RồNG BạCH KIM 888 Mẫu kế hoạch đào tạo CSC

__________________________________________________________________________________________________________ XX 大学 国家 建设 水平 大学 公派 研究生 项目 项目 项目 研修 研修 计划 计划 计划/Major __months (từ mm/yy đến mm/yy) Nghiên cứu Nghiên cứu Chủ đề Chủ đề Tên nghiên cứu Tiêu đề: Nghiên cứu Bối cảnh: Nghiên cứu Bối cảnh: Nghiên cứu ở nước ngoài Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu của nghiên cứu: Phương pháp thử nghiệm: Thời gian PLA Kubet 111 N: Người nộp đơn tổng quan về Chuẩn bị nghiên cứu khoa học trong nước : Sau khi trở lại Trung Quốc ngày T “hoặc” First Fanwen.com “có thể tìm thấy tất cả các bài tiểu luận để đọc miễn phí trên trang web này. Yêu thích trang web này cho bài đọc tiếp theo. Trang web Fanwen đầu tiên cung cấp các dịch vụ đọc văn bản và tải xuống đầy đủ cho mẫu kế hoạch đào tạo CSC của kế hoạch học tập mới nhất.

Rồng BạCH KIM 888 2018 Ủy ban Đảng Nhóm Trung tâm Nghiên cứu lý thuyết Đặc biệt Bài luận mẫu bài luận mẫu

Ủy ban Đảng năm 2018 Tập đoàn Trung tâm Nghiên cứu lý thuyết Đặc biệt Tiểu luận gia đình 2018 là sự khởi đầu của tinh thần thực hiện Thánh Linh của Đại hội Quốc gia lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là kỷ niệm 40 năm cải cách và mở ra. Điều quan trọng là Tăng cường học tập lý thuyết và tăng cường kỹ năng học tập. Theo “Quy tắc học tập của Ủy ban Đảng Cộng sản Trung Quốc (Nhóm Đảng) Trung tâm học tập lý thuyết” (Văn phòng Trung Quốc [2017] số 9) và các yêu cầu triển khai của Ủy ban Đảng Trung ương, tỉnh và thành phố, kết hợp với “CPC Ủy ban Tài chính Qingdao Cục Tài chính Trung tâm Học tập Lý thuyết Hệ thống học tập “và công việc thực tế, hiện đã đưa ra các ý kiến ​​sau đây về nghiên cứu lý thuyết của Tập đoàn Trung tâm Học tập Lý thuyết của Ủy ban Đảng năm 2018 (sau đây gọi là” Nhóm Trung tâm Ủy ban Đảng “) . 1. Hướng dẫn những suy nghĩ về biểu ngữ xã hội vĩ đại của Xi Jinping với các đặc điểm của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới, nghiên cứu chặt chẽ dòng học tập chính và thực hiện tinh thần của Đại hội quốc gia lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nghiên cứu và thực hiện trong nghiên cứu và thực hiện của Tổng thư ký Xi Jinping kiểm tra các bài phát biểu quan trọng trong Sơn Đông, các hướng dẫn và hướng dẫn quan trọng, và trong nghiên cứu và thực hiện Tổng thư ký Tập Đại hội nhân dân, thực hiện toàn diện tinh thần của các Đại hội Đảng Tỉnh và Thành phố, đã nắm bắt vững kỷ nguyên mới, và quá trình học tập được sử dụng làm quá trình tăng cường “bốn ý thức” và “bốn bản thân”. Để đóng góp lực lượng tài chính cho những người sôi động hơn, thời trang hơn, thời trang hơn và quyến rũ hơn . 2. Nội dung học tập thực hiện nghiên cứu sâu sắc về thời đại xã hội mới của Tập suy nghĩ trong kỷ nguyên mới. Văn bản gốc và các nguyên tắc giác ngộ, tuân thủ việc học tập toàn diện, theo dõi kịp thời và liên tục vào trường Kỷ nguyên mới, và sử dụng tốt hơn lý thuyết sáng tạo của đảng. Tăng cường nghiên cứu các tác phẩm kinh điển của Marxist, nắm bắt sâu các nguyên tắc cơ bản, quan điểm cơ bản và các phương pháp cơ bản của triết học Marxist, và liên tục cải thiện mức độ của lý thuyết Marxist. Kết hợp với công việc thực tế và nhu cầu cá nhân, củng cố nghiên cứu các ý tưởng kinh tế xã hội chủ nghĩa và các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa của Tập Cận và chuyển đổi năng lượng động học cũ, sự hồi sinh của làng nông thôn, nền văn minh sinh thái, bảo vệ sinh kế của con người, quản trị xã hội, sâu sắc hơn về cải cách hệ thống tài chính và thuế, v.v. Lý thuyết mới và kiến ​​thức mới liên quan đến công việc của công việc, nghiên cứu các kỹ năng mới và các quy tắc mới. 3. Hình thức học tập và các yêu cầu (1) Các thành viên của nhóm trung tâm của Ủy ban Đảng Tự lập cá nhân nên lấy học tập như một thái độ sống, trách nhiệm công việc, theo đuổi tâm linh, tuân thủ nghiên cứu về cuộc sống, bình thường hóa, hình thành một cách tận tâm Các kế hoạch tự học cá nhân, nghiên cứu và đề xuất đề xuất Tìm hiểu nhân vật (xem tệp đính kèm), làm tốt công việc học tập, viết kinh nghiệm học tập hoặc bài báo lý thuyết. (2) Nghiên cứu tập thể và thảo luận về nhóm trung tâm của Ủy ban Đảng sẽ sử dụng nghiên cứu học tập tập thể làm hình thức nghiên cứu chính. trọng tâm của ít nhất một lần một năm. Các hội thảo nghiên cứu tập thể như sau: 1. Học cách thực hiện kỷ nguyên tư tưởng xã hội chủ nghĩa mới của Tập và tâm trí vũ trang và hướng dẫn. 2. Tìm hiểu và thực hiện tinh thần của phiên thứ 19, thứ hai và thứ ba của đảng, và cải thiện hơn nữa sự hiểu biết và hiểu biết về bố cục chiến lược “bốn toàn diện”. 3. Học cách thực hiện tinh thần của hai hội nghị trên toàn quốc và Hội nghị công việc kinh tế trung tâm, làm rõ trọng tâm của công việc, tìm định vị mục tiêu và tiếp tục cải cách hệ thống tài chính và thuế. 4. Nghiên cứu và thực hiện tinh thần của bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, và luôn duy trì mức độ nhất quán cao với Ủy ban Trung ương Đảng với Tổng thư ký Tập Cận Bình là cốt lõi. 5. Nghiên cứu “Hiến pháp Đảng Cộng sản Trung Quốc” để Hiến pháp Đảng thực sự được nội tâm hóa và bên ngoài. 6. Tìm hiểu tập thứ nhất và thứ hai của “Tập Jinping nói về sự quản trị của đất nước”, và liên tục cải thiện các kỹ năng của chính họ. 7. Tìm hiểu và thực hiện tỉnh Sơn Đông để khởi động hoàn toàn một hội nghị huy động kỹ thuật lớn về chuyển đổi năng lượng động học mới và cũ và tinh thần của cuộc họp điều phối hoạt động kinh tế của tỉnh, thúc đẩy giải phóng ý tưởng, cải cách sâu sắc và làm việc trở lại. 8. Tìm hiểu tinh thần của hội nghị công việc của tỉnh và thành phố để thực hiện hội nghị công việc của “học tập lớn, nghiên cứu tuyệt vời, cải thiện tuyệt vời” và thúc đẩy việc thực hiện các dự án lớn, “Đổi mới+ba mục tiêu nữa”, và “một, ba ba ý tưởng làm việc”. 9. về chính trị. 10. Tập trung vào kỷ niệm 40 năm cải cách và mở ra, học cách xem xét những thành tựu tuyệt vời của việc xây dựng các thành phố kinh tế và văn hóa mạnh mẽ, và tiếp tục giải phóng tâm trí và tiên phong của họ.

11. 12. Nghiên cứu “Một số hướng dẫn về đời sống chính trị trong tình huống mới”, và liên tục tăng cường chính trị, thời đại, nguyên tắc và khả năng chống lại đời sống chính trị trong đảng. . Độ sâu cơ sở và quần chúng để tiến hành nghiên cứu. Mỗi thành viên của nhóm Trung tâm Ủy ban Đảng đã hoàn thành ít nhất một báo cáo khảo sát chất lượng cao trong năm để hình thành một số kết quả nghiên cứu có giá trị và cân nặng. . Các thành viên của các nhóm trung tâm ủy ban đảng đến chi nhánh đảng ít nhất mỗi năm, liên hệ với chi nhánh của đảng cơ sở hoặc chi nhánh đảng của văn phòng bộ phận để giảng bài một lần. . về việc thực hiện các khái niệm phát triển mới và các dự án chính của các dự án chuyển đổi năng lượng động học mới và cũ., “Đổi mới+ba mục tiêu nữa” và “một, ba, năm” ý tưởng làm việc, tập trung vào “Hiến pháp Đảng Cộng sản của Đảng Cộng sản Trung Quốc “, Dự án tuyệt vời của Đảng và Đảng Xây dựng trong kỷ nguyên mới, và các lý thuyết lớn khác, các vấn đề thực tế và những vấn đề chính của sự phát triển của nguyên nhân tài chính được giải thích và tư vấn một cách mục tiêu. 3. Yêu cầu học tập 1. cải thiện hiệu quả sáng kiến ​​của ý thức học tập. Kiên trì học hỏi suy nghĩ của Xi Jinping về chủ nghĩa xã hội với các đặc điểm của Trung Quốc là nhiệm vụ chính, cải thiện cơ chế lâu dài để tuân theo tinh thần nghiên cứu tinh thần trung tâm và tổ chức học tập càng sớm càng tốt với tinh thần của “những thứ nhưng không phải đêm”.要 坚持 学 , , , , , , 在 认同 认同 认同 、 政治 政治 政治 认同 认同 认同 认同Ý thức của bản sắc ý thức hệ. Thiết lập “bốn ý thức” một cách vững chắc, củng cố “bốn bản thân tự tin”, đạt được “bốn sự vâng lời”, cải thiện vị thế chính trị, kiên quyết duy trì vị trí cốt lõi và cơ quan lãnh đạo của Tổng thư ký XI Jinping bằng các hành động thực tế và kiên quyết duy trì sự đồng ý Jinping là cốt lõi là thẩm quyền của Ủy ban Trung ương Đảng và lãnh đạo thống nhất tập trung. Kết hợp với các hoạt động giáo dục chủ đề của “Đừng quên ý định ban đầu, Kubet Soi Kèn World Cup trong tâm trí”, ý tưởng đấu thầu và thực tế công việc, hướng sáng, khoảng cách, các biện pháp đo lường, đo lường, và cải thiện ý tưởng và cải thiện công việc. 2. Phương pháp học tập và người vận chuyển làm phong phú thêm. Lấy các trao đổi và thảo luận như là hình thức chính của việc học tập thể của nhóm Trung tâm Ủy ban Đảng. Thông qua các cuộc trao đổi và thảo luận, các thành viên của nhóm trung tâm đã được nghiên cứu sâu sắc và suy nghĩ, và trong trao đổi và tương tác, chúng tôi hiểu sâu hơn và hiểu biết, cô đọng Đồng thuận tư tưởng, và kích thích tia lửa khôn ngoan. Kết hợp tư duy bản thân cá nhân với các cuộc thảo luận học tập tập thể, kết hợp học tập lý thuyết với nghiên cứu đặc biệt, kết hợp học tập thông thường với học tập trực tuyến và phấn đấu để đạt được sự học tập toàn diện và toàn bộ quá trình. Kết hợp nhu cầu học tập, sử dụng các phương tiện kỹ thuật mới và nền tảng mạng để khám phá sự ra mắt của “vi mô” với các hình thức linh hoạt để thúc đẩy việc học tập của nhóm trung tâm được nhắm mục tiêu và hiệu quả hơn. 3. Thúc đẩy kết nối lý thuyết với phong cách học tập tuyệt vời thực tế. Luôn tuân thủ các ý tưởng phát triển tập trung vào con người, hiểu một cách tỉnh táo về tầm quan trọng của lý thuyết và mối quan hệ thực hành, tuân thủ nguyên tắc thống nhất của lý thuyết và thực hành, tuân thủ định hướng vấn đề, điều tra phong cách nghiên cứu, thực sự hiểu sự thật, hiểu công khai ý kiến, và giải quyết vấn đề. Tích cực chú ý đến các vấn đề thực tế trong thực hành công việc, tốt trong việc khám phá các vấn đề, vấn đề và các vấn đề đối mặt, giải quyết hiệu quả những khó khăn chính trong cải cách hệ thống tài chính và thuế, và thực sự biến đổi kết quả học tập thành một Động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của các cam kết tài khóa. Kết hợp với chủ đề “học tập tuyệt vời, điều tra tuyệt vời và cải tiến tuyệt vời”, chủ đề “thực hiện các hành động mới trong hành trình mới với thời đại xã hội mới của Tập công việc. 4. Cẩn thận thực hiện hệ thống học tập. Nhóm trung tâm của Ủy ban Đảng nên học cách thực hiện các yêu cầu của “các quy tắc học tập của Trung tâm học tập lý thuyết của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Nhóm Đảng)”, xây dựng một kế hoạch học tập và kế hoạch thực hiện cụ thể, làm rõ nội dung học tập , chuẩn hóa việc quản lý học tập, sắp xếp các kế hoạch học tập, có thời gian học tập, học thời gian trong bảo đảm kế hoạch học tập, có hồ sơ thảo luận để đảm bảo rằng tất cả các nhiệm vụ học tập được thực hiện. Nhóm trung tâm của ủy ban đảng sẽ thông báo tình huống học tập một cách kịp thời, trao đổi kinh nghiệm học tập và cố gắng thúc đẩy việc học lý thuyết của nhóm trung tâm để đạt được kết quả lớn hơn. 5. Tăng cường quản lý vị trí. Nhóm trung tâm học tập lý thuyết của ủy ban đảng nên tận dụng toàn bộ tài chính, xây dựng đảng, chính phủ sạch sẽ và luật pháp và thực hiện việc học đặc biệt để thực hiện các hoạt động tuyên truyền hàng tháng như chính phủ sạch, xây dựng đảng và luật pháp, và tiến hành một bầu không khí học tập mạnh mẽ trong việc xây dựng tổng thể các tổ chức và lãnh đạo. Tinh hoa Cần phải thực hiện nghiêm ngặt hệ thống trách nhiệm đối với công việc tư tưởng, tuân thủ việc quản lý các quy định và quản lý nghiêm ngặt các trường học, và không bao giờ cung cấp các nền tảng và cơ hội để rao giảng sai ý tưởng và lỗi, và xây dựng, bảo vệ và quản lý các vị trí học tập của nhóm trung tâm .

Rồng BạCH KIM 888 20XX năm kế hoạch làm việc của Bộ Thông tin của Ủy ban Liên đoàn Thanh niên

Anthology of the Work Kế hoạch của Bộ Thông tin của Ủy ban Liên đoàn Thanh niên vào tháng 5 năm 20XX: Bộ thông tin của Ủy ban Liên đoàn Thanh niên của Trường Khoa học Truyền thông là cốt lõi của công việc của Viện chúng tôi. Thực hiện công việc giáo dục tư tưởng, xuất bản thông tin thuận tiện và cuộc sống sinh viên tích cực là nhiệm vụ chính của bộ phận. Bộ phận thông tin của Bộ thông tin của Ủy ban Đảng Cộng sản XX -XX Kế hoạch làm việc hàng năm, cụ thể là trước tiên, hoàn thành việc xây dựng các tổ chức bộ phận. 1. Hoàn thành công việc mới của Bộ 1) Làm tốt công việc chào đón các sinh viên mới trong phiên 09, cũng như công việc mới của sĩ quan. Nước hoa 2) Nhân sự tin tức và cập nhật thông tin tích cực hợp tác với các bộ khác nhau để cập nhật thông tin một cách kịp thời. Nước hoa 2. Trách nhiệm của Jobs 1) Phó Bộ trưởng: Hỗ trợ Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Giám sát kịp thời và cập nhật các hoạt động do Trường nắm giữ. 2) Giám đốc: Hỗ trợ Bộ trưởng và Phó Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, và liên tục cải thiện khả năng làm việc trong công việc của họ. Thứ hai, công việc của bộ phận 1. Việc đổi mới các hoạt động của Ủy ban Liên đoàn Thanh niên trong bệnh viện của chúng tôi. 1) Mỗi ​​bộ phận sẽ thực hiện các hoạt động cần được tải lên một tài liệu điện tử để gửi bộ phận thông tin để tải lên. Việc gửi tài liệu bao gồm thông báo hoạt động, tóm tắt các báo cáo, hiển thị công việc và các khía cạnh khác. Tải xuống và hình ảnh hoạt động. 2) Trong thời gian kịp thời để đảm bảo cập nhật thông tin thông tin, mỗi bộ phận có thể gửi những thứ cần được tải lên hộp thư của Ủy ban Liên đoàn Thanh niên dưới dạng e-mail và cho biết tên của hoạt động trong chủ đề của bức thư., bao gồm các bảng trong khu vực tải xuống, hình ảnh của khu vực hình ảnh, v.v. 3) Trước khi gửi thông tin, các bộ trưởng phải xem xét thông tin sẽ được tải lên để xác định rằng họ cần được đặt trên internet. Đồng thời, bạn cần kiểm tra xem câu lệnh tài liệu có mượt mà hay không và ngữ pháp là sai. 4) Nhân viên của bộ phận thông tin nhận được thư kịp thời và tải nó lên mạng lưới thông tin của Ủy ban Thanh niên. Sau khi tải lên, đảm bảo rằng văn bản là bình thường, không có lỗi và định dạng là chính xác. Sau khi nhận được thư, chữ cái được sao lưu, làm sạch hộp thư và đảm bảo rằng hộp thư có đủ không gian để thu thập thư mới. 2. Chịu trách nhiệm quản lý thông tin công việc và tự động hóa văn phòng của Liên đoàn Thanh niên College, chịu trách nhiệm tổng hợp và sao lưu thông tin điện tử của Ủy ban Liên đoàn Thanh niên, hỗ trợ quản lý thông tin điện tử của các bộ phận khác nhau để đảm bảo rằng khi được yêu cầu, bạn có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin và tài liệu cần thiết. 3. Hợp tác với Ủy ban Liên đoàn Thanh niên để sản xuất các tài liệu từ, PPT và các tài liệu và PPT từ khác theo yêu cầu của Ủy ban Liên đoàn Thanh niên sản xuất và các bộ phận chức năng khác nhau để hoàn thành chúng kịp thời theo yêu cầu. Sao lưu trong thời gian sau khi hoàn thành, để truy vấn trong tương lai. 3. Định vị của Bộ Thông tin của Ủy ban Liên đoàn Thanh niên 1. Bộ phận thông tin của Ủy ban Liên minh vị trí là Liên đoàn Thanh niên của Ủy ban Liên đoàn Thanh niên, với tư cách Ủy ban và Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản ở vị trí tư tưởng. Trong tất cả các lĩnh vực, chúng ta phải nắm bắt định hướng tư tưởng chính xác và chiếm vị trí của công việc nhóm. 2. Thực tế như một bộ phận cập nhật thông tin hoạt động một cách kịp thời, để mọi người có thể xem tệp và thông tin làm việc một cách thuận tiện và kịp thời. 3. Thời gian của tin tức, thông tin và các tài liệu khác của bệnh viện của chúng tôi phải được tải lên càng sớm càng tốt. 4. Sắp xếp cụ thể về xây dựng trang web 1. Làm tốt công việc quảng bá lễ kỷ niệm trường học, phát hành kịp thời thông tin của trường, vượt qua động lực của trường và hợp tác với Bộ tuyên truyền để thực hiện các báo cáo đặc biệt. 2. Sử dụng nền tảng trao đổi trang web để thực hiện một cuộc thảo luận lớn về giải phóng ý thức hệ và mở ra một “địa điểm nói” mới cho các thành viên trẻ của nhóm. 3. Hợp tác với bộ phận học thuật để thực hiện tốt công việc “Cup thử thách” và dự báo thông tin của các bài giảng học thuật khác nhau. 4. Tuyên truyền đặc biệt cho các nhiệm vụ quan trọng như “Lễ hội văn hóa và nghệ thuật trường học” và “Cuộc thi bốn sao” với các bộ phận khác. 5. Liên hệ với khoa thông tin của mỗi trường đại học 1. Hệ thống họp thường xuyên sẽ được tổ chức thường xuyên. Mật độ mật độ thời gian được xác định tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể. Nó nhằm mục đích hiểu sự phát triển của công việc thông tin của mỗi trường đại học trong thời gian cách thức và đánh giá sự tham dự thường xuyên. 2. Hệ thống tải lên thông tin khuyến nghị nên tải lên thông tin được kết hợp chặt chẽ vào năm đánh giá năm để thúc đẩy họ tóm tắt thông tin một cách kịp thời. Đính kèm: Cuộc thi thiết kế PPT cho phép sinh viên của chúng tôi học tốt hơn và sử dụng các slide linh hoạt để thúc đẩy công việc của bộ phận của chúng tôi và thu hút sinh viên hiểu bộ phận của chúng tôi. Được tài trợ bởi bộ phận thông tin của Ủy ban Liên đoàn Thanh niên, sự kiện này đưa các hoạt động của sinh viên chúng tôi làm nền và tích cực công khai các công trình đổi mới PPT.