TạO TÀI KHO TN 188bet 20xx Năm Trung Quốc Hiệp hội Bác sĩ Kế hoạch làm việc

Hy vọng sẽ giúp bạn, cảm ơn bạn để tải xuống và đọc! Năm 20xx của Kế hoạch làm việc của Hiệp hội Bác sĩ Y khoa Trung Quốc quen thuộc: Năm XX là khởi đầu của kế hoạch phát triển năm năm của Hiệp hội cho Hiệp hội. Đây là một năm quan trọng để thực hiện và xác nhận kế hoạch năm năm thứ ba của hiệp hội. Hiệp hội sẽ thực hiện một cách tận tâm các yêu cầu của công tác y tế và y tế xung quanh Trung tâm và dòng chính của Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 1. Thực hiện một cách tận tâm tinh thần của Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và thực hiện hiệu quả các báo cáo của Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Báo cáo của Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. phát triển; chúng ta phải tuân thủ hướng phục vụ sức khỏe của mọi người, tuân thủ phòng ngừa là chính, tập trung vào các vùng nông thôn và y học Trung Quốc và phương Tây tương đương; An ninh y tế, dịch vụ y tế, y tế công cộng và các cải cách toàn diện về hệ thống cung cấp và giám sát, cải thiện các tiêu chuẩn y tế quốc gia và cung cấp cho quần chúng các dịch vụ y tế công cộng an toàn, hiệu quả và hiệu quả và chi phí; Các nhóm y tế và y tế, và củng cố việc xây dựng đạo đức y tế. Bác sĩ là cơ quan chính của dịch vụ y tế của người dân, và là lực lượng chính trong việc đào sâu cải cách hệ thống y tế và y tế. Hiệp hội Bác sĩ Trung Quốc là một tổ chức công nghiệp của các bác sĩ trên cả nước. Cần phải nghiên cứu và thực hiện tinh thần của Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thống nhất tâm trí của họ và tích cực biến thành động lực và phương pháp tăng cường và cải thiện công việc của hiệp hội. Tại một bản chất điểm khởi đầu mới Sự thống nhất và dẫn đầu phần lớn các bác sĩ thực hành cẩn thận các trách nhiệm và sứ mệnh của các bác sĩ, tích cực tham gia vào cải cách hệ thống y tế và y tế, và đạt được mục tiêu lớn của Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thứ hai, thực hiện hai nhiệm vụ chính của “Giám sát dịch vụ và dịch vụ tự và dịch vụ” để giúp bạn. Cảm ơn bạn đã tải xuống và đọc! . Huy động rộng rãi các yếu tố tích cực trong tất cả các khía cạnh, để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các bác sĩ, và duy trì trật tự y tế bình thường. Bảo vệ hiệu quả nhân phẩm của bác sĩ và an toàn cá nhân trong các hoạt động thực hành là nội dung cốt lõi của bảo vệ quyền. 1. Tích cực bảo vệ các quyền của họ, tăng cường công khai và giáo dục để làm tốt công việc của luật pháp về sức khỏe tâm thần, tăng cường hơn nữa tuyên truyền của “luật trách nhiệm vi phạm” và nghiên cứu các vấn đề gặp phải trong quá trình thực hiện “Luật trách nhiệm vi phạm” và tạo ra một thực hành tốt cho thực hành bác sĩ. Môi trường pháp lý. Nó được lên kế hoạch để thành lập một nhóm luật sư bảo vệ quyền của Hiệp hội bác sĩ Trung Quốc và có kế hoạch thành lập một quỹ bảo vệ quyền đặc biệt để cung cấp trợ giúp pháp lý cho các bác sĩ miễn phí. Đồng thời, việc sử dụng các phương tiện truyền thông công nghiệp và công cộng tích cực thực hiện các dịch vụ bảo vệ quyền. Tăng cường xây dựng mạng lưới bảo vệ quyền của bác sĩ với các hiệp hội và hiệp hội bác sĩ địa phương, làm rõ và các kênh bảo vệ quyền thực tế và cùng xây dựng mạng lưới bảo vệ quyền của bác sĩ toàn quốc. Với việc thúc đẩy “Tuyên bố bác sĩ Trung Quốc” là cốt lõi, tiến hành giáo dục tâm linh chuyên nghiệp cho các bác sĩ và xây dựng kế hoạch phát triển cho giáo dục chuyên nghiệp của các bác sĩ. 2 Thực hành Luật bác sĩ “và thúc đẩy cải thiện công việc quản lý bản thân ngành công nghiệp” Thực hành “. Phương pháp bác sĩ. Kết hợp bảo vệ quyền và bản thân, chúng tôi sẽ tiến hành đào tạo pháp lý giữa các bác sĩ và học viên về các vấn đề pháp lý trong các bác sĩ. Lấy việc thiết lập hình ảnh tích cực của bác sĩ là một trong những nội dung quan trọng của bảo vệ quyền. Bảo vệ các tình nguyện viên bảo vệ quyền hợp tác để củng cố công việc này. Hy vọng sẽ giúp bạn, cảm ơn bạn để tải xuống và đọc! . Cần phải chơi đầy đủ cho lợi thế tổ chức và lợi thế công nghệ của ngành, tích cực hợp tác với bộ phận hành chính y tế để thúc đẩy tiếp cận kỹ thuật và tiếp cận nhân sự của các bác sĩ và đóng vai trò của các chức năng giám sát ngành của hiệp hội. Nghiên cứu mô hình quốc tế của các bác sĩ, và kết hợp việc thành lập hệ thống chuyên gia quốc gia kết hợp với các điều kiện quốc gia, và nghiên cứu việc thành lập hệ thống chuyên gia trưởng của Bộ Y tế. Hiệp hội sẽ phục vụ phần lớn các thành viên, các tổ chức thứ hai, báo chủ, nền tảng mạng và đào tạo khác nhau, các dự án hợp tác và các nhiệm vụ của chính phủ. Nó được dự định để thiết lập một hệ thống phát ngôn và hệ thống công bố thông tin mạng. 3. Tập trung vào tám khía cạnh (1) củng cố việc xây dựng ý tưởng của riêng họ và giải phóng các ý tưởng của riêng họ, tìm kiếm sự thật từ sự thật, tiếp tục chuyển tiếp với thời đại, và tìm kiếm sự thật và phong cách làm việc thực dụng, và cố gắng để đạt được phong cách tuyệt vời, chất lượng tuyệt vời , và bản thân -Discipline. Tuân thủ định vị chính xác của hoạt động kinh doanh của hiệp hội và làm một cái gì đó. Chúng tôi sẽ tận tâm thực hiện tinh thần của Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và tích cực đáp ứng với tám quy định của chính phủ trung ương về việc cải thiện phong cách và liên lạc chặt chẽ với quần chúng. Theo các đặc điểm của hiệp hội, chúng tôi tập trung vào việc tăng cường xây dựng tổ chức của riêng họ, tăng cường xây dựng hệ thống, thiết lập vững chắc nhận thức về việc phục vụ bác sĩ, củng cố dịch vụ cho các bác sĩ và cải thiện hiệu quả tất cả các khả năng dịch vụ và cấp độ dịch vụ của nhân viên.

1. Hợp lý hóa thêm các chức năng của các bộ phận khác nhau của hiệp hội, thực hiện quản lý lô dự án và thiết lập một hệ thống phản hồi giám sát dự án. 2. Trong quý đầu tiên, các dự án hợp tác của các bộ phận khác nhau đã được dọn dẹp và khắc phục. 3. Tăng cường quản lý, xây dựng và cải thiện các yêu cầu cho các báo cáo công việc có liên quan và phê duyệt nghiên cứu. Hy vọng sẽ giúp bạn, cảm ơn bạn để tải xuống và đọc! 4. Tăng cường xây dựng hệ thống tài chính, hệ thống hội nghị, hệ thống đánh giá hiệu suất và hệ thống cải cách nhân sự; thiết lập một hệ thống phần thưởng và trừng phạt. 5. Tăng cường việc học tập và đào tạo thường xuyên của nhân viên của hiệp hội, thành lập các tổ chức học tập và tạo ra các cơ chế để tài năng của hiệp hội nổi bật. 6. Cải thiện hệ thống quản lý của các tổ chức thứ cấp và xây dựng các biện pháp và biện pháp quản lý mục tiêu. 7. Cải thiện hệ thống lưu trữ của âm lượng và thực hiện tốt công việc tổ chức và lưu trữ các tài liệu như văn bản liên kết, hình ảnh, lưu trữ hình ảnh âm thanh. (2) Thúc đẩy đào tạo 1. Tăng cường quản lý đào tạo của các hiệp hội với cơ quan chính của bộ phận đào tạo. Tăng cường đào tạo giáo dục y khoa liên tục và thiết lập một quá trình đánh giá thẩm định cho các chương trình đào tạo. 2. Thiết lập một hệ thống đào tạo cho hiệp hội. 3. Tăng cường quản lý tín dụng. 4. Hợp tác với Bộ Y tế để thực hiện việc sửa đổi các tiêu chuẩn đào tạo tiêu chuẩn của bệnh nhân nội trú. 5. Làm tốt công việc đào tạo kỹ năng thực hành nhân văn và y tế, cải thiện kiến ​​thức nhân văn của các bác sĩ và thúc đẩy sự hài hòa của bác sĩ và bệnh nhân. (3) Làm tốt công việc đánh giá thường xuyên của các bác sĩ 1. Tăng cường sự công khai và giáo dục đánh giá thường xuyên của các bác sĩ. 2. Tăng cường tổ chức và hướng dẫn đánh giá thường xuyên của các bác sĩ. 3. Tăng cường nghiên cứu về các chính sách liên quan của đánh giá thường xuyên của bác sĩ và tiếp tục cải thiện, đưa ra đề xuất và cung cấp một tài liệu tham khảo cho quyết định của các cơ quan chính phủ. 4. Làm một công việc tốt trong việc xây dựng nền tảng cơ bản cho bác sĩ. 5. Tăng cường quản lý kết quả đánh giá và cải thiện hệ thống quản lý của các bác sĩ. Điện tử hóa thống nhất hy vọng sẽ giúp bạn, cảm ơn bạn để tải xuống và đọc! Giấy chứng nhận đánh giá và logo. Hợp tác với Bộ Y tế để xây dựng một phân loại thường xuyên về phân loại chuyên môn lâm sàng của các bác sĩ. . chẳng hạn như rao giảng và ghi một cd -rom. . In ấn “Tóm tắt công việc”. Tăng cường ảnh hưởng của hiệp hội trên các phương tiện truyền thông mới như Internet và điện thoại di động, thiết lập một liên minh sức khỏe truyền thông mới, tích hợp các chuyên gia hiệp hội và tài nguyên dự án và liên kết với các dự án dịch vụ của hiệp hội. Tăng cường dịch vụ và quản lý các tạp chí được lưu trữ của hiệp hội, cải thiện chất lượng và lưu thông của tạp chí; thực hiện các nhiệm vụ khác nhau như Cơ quan Báo chí và Xuất bản Nhà nước. . Cải thiện ảnh hưởng của tôi trong cộng đồng y tế quốc tế và thiết lập một nền tảng cho các bác sĩ Trung Quốc để xây dựng một nền tảng xây dựng quốc tế. Tích cực làm tốt công việc tham gia tổ chức bác sĩ châu Á và Hiệp hội bác sĩ thế giới. . Đồng thời, các hoạt động như “hành động của bác sĩ ấm áp” với các bác sĩ và khảo sát tình trạng sức khỏe của các bác sĩ trong nước. Tăng cường hy vọng sẽ giúp bạn, cảm ơn bạn để tải xuống và đọc! Truyền thông và hợp tác của Hiệp hội Tiến sĩ Fang Fang. . 2. Thiết lập các chủ đề mềm xung quanh công việc chính của hiệp hội để nghiên cứu cách đạt được các chức năng của hiệp hội và hoàn thành chính xác các mục tiêu kinh doanh. 3. Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp và đạt được quan hệ đối tác chiến lược lâu dài với các doanh nghiệp xuất sắc với danh tiếng, ảnh hưởng và sức mạnh. Cảm ơn bạn đã đọc. Nếu bạn hữu ích cho bạn, bạn có thể tải xuống biên tập viên. Cảm ơn bạn đã giúp bạn. Cảm ơn bạn đã tải xuống và đọc! Truyền thông và hợp tác của Hiệp hội Tiến sĩ Fang Fang. . 2. Thiết lập các chủ đề mềm xung quanh công việc chính của hiệp hội để nghiên cứu cách đạt được các chức năng của hiệp hội và hoàn thành chính xác các mục tiêu kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *