên, kết quả là ngày hôm qua, và tôi quan tâm nhiều hơn về hôm nay và ngày mai. Việc xem xét các lớp không phải là phong cách thông thường của tôi, và các nhà lãnh đạo và đồng nghiệp cũng nhìn thấy trong trái tim tôi. Tôi nhận thấy nhiều điểm yếu trong công việc kỹ thuật. Là người có trách nhiệm chính của bộ phận kỹ thuật, tôi cũng có trách nhiệm không thể chia sẻ. Để đáp ứng các tiêu chuẩn cao của giai đoạn mới, chỉ bằng cách điều chỉnh ý tưởng của riêng bạn trước, thay đổi hoàn toàn khái niệm và xem xét và tổ chức lại công việc của riêng bạn từ một quan điểm mới, các nhiệm vụ khác nhau có thể được thực hiện thực sự. Toàn bộ nhân viên dòng của bộ phận kỹ thuật đã không ổn định. Không đủ sự ổn định làm cho công việc đi vào trạng thái mệt mỏi và vòng luẩn quẩn, dẫn đến các ý tưởng công việc không rõ ràng, bỏ qua việc đào tạo kinh doanh của các nhà quản lý kỹ thuật. Thứ ba, tư duy chủ quan đã bị rung chuyển, không có áp lực cho bản thân và không có sự tham gia thực sự vào vai trò; 4. Thiếu giao tiếp với các nhà lãnh đạo và các bộ phận ở tất cả các cấp và bộ phận; và cường độ xử lý của việc xử lý sau các vấn đề là không đủ; các điểm trên là nguyên nhân gốc rễ quan trọng nhất của sự tồn tại của bộ phận chúng tôi và cá nhân. “Tài chính giá cả phải chăng” là trách nhiệm của bộ phận kỹ thuật của chúng tôi. Chúng tôi có nghĩa vụ và trách nhiệm tuyệt vời về mặt tăng cường quản lý, điều chỉnh hành vi kinh tế và cải thiện khả năng cạnh tranh của công ty. Chỉ bằng cách hướng nội liên tục và tóm tắt công việc quản lý mới có thể được cải thiện !. “Tìm kiếm không đủ và nâng cao, dựa trên sự phấn đấu cơ bản cho nâng cao”. và tinh thần của tình huống tổng thể. Chúng tôi muốn thâm nhập vào sáu tinh thần này trong suốt công việc cụ thể. Trong nửa cuối năm, công việc là nhà lãnh đạo có trách nhiệm chính của bộ phận công nghệ. Tiếp tục tăng cường nghiên cứu. Cải thiện bản thân, tích hợp “Học tập nâng cao, bắt kịp và cố gắng nâng cao” 2. Cải thiện hệ thống quản lý nội bộ của đơn vị; phân chia rõ ràng việc phân chia trách nhiệm và tăng cường đánh giá trách nhiệm; hệ thống quản lý nội bộ đã được thực hiện trong hơn một năm và vẫn còn nhiều nơi không hợp lý. Để thực hiện quản lý Hệ thống được cải thiện hơn, bộ phận kỹ thuật sẽ kết hợp đơn vị như toàn bộ các yêu cầu quản lý được sửa chữa với các bộ phận liên quan.