Trếc tiđp gá gà ae88888vn Kế hoạch học tập kinh doanh của Trung tâm Y tế

Từ khóa của Trung tâm Y tế Kế hoạch học tập kinh doanh: Trung tâm y tế, kế hoạch học tập, Trung tâm y tế Trung tâm y tế Kế hoạch học tập kinh doanh Giới thiệu: Điều 1: Huấn luyện kinh doanh bệnh viện 20xx Kế hoạch làm việc học tập để cải thiện trình độ y tế và chất lượng tổng thể của nhân viên y tế, điều chỉnh Nhân viên y tế của Bệnh viện về hành vi nhân viên y tế của chúng tôi, đảm bảo an toàn y tế và quyết định của cuộc họp văn phòng bệnh viện để xây dựng kế hoạch công việc đào tạo và học tập kinh doanh của bệnh viện 20XX. I. Đối tượng học tập: Nhân viên của toàn bộ bệnh viện 2. Phương pháp đào tạo: 1. Sự kết hợp giữa học tập tập trung và tự học: ① “Ba cơ sở” kiến ​​thức chủ yếu là bản thân. Chi tiết về Kế hoạch học tập kinh doanh của bệnh viện y tế hàng tháng của bệnh viện: [Luận án miễn phí: www.lwlwlw.com] Điều 1: Đào tạo kinh doanh của bệnh viện Kế hoạch làm việc năm 20XX để cải thiện trình độ y tế và chất lượng tổng thể của nhân viên y tế, điều chỉnh Hành vi của nhân viên y tế trong bệnh viện của chúng tôi để đảm bảo an toàn y tế, sau khi nghiên cứu và quyết định của Văn phòng Bệnh viện, kế hoạch đào tạo và đào tạo học tập trong bệnh viện 20xx đã được xây dựng. I. Đối tượng học tập: Nhân viên của toàn bộ bệnh viện 2. Phương pháp đào tạo: 1. Sự kết hợp giữa học tập tập trung và tự học: ① “Ba cơ sở” kiến ​​thức chủ yếu là bản thân. Bệnh viện tổ chức đào tạo tập trung mỗi tháng một lần: bao gồm các bài giảng nhỏ, kiểm tra giảng dạy và thảo luận hồ sơ y tế. Tổ chức các bài giảng của toàn bộ bệnh viện cứ sau hai tháng. 2. Áp dụng các phương pháp học tập để gửi chúng đến để liên tục cập nhật các lý thuyết mới, tiếp thu các công nghệ, phương pháp mới và tạo ra các tình huống mới cho công nghệ y tế. Theo nhu cầu của công việc, xương sống của doanh nghiệp (2 đến 5 người) được chọn mỗi năm để nghiên cứu trong ba đến sáu tháng trong hệ thống của hệ thống bệnh viện cao hơn. ② Chọn xương sống của công nghệ kinh doanh (3 đến 6 người mỗi năm) tích cực tham gia đào tạo kinh doanh ngắn hạn (trong tháng 1) do các bộ phận y tế tỉnh, thành phố, thành phố và quốc gia tổ chức. Tích cực tham gia vào các sàn giao dịch học thuật khác nhau (5 đến 10 người) do các sở y tế của tỉnh và thành phố nắm giữ. ④ tích cực mời các chuyên gia nổi tiếng đến bệnh viện để kiểm tra giảng dạy và hướng dẫn phẫu thuật để tăng cường công việc kinh doanh và cải thiện trình độ kinh doanh. 3. Nội dung học tập 1. Học kiến ​​thức chuyên môn: Tùy thuộc vào chuyên ngành của các môn học khác nhau, hãy thực hiện các hình thức hoạt động kỹ thuật kinh doanh khác nhau, dựa trên “ba nền tảng”, đồng thời làm chủ tiến bộ mới trong và ngoài nước trong và ngoài nước , Công nghệ mới và ứng dụng công việc lâm sàng trong và ngoài nước. 2. Tìm hiểu các luật và quy định liên quan đến y tế, điều chỉnh hành vi y tế và đảm bảo an toàn y tế, chẳng hạn như “luật kiểm soát bệnh truyền nhiễm”, “luật khử trùng”, “Luật quản lý thuốc”, “Luật bác sĩ thực hành”, v.v. thường xuyên đánh giá. 3. Kết hợp với phòng ngừa bệnh, học mô truyền nhiễm, các bệnh thông thường, phòng ngừa nhiều bệnh và kiến ​​thức thuốc. 4. Yêu cầu học tập 1. Các nghiên cứu khác nhau được tổ chức trong tất cả các tổ chức, nhân sự trong phạm vi quy định phải tham gia đúng hạn và không được vắng mặt mà không có lý do (ngoại trừ nghĩa vụ và các vấn đề kinh doanh), và ghi chú nghiêm túc. 2. Để đảm bảo hiệu quả học tập, bệnh viện sẽ tiến hành đánh giá hoặc kiểm tra bất thường trên mỗi nghiên cứu. 3. Bất kỳ đào tạo và học tập nào, bao gồm tham gia các hội nghị học thuật, phải truyền đạt kiến ​​thức học tập sau khi trở về bệnh viện. 4. Bất cứ ai đi ra ngoài để học từ bệnh viện sẽ được hoàn trả theo các quy định liên quan của bệnh viện. V. Phương pháp phía sau và hình phạt 1. Những người vắng mặt, muộn và rời đi sớm cho mỗi nghiên cứu, 10 nhân dân tệ mỗi lần. 2. Bất cứ ai vượt qua mỗi đánh giá sẽ đưa ra phần thưởng một giờ là 50 nhân dân tệ. 3. Bất cứ ai làm mỗi bài kiểm tra sẽ được khen thưởng 100 nhân dân tệ cùng một lúc. 4. Những người không vượt qua hoặc không đủ điều kiện cho mỗi bài kiểm tra sẽ được đưa ra các tiêu chuẩn tương ứng. 5 6. Bất cứ ai đi học sẽ không được hoàn trả. Điều 2: Để liên tục tăng cường xây dựng nhân viên y tế, kế hoạch học tập kinh doanh chính trị của bệnh viện nhằm cải thiện chất lượng chính trị và tư tưởng, đạo đức y tế và trình độ kinh doanh của nhân viên, kết hợp với tình hình thực tế của bệnh viện của chúng tôi Kế hoạch học tập kinh doanh được thực hiện như sau: 1. Hướng dẫn được hướng dẫn bởi lý thuyết Đặng Xiaoping, những suy nghĩ quan trọng của “ba đại diện” và tinh thần của Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn đầu sự phát triển chung của bệnh viện với Khái niệm phát triển khoa học, tập trung chặt chẽ vào kế hoạch phát triển của bệnh viện và kết hợp chặt chẽ suy nghĩ và thực tế công việc của nhân viên. Độ sâu và bề rộng của công việc học tập lý thuyết, làm việc chăm chỉ để giải phóng khái niệm về tâm trí, làm việc chăm chỉ, giải quyết những khó khăn và nóng bỏng Các vấn đề gặp phải bởi trans bang chủ ku888 kubet11.app Trong sự phát triển của bệnh viện. Chất lượng chính trị và khả năng kinh doanh, tuân thủ sự giải phóng của tâm trí, tìm kiếm sự thật từ sự thật, theo kịp tốc độ Với thời đại, mở ra và đổi mới, và đóng góp đúng cách để thúc đẩy chăm sóc sức khỏe của chăm sóc mẹ và trẻ em. 2. Học nội dung 1. Tìm hiểu tinh thần của “Đại hội quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc” và “Phiên họp toàn thể thứ ba của Ủy ban Trung ương lần thứ mười tám”, tập trung vào việc hiểu khái niệm khoa học về phát triển, xây dựng một con đường xã hội chủ nghĩa với xã hội chủ nghĩa hài hòa và xã hội chủ nghĩa Các con đường có đặc điểm của Trung Quốc, thiết lập nhận thức về phát triển khoa học, và tiếp tục thúc đẩy sự phát triển khoa học và xây dựng hài hòa của xã hội và các bệnh viện hài hòa. 2. Thường xuyên thực hiện giáo dục tình huống. Kết hợp các yêu cầu của “Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, phiên họp toàn thể thứ ba của Ủy ban Trung ương thứ mười tám và các yêu cầu về phát triển kinh tế, hiểu chính xác tình hình và nhiệm vụ của giáo dục, tổ chức nhân viên để học tinh thần của Các hội nghị khác nhau, làm cho nhân viên nhận ra tình hình và làm rõ trách nhiệm của nhân viên y tế, để thiết lập một thế giới chính xác . 3. Tuân thủ các loại quy định khác nhau.

Tổ chức nhân viên nghiên cứu các luật và quy định liên quan như “luật bác sĩ thực hành”, “các quy định điều dưỡng”, “luật sức khỏe của mẹ và trẻ em” và các luật và quy định liên quan khác, liên tục cải thiện nhận thức pháp lý của nhân viên, thiết lập ý tưởng “Thực hành theo luật pháp”, và có ý thức duy trì chính các nhân viên y tế và chính bệnh nhân. Quyền và lợi ích hợp pháp. 4. Tìm hiểu các chính sách trong cải cách y tế mới, hợp tác nông thôn mới và các khía cạnh khác, và hiểu các chính sách vệ sinh của đảng và đất nước. 5. Tăng cường giáo dục toàn vẹn và đạo đức y tế. Nghiên cứu “các tiêu chuẩn đạo đức y tế”, tập trung vào việc xây dựng đạo đức y tế, thiết lập khái niệm về tính toàn vẹn và y tế, và mở rộng nhà cung cấp dịch vụ xây dựng đạo đức y tế. Thiết lập các mô hình mới, công khai các hành động mới, hiển thị các phong cách mới, khám phá những ý tưởng mới và làm cho đạo đức y tế cao quý, gần gũi và học hỏi. 6. Thực hiện các bài giảng đặc biệt về từng ngành học, khám phá các phương pháp hiệu quả và phương tiện xây dựng kỷ luật, và tiến hành đào tạo kỹ năng kinh doanh và cạnh tranh kỹ thuật. Thứ ba, các yêu cầu học tập Cải thiện nhận thức về ý thức hệ, nâng cao ý thức và sáng kiến ​​học tập, và đạt được học tập thực sự, hiểu biết thực sự, đức tin và sử dụng thực sự. 2. Hãy chú ý đến kết nối lý thuyết và liên tục tăng cường hiệu quả của việc học. Kết hợp lý thuyết học tập với công việc hướng dẫn, để tìm hiểu những gì chu đáo, học hỏi và cải thiện khả năng sử dụng hướng dẫn lý thuyết. 3. Diễn giả của các hoạt động học tập có thể đọc trước, chuẩn bị cẩn thận và lập hồ sơ kịp thời và tạo thời gian kịp thời cho phác thảo của bài phát biểu và tổng hợp các tài liệu. 4. Tất cả nhân viên phải nghiên cứu cẩn thận, ghi chú và làm việc chăm chỉ để cải thiện hơn nữa kiến ​​thức chính trị và kinh doanh của họ. 5. Tuân thủ cải thiện hệ thống và liên tục tăng cường tiêu chuẩn hóa học tập. Thực hiện một cách nghiêm túc kế hoạch học tập chính trị của nhân viên. Việc thực hiện thời gian, nội dung và nhân sự phải được thực hiện. Nó là cần thiết để thực hiện nghiêm ngặt hệ thống tham dự nghiên cứu và hệ thống rời khỏi. 6. Cẩn thận viết tài liệu nói và kinh nghiệm học tập. Điều 3: Kế hoạch học tập kinh doanh của bệnh viện 20XX là năm đầu tiên của kế hoạch phát triển năm năm thứ ba của bệnh viện, và đây cũng là điểm khởi đầu mới để bệnh viện “phát triển trong một ý định phát triển và tập trung vào xây dựng”. Để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của các bệnh viện, hãy phản ánh mục đích của các bệnh viện xã hội, đẩy nhanh việc xây dựng các nhóm tài năng, tăng cường chất lượng giáo dục chất lượng nhân viên, cải thiện và cải thiện chất lượng dịch vụ y tế, tối đa hóa lợi ích xã hội của bệnh viện, Tăng cường sự gắn kết nội bộ của bệnh viện, những nỗ lực của trái tim, thiết lập một hình ảnh tốt của bệnh viện, cải thiện ý thức dịch vụ và kỹ năng chuyên nghiệp của đa số nhân viên, và hiện đang xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm của bệnh viện 20XX cho bệnh viện: 1. Hướng dẫn các ý tưởng tuân thủ hướng dẫn của lý thuyết Đặng Xiao, “ba đại diện” và tinh thần của Đại hội Quốc gia lần thứ 17 của Đảng. Chính sách của trường tập trung vào bệnh viện sử dụng khái niệm phát triển khoa học để dẫn đầu tình hình chung, sử dụng phát triển là ưu tiên hàng đầu của bệnh viện cầm quyền, củng cố kết quả đánh giá quản lý bệnh viện và cố gắng thực hiện chiến lược của các viện khoa học và công nghệ. Sức mạnh của các bệnh viện, tạo ra hình ảnh thương hiệu của bệnh viện, cải thiện lợi ích xã hội và kinh tế của các bệnh viện và đóng góp mới cho việc xây dựng các bệnh viện hài hòa và xã hội hài hòa. 2. Mục đích đào tạo xác định rằng bệnh viện phát triển khả năng cạnh tranh cốt lõi. Khả năng cạnh tranh cốt lõi đến từ các tài năng y tế tuyệt vời và công nghệ y tế tiên tiến và các mô hình quản lý sáng tạo. Bệnh viện sẽ tổ chức nhiều loại hình đào tạo khác nhau để thiết lập văn hóa bệnh viện tốt, cải thiện hiệu quả chất lượng dịch vụ bệnh viện và cải thiện toàn diện trình độ dịch vụ và kỹ năng chuyên nghiệp của nhiều loại nhân sự. Đưa ra chơi cho bốn chức năng: ngưng tụ, động lực, phối hợp và vai trò tiêu chuẩn hóa. Cải thiện ba phẩm chất: chất lượng lý thuyết, chất lượng hành vi và chất lượng tư tưởng. Tu luyện bốn khái niệm: khái niệm giá trị, khái niệm về cuộc sống, ý tưởng lý tưởng, khái niệm tài năng. 3 Cụ thể như sau: Lãnh đạo nhóm: LI Jingming Phó Trưởng nhóm: Thành viên Zhang Jie: Qiu Qiong, Liu Yihong, Wang Lianhua, Wang Yongde, Chen Shenghui, Li Chunping, Chu Huirong, Zheng Qiaon của nhóm. Tổ chức phối hợp, giám sát, kiểm tra và thực hiện. Thứ tư, các nhiệm vụ công việc dựa trên định hướng của mọi người, giảng dạy theo yêu cầu, lập kế hoạch phối hợp, tập trung vào các nguyên tắc kết hợp bên trong và bên ngoài, làm nổi bật đạo đức chuyên nghiệp, kiến ​​thức chuyên môn, các dự án chuyên môn và các dự án đào tạo và cơ chế đào tạo, hơn nữa Cải thiện ý thức dịch vụ và kỹ năng chuyên nghiệp của nhân viên. . , chất lượng y tế và đạo đức, và lấy nhân viên. Định hình một học viên có ý thức, người tận tâm, đạo đức y khoa cao và các kỹ năng y tế tinh tế. . Học tập, và liên tục thành thạo học tập mới mới. Kinh doanh, công nghệ mới. Áp dụng một lời mời theo kế hoạch để giảng bài, tham gia các hội nghị trao đổi học thuật, tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn và phe phái để đào tạo. Cố gắng cải thiện khả năng làm việc toàn diện và chất lượng lâm sàng của cán bộ và nhân viên thông qua các hình thức đào tạo và học tập khác nhau, và truyền cảm hứng cho nhân viên y tế tham gia giáo dục và giáo dục thường xuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *